Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10466/R

Business name: 
MOTOSAM, a.s.
  (from: 02/15/1999)
Registered seat: 
kpt. M. Uhra 57/3
Myjava 907 16
  (from: 02/15/1999)
Identification number (IČO): 
36 306 843
  (from: 02/15/1999)
Date of entry: 
02/15/1999
  (from: 02/15/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/1999)
Objects of the company: 
výroba ventilov a armatúr
  (from: 02/15/1999)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod, maloobchod (okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov)
  (from: 02/15/1999)
veľkoobchod (okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov)
  (from: 02/15/1999)
maloobchod (okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov)
  (from: 02/15/1999)
prenájom nehnuteľností (ak sú poskytované zvláštne služby - prenájom strojov a zariadení)
  (from: 02/15/1999)
výroba príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (from: 02/15/1999)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 02/15/1999)
výroba nástrojov
  (from: 02/15/1999)
kovoobrábanie
  (from: 02/15/1999)
zámočníctvo
  (from: 02/15/1999)
galvanizovanie kovov
  (from: 02/15/1999)
výroba gumenných výrobkov
  (from: 02/15/1999)
prenájom automobilov
  (from: 04/29/2003)
osobná cestná preprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú doprava)
  (from: 04/29/2003)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/29/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/29/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/29/2003)
činnosť colného deklaranta
  (from: 04/29/2003)
spracovanie údajov
  (from: 04/29/2003)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 04/29/2003)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 04/29/2003)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 04/29/2003)
prenájom strojov a prístrojov (bez obslužného personálu)
  (from: 04/29/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/2001)
Kamil Ďuriš - predseda predstavenstva
Ohradská 20
Žilina 010 01
From: 06/03/2009
  (from: 09/24/2009)
Ing. Ján Eľko - člen predstavenstva
Staromyjavská 711/57
Myjava 907 01
From: 06/03/2009
  (from: 09/24/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva samostatne.
  (from: 02/28/2001)
Capital: 
238 996,8 EUR Paid up: 238 996,8 EUR
  (from: 03/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 360
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 663,88 EUR
  (from: 03/05/2009)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Kačaljak - predseda dozornej rady
Mierová 18
Bratislava
From: 10/23/2002
  (from: 05/17/2022)
Ing. Miroslav Skaličan - člen dozornej rady
Osiková 3211/10
Žilina
From: 10/23/2002
  (from: 05/17/2022)
Anton Hýll
Lutiše 237
Lutiše 013 05
From: 07/17/2019
  (from: 03/17/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 1161/98, NZ 887/98 dňa 01.12.1998 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. jednorázovo § 172, 175 a prijatím stanov.
  (from: 02/15/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápinica N 902/99, NZ 667/99 zo dňa 26.11.1999) rozhodlo o zmene stanov a o znížení základného imania, ktoré sa zapisuje do obchodného registra podľa § 211 ods.1 Obch. zák.
  (from: 04/05/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.9.2000 (notárska zápisnica N 699/2000, Nz 498/2000 zo dňa 21.9.2000).
  (from: 02/28/2001)
Základné imanie a.s. znížené z 36.000.000,- Sk na 7.200.000,- Sk dňom 15.8.2001. Zmena stanov a.s. schválená riadnym valným zhromaždením dňa 29.6.2001 (notárska zápisnica N 505/01, Nz 484/01 zo dňa 29.6.2001).
  (from: 08/15/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.10.2002 (notárska zápisnica N 796/2002, NZ 675/2002 zo dňa 23.10.2002) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 23.10.2002 zvolilo predsedu predstavenstva. Dozorná rada na zasadnutí dňa 23.10.2002 zvolila predsedu dozornej rady.
  (from: 02/18/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.03.2003 schválilo rozšírenie predmetu činnosti a.s. (notárska zápisnica N 136/2002, NZ 17731/2002 zo dňa 11.03.2003).
  (from: 04/29/2003)
Jediný akcionár vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003 rozhodol o zmenách v dozornej rade. Dozorná rada na zasadnutí dňa 27.10.2003 zvolila svojho predsedu.
  (from: 01/19/2004)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person