Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18690/R

Obchodné meno: 
KANAPA spol. s r.o. v konkurze
  (od: 23.01.2014)
Sídlo: 
Staničná 267/21
Brezová pod Bradlom
  (od: 04.10.1991)
IČO: 
18 049 753
  (od: 04.10.1991)
Deň zápisu: 
04.10.1991
  (od: 04.10.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 04.10.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba čalúneného nábytku
  (od: 30.03.1993)
maloobhod s nábytkom a bytových doplnkov
  (od: 30.03.1993)
zabezpečovanie montáže a servisu nábytku
  (od: 30.03.1993)
sprostredkovanie spracovania a predaja nábytku
  (od: 30.03.1993)
zahranično obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živn.
  (od: 30.03.1993)
veľkoobchod s nábytkom a s bytovými doplnkami
  (od: 30.03.1993)
poradenstvo v oblasti výroby, spracovania a predaja nábytku
  (od: 24.03.1995)
maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (od: 24.03.1995)
maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
  (od: 24.03.1995)
Spoločníci: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Hochstraße 12
Duisburg 472 28
Spolková republika Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Vklad: 356 639 EUR Splatené: 356 639 EUR
  (od: 26.02.2013)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 05.08.2004)
Gerd Axel Brinkel
Maria Sohmann-Strasse 86
Krefeld 478 02
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 09.01.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 05.08.2004)
Prokúra: 
Prokurista je oprávený konať v mene spoločnosti samostatne. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 09.04.2013)
Výška základného imania: 
356 639 EUR Rozsah splatenia: 356 639 EUR
  (od: 26.02.2013)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15. 10. 2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/23/2013-168 zo dňa 07.10.2013 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KANAPA spol. s.r.o. a ustanovil správcu.
  (od: 25.08.2021)
Správca konkurznej podstaty: 
4J správcovská kancelária, k. s.
Lazaretská 23
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 21.08.2021
  (od: 25.08.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Senici dňa 18.9.1991 N 672/91, podľa § 106a ods. l a 3 a § 106n osd. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis : S.r.o. 3310
  (od: 04.10.1991)
- notárske zápisnice zo dňa 28.12.1992 - prispôsobené Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3310
  (od: 30.03.1993)
Notárska zápisnica o zmene spoločenskej zmluvy č. N 13/95, Nz 9/95 zo dňa 16.1.1995. Stary spis: S.r.o. 3310
  (od: 24.03.1995)
Notárska zápisnice o zmene spoločenskej zmluvy N 283/98, NZ 153/98 zo dňa 24.07.1998.
  (od: 14.01.1999)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 30.12.2002 úplné znenie spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 311/02, NZ 297/02 zo dňa 30.12.2002).
  (od: 01.04.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, zo dňa 13.2.2002 o rozdelení a prevode časti obchodného podielu a zmene zakladateľskej listiny prijatím spoločenskej zmuvy (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.2.2003) - Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.2.2003.
  (od: 03.04.2003)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 09.01.2004.
  (od: 05.03.2004)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/23/2013-294 zo dňa 20.1.2014 bol z funkcie správcu odvolaný Crossdefault management Group, k.s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, Trenčín a do funkcie bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková so sídlom kancelárie Páričková 18, Bratislava S 1465. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 28.01.2014.
  (od: 17.05.2014)
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/23/2013-1084 zo dňa 20.07.2021 odvolal z funkcie správcu úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze so sídlom Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO 18 049 753, JUDr. Barboru Hudekovú, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1465. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2021. Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/23/2013-1111 zo dňa 13.08.2021 ustanovil do funkcie obchodnú spoločnosť 4J správcovská kancelária, k. s. so sídlom kancelárie Lazaretská 23, Bratislava, IČO 53 648 749, značka správcu S2031. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2021.
  (od: 25.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  17.05.2024
Dátum výpisu:  20.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR