Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  137/T

Business name: 
AGRO - DRUŽSTVO Trebatice
  (from: 08/24/1993)
Registered seat: 
Orechová 316/4
Trebatice 922 10
  (from: 02/25/2006)
Identification number (IČO): 
00 208 361
  (from: 05/24/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 05/24/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/24/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 08/24/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a socialných potrieb svojích členov
  (from: 08/24/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/24/1993)
verejná cestná nákladná doprava 11 /jedenástimi/ nákladnými motorovými vozidlami
  (from: 08/24/1993)
závodné stravovanie
  (from: 08/24/1993)
výkon práva poľovníctva
  (from: 11/22/2000)
reklamné činnosti
  (from: 11/22/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 11/22/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/16/2022)
Ľuboš Palkech - Member of the Board of Directors
Severná ulica 431/40
Trebatice 922 10
From: 07/12/2021
  (from: 07/21/2021)
Juraj Mačaj - Chairman of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 455
Kráľová pri Senci 900 50
From: 07/12/2021
  (from: 07/21/2021)
Benjamín Brocka - Vice-chairman of the Board of Directors
Križovany nad Dudváhom 571
Križovany nad Dudváhom 919 24
From: 07/12/2021
  (from: 07/21/2021)
Mgr. Lucia Mačajová - Member of the Board of Directors
Kráľová pri Senci 890
Kráľová pri Senci 900 50
From: 06/09/2022
  (from: 12/10/2022)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva družstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak je pre platnosť právneho úkonu obligatórne predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda družstva a ktorýkoľvek ďalší člen predstavenstva družstva, prípadne podpredseda družstva a ktorýkoľvek ďalší člen predstavenstva družstva.
  (from: 07/21/2021)
Supervisory board: 
Mária Jankechová
Severná ulica 431/40
Trebatice 922 10
From: 07/12/2021
  (from: 07/21/2021)
Ľubomír Regina
Hlavná ulica 150/62
Trebatice 922 10
From: 07/12/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Marek Mačaj
Kráľová pri Senci 932
Kráľová pri Senci 900 50
From: 07/12/2021
  (from: 07/21/2021)
Registered capital: 
76 346,2 EUR
  (from: 05/01/2018)
Basic member contribution: 
1 659,7 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.3.1991 podľa § 3 Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 423
  (from: 05/24/1991)
V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované podľa zákona 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 2.12.1992. Stary spis: Dr 423
  (from: 08/24/1993)
Členská schôdza konaná dňa 06.04.2000 schválila zmenu stanov.
  (from: 11/22/2000)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person