Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14820/P

Business name: 
STUDIO AD+ s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/20/2018 until: 04/08/2022)
STUDIO AD+ s.r.o.
  (from: 04/12/2018 until: 10/19/2018)
STUDIO AD+ s.r.o. „v likvidácii“
  (from: 12/14/2016 until: 04/11/2018)
STUDIO AD+ s.r.o.
  (from: 07/16/2008 until: 12/13/2016)
FmART, spol. s r.o.
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
Registered seat: 
Košická 26
Prešov 081 62
  (from: 01/21/2014 until: 04/08/2022)
Požiarnická 17
Prešov 080 01
  (from: 07/16/2008 until: 01/20/2014)
Moyzesova 29
Prešov 080 01
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
Identification number (IČO): 
36 492 434
  (from: 04/01/2004)
Date of entry: 
04/01/2004
  (from: 04/01/2004)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/2004)
Objects of the company: 
stolárska a tesárska výroba
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
skladovanie tovaru a materiálu
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
čalúnnictvo
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
výroba a montáž strojov a zariadení (okrem elektro častí)
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a výstav
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
výskum a vývoj
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
ubytovanie
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
navrhovanie interiérov
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcie a modernizácie budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
Partners: 
František Matia
Moyzesova 29
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
Ing. arch. František Matia
17. novembra 80
Sabinov 083 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2004 until: 04/08/2022)
Ing. arch. Tomáš Fisher
Októbrová 44
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. František Matia
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
František Matia
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
Ing. arch. František Matia
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/16/2008 until: 09/25/2012)
Ing. arch. Tomáš Fisher
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/16/2008 until: 09/25/2012)
Ing. arch. František Matia
Amount of investment: 3 319,3919 EUR Paid up: 3 319,3919 EUR
  (from: 09/26/2012 until: 04/08/2022)
Ing. arch. Tomáš Fisher
Amount of investment: 3 319,3919 EUR Paid up: 3 319,3919 EUR
  (from: 09/26/2012 until: 04/08/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
Individual managing director
  (from: 04/01/2004 until: 07/15/2008)
Ing. arch. Tomáš Fisher
Októbrová 44
Prešov 080 01
From: 06/26/2008
  (from: 07/16/2008 until: 01/20/2014)
Ing. arch. František Matia
17. novembra 80
Sabinov 083 01
From: 04/01/2004
  (from: 04/01/2004 until: 06/29/2017)
Ing. arch. František Matia
17. novembra 80
Sabinov 083 01
From: 04/01/2004
  (from: 06/30/2017 until: 04/08/2022)
Ing. arch. Tomáš Fischer
Októbrová 44
Prešov 080 01
From: 06/26/2008
  (from: 01/21/2014 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k písanému, alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/01/2004 until: 04/08/2022)
Capital: 
6 638,7838 EUR Paid up: 6 638,7838 EUR
  (from: 09/26/2012 until: 04/08/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 09/25/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/09/2018
  (from: 10/20/2018)
Date of entry into voluntary liquidation: 11/24/2016
  (from: 12/14/2016 until: 04/11/2018)
 Liquidators:
Ing. arch. Tomáš Fischer
Októbrová 44
Prešov 080 01
From: 11/24/2016
  (from: 12/14/2016 until: 04/11/2018)
 Liquidators:
Ing. arch. Tomáš Fischer
Októbrová 44
Prešov 080 01
From: 11/24/2016 Until: 03/27/2018
  (from: 04/12/2018 until: 04/11/2018)
 Liquidators:
Ing. arch. Tomáš Fischer
Októbrová 44
Prešov 080 01
From: 10/09/2018
  (from: 10/20/2018 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/20/2018 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/14/2016 until: 04/11/2018)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person