Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18689/R

Business name: 
STAR, spol. s r.o.
  (from: 09/18/1991)
Registered seat: 
Brezovská 474
Myjava
  (from: 09/18/1991)
Identification number (IČO): 
18 048 943
  (from: 09/18/1991)
Date of entry: 
09/18/1991
  (from: 09/18/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/1991)
Objects of the company: 
veľkoob. so spotr., priem., staveb., želez., elektr. tov., drevom
  (from: 01/18/1993)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 01/18/1993)
veľkoobchod s odevami, textilom a obuvou
  (from: 01/18/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 01/18/1993)
maloobchod so spotr., priem., stav., želez. elektro tov., drevom
  (from: 01/18/1993)
maloobch. se zmieš tovar. hlavne potravinami nápojmi, tabakom
  (from: 01/18/1993)
maloobchod s odevmi, textilom a obuvou
  (from: 01/18/1993)
sprostredk. obch. s drevom a stav., priem., spotr., elektr. mater.
  (from: 01/18/1993)
sprostr. obchodu s potravin. tovarom, tabakovými výrob., nápojmi
  (from: 01/18/1993)
sprostr. obchodu s textilom, odevami, obuvou a drogist. tovarom
  (from: 01/18/1993)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava
  (from: 07/31/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/12/2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/12/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/12/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 06/12/2008)
zabezpečenie, usporadúvanie, organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (from: 06/12/2008)
diskotékarská činnosť (bez interpretácie umeleckej činnosti)
  (from: 06/12/2008)
prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných spoločenských hier
  (from: 06/12/2008)
reklamná, propagačná, inzertná a výstavnícka činnosť
  (from: 06/12/2008)
masérske služby
  (from: 06/12/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/12/2008)
administratívne služby
  (from: 06/12/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/12/2008)
nepravidelaná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 06/12/2008)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/08/2015)
Partners: 
Pavel Ďuríšek st.
Stará Myjava 337
Stará Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015)
Ing. Roman Ďuríšek
M. Marečka 974/2
Myjava
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015)
Pavol Ďuríšek ml.
Kamenné 1055/6
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2015)
Contribution of each member: 
Pavel Ďuríšek st.
Amount of investment: 5 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 320 EUR
  (from: 01/12/2016)
Ing. Roman Ďuríšek
Amount of investment: 3 990 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 990 EUR
  (from: 01/12/2016)
Pavol Ďuríšek ml.
Amount of investment: 3 990 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 990 EUR
  (from: 01/12/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/06/1993)
Pavel Ďuríšek
Stará Myjava 337
Stará Myjava 907 01
From: 09/18/1991
  (from: 07/08/2015)
Ing. Roman Ďuríšek
M. Marečka 974/2
Myjava
From: 01/18/1993
  (from: 07/08/2015)
Pavol Ďuríšek
Kamenné 1055/6
Myjava 907 01
From: 03/17/1995
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 09/06/1993)
Capital: 
13 300 EUR Paid up: 13 300 EUR
  (from: 01/12/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.09.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3238
  (from: 09/18/1991)
Spoločenskú zmluvu zo dňa 3.9.1991 bola dodatkom, zo dňa 3.12.1992 zosúladená so zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3238
  (from: 01/18/1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.9.1991. Stary spis: S.r.o. 3238
  (from: 09/06/1993)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 16.01.1995. Dodatok č. 3 zo dňa 16.01.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3238
  (from: 03/17/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 5.6.1998.
  (from: 08/27/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.7.2001 schválilo dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/31/2001)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/12/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
STAR 2000, spol. s r.o.
Brezovská 474
Myjava 907 01
  (from: 01/12/2016)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person