Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2453/V

Business name: 
TRECO spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov v likvidácii
  (from: 05/11/2013)
Registered seat: 
Cukrovarská 41
Trebišov 075 01
  (from: 12/29/1992)
Identification number (IČO): 
31 664 351
  (from: 12/29/1992)
Date of entry: 
12/30/1992
  (from: 12/29/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/1992)
Objects of the company: 
tepelné, chemické a mraziarenské spracovanie zeleniny, ovocia, mäsa, výrobkov a polotovarov
  (from: 12/29/1992)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 12/29/1992)
výroba hotových jedál
  (from: 12/29/1992)
pohostinstvo
  (from: 12/29/1992)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu v oblasti potraviny, tabakové výrobky, drogistický tovar, elektronika, stavebných materiálov, dreva a výrobkov drevárskeho priemyslu, vodoinštalačných a elektroinštalačných výrobkov, pohonných hmôt a mazadiel, obalových materiálov, ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych produktov, strojnotechnologických zariadení
  (from: 12/29/1992)
výroba obalov a obalových materiálov
  (from: 12/29/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/29/1992)
obchodno-ekonomické poradenstvo
  (from: 12/29/1992)
predaj a služby v oblasti software
  (from: 12/29/1992)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/04/1995)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 12/04/1995)
bufety
  (from: 12/04/1995)
závodná kuchyňa
  (from: 12/04/1995)
výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a hydiny
  (from: 12/04/1995)
výroba mäsových výrobkov
  (from: 12/04/1995)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 12/04/1995)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 12/04/1995)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 12/04/1995)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/04/1995)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/04/1995)
výskum trhu
  (from: 12/04/1995)
kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 12/04/1995)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
  (from: 12/04/1995)
skladovanie
  (from: 12/04/1995)
predaj na trhoch
  (from: 12/04/1995)
baliace činnosti
  (from: 12/04/1995)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 12/04/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodártsva
  (from: 12/04/1995)
veľkoobchod a maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 12/04/1995)
veľkoobchod a maloobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 12/04/1995)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (from: 12/04/1995)
veľkoobchod s odevami, obuvou, porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami a čistiacimi prostriedkami
  (from: 12/04/1995)
veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením
  (from: 12/04/1995)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, nápojmi, zemiakmi, tabakom
  (from: 12/04/1995)
maloobchod s nábytkom, svietidlami, so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov
  (from: 12/04/1995)
maloobchod mimo riadnej predajne, iný maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 12/04/1995)
maloobchod s pochutinami, nápojmi, tabakom
  (from: 12/04/1995)
Partners: 
Ing. Miroslav Bartoš
Kutnohorská 2219/6
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
Ivan Hudec
Lúčna 892/21
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
RNDr. Gejza Mikita
96
Nižný Hrabovec
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
Ing. Jozef Šándor , CSc.
Nemocničná 2341/2
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
Michal Lukáč
Švermova 1228/20
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
Ing. Miroslav Belica , CSc.
Kopčianska 63
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
Mgr. Anna Danková
Rastislavova 237/36
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/03/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Bartoš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
Ivan Hudec
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
RNDr. Gejza Mikita
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
Ing. Jozef Šándor , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
Michal Lukáč
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
Ing. Miroslav Belica , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
Mgr. Anna Danková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/03/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/29/1992)
Michal Lukač
Švermova 1228/20
Trebišov
From: 07/02/1993
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/29/1992)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/08/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/11/2012
  (from: 05/11/2013)
 Liquidators:
Michal Lukač
Švermova 1228/20
Trebišov 075 01
From: 12/11/2012
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 05/11/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.1992 v súlade s ust. § 105 a nasl zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/29/1992)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.1993.
  (from: 04/26/1994)
Dodatky k spoločenskej zmluve: č. 2 zo dňa 6.1.1995, č. 3 zo dňa 14.7.1995 a č. 4 zo dňa 6.10.1995.
  (from: 12/04/1995)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.1996.
  (from: 04/04/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 6 zo dňa 4. 10. 1997.
  (from: 10/10/1997)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 6 zo dňa 10. 9. 1996.
  (from: 10/11/1997)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 3. 7. 1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/03/2000)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 27CbR/15/2012 zo dňa 6.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2012 zrušil spoločnosť TRECO spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov s likvidáciou a za likvidátora menoval Michala Lukáča.
  (from: 05/11/2013)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person