Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  283/L

Obchodné meno: 
Kysucké drevárske združenie, akciová spoločnosť
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
Sídlo: 
292
Krásno nad Kysucou 023 02
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
IČO: 
31 631 967
  (od: 27.06.1995)
Deň zápisu: 
27.06.1995
  (od: 27.06.1995)
Deň výmazu: 
18.07.2012
  (od: 18.07.2012)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26Exre/33/2011-93 zo dňa 28.05.2012 súd povolil výmaz spoločnosti z obchodného registra, nakoľko po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiadny majetok.
  (od: 18.07.2012)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.06.1995)
Predmet činnosti: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba a montáž prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba stavebno - stolárska a tesárska základná / výroba okien, dverí a pod./
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba stavebno - stolárska a tesárska, Stolárstvo
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba nábytku
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba drevených obalov
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba iných výrobkov z dreva
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
zámočníctvo
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
kovoobrábanie
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
montérske práce
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba kovových výrobkov a tovarov
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
zváračské práce
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
pozemné a inžinierske stavby
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
stavba budov
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
výroba stavebných a tepelnoizolačných dielcov
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
reklamné činnosti
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
poradenské činnosti
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
sušenie a opracovanie reziva
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
Ing. Teodor Bukový - Člen
Vojtaššáka 6/42
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Mária Gáboríková - Člen
1427
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Zdenko Mlich - Podpredseda
Neslušská cesta č. 1329
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Antonín Targoš - Predseda
1499
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Vladimír Voštenák - Člen
115
Snežnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Vladimír Voštenák - Predseda
115
Snežnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Antonín Targoš - Podpredseda
1. mája 1499
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Ing. Elemír Tichý - Člen
436
Doľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Ing. Vladimír Homola - Člen
1268
Milošová - Huľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Ing. Alojz Vravník - Člen
M. R. Štefánika 2522
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
Základné imanie: 
5 000 000 Sk
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
2 500 000 Sk
  (od: 27.06.1995 do: 12.03.1997)
Akcie: 
Počet: 14
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
Počet: 97
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
Počet: 190
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
Počet: 22
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
Počet: 24
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
Počet: 250
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 27.06.1995 do: 12.03.1997)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 12.11.2009
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 282/97-Že-1566 zo dňa 5.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.11.2009, súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu JUDr. Vlastu Olekšákovú, advokátku, Martin.
  (od: 10.12.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Mikuláš Bíroš
1435
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. František Krcho
Okružná 2
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. František Krcho - Člen
Blok 13/C
Čadca - Kýčerka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Ing. Anton Maťašek
VUB a.s., pobočka
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Ján Starinský - Predseda
Murgašova 5050
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Ján Škor - Člen
319
Nesluša
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Margita Tvrdá
163
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Alexander Uhliar
Jakubčíkova 10
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.1995 do: 22.02.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.05.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 881
  (od: 27.06.1995 do: 17.07.2012)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.03.1997 do: 17.07.2012)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51-24 K 282/97 zo dňa 1.2.1999 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Vlastu Olekšákovú, nar. 5.12.1959, komerčnú právničku s miestom podnikania Martin, Helsinská 3.
  (od: 22.02.1999 do: 17.07.2012)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.02.1999 do: 17.07.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022
Dátum výpisu:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)