Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  899/S

Business name: 
LIAZ Veľký Krtíš, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/07/2009 until: 11/23/2021)
LIAZ Veľký Krtíš, s.r.o.
  (from: 12/22/1992 until: 05/06/2009)
Registered seat: 
Osloboditeľov 45
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 576 524
  (from: 12/22/1992)
Date of entry: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Person dissolved from: 
14.7.2000
  (from: 06/12/2008)
Legal ground(s) for dissolution: 
vyhlásením konkurzu podľa § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákoníka účinného do 31. 07. 2000
  (from: 06/12/2008)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
ubytovacie služby a hostinská činnosť
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
výroba a opravy motorových vozidiel A,B,C, D,E,G,I,J,O,P
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
kovoobráb., výroba nástrojov, zámočníctvo
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie inžin., priemys., bytov. a občianskych stavieb
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
Partners: 
ŠKODA LIAZ, a.s. IČO: 44 569 751
Belgická 400
Jablonec nad Nisou
Czech Republic
  (from: 11/30/1998 until: 02/15/1999)
LIAZ a.s. Jablonec nad Nisou
Belgická 400
Jablonec nad Nisou
Czech Republic
  (from: 12/22/1992 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Lauko
Sklabiná 229
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
Ing. Marián Lupták
Gen. Svobodu 33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
Ing. Mária Majerová
Osloboditeľov 5
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
Ing. Mária Nováková
Dúbravská cesta 2
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
ŠKODA LIAZ, a.s. IČO: 44 569 751
Belgická 400
Jablonec nad Nisou
Czech Republic
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
LIAZ a.s. Jablonec nad Nisou
Amount of investment: 214 917 000 Sk Paid up: 214 917 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 11/29/1998)
Ing. Mária Nováková
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 82 500 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
Ing. Jozef Lauko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 55 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
Ing. Mária Majerová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 22 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
Ing. Marián Lupták
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 22 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 02/15/1999)
ŠKODA LIAZ, a.s.
Amount of investment: 214 917 000 Sk Paid up: 214 917 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 02/15/1999)
ŠKODA LIAZ, a.s.
Amount of investment: 215 247 000 Sk Paid up: 215 229 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 12/22/1992 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Filanda
Janka Kráľa 30
Zvolen
  (from: 11/30/1998 until: 02/15/1999)
Ing. Mária Nováková
Dúbravská cesta 2
Veľký Krtíš
  (from: 12/22/1992 until: 11/29/1998)
Ing. Mária Nováková
Dúbravská cesta 2
Veľký Krtíš
  (from: 11/30/1998 until: 02/15/1999)
Marián Troliga
Šmeralova 4873/13
Prešov
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
Iveta Droscová
Marka Čulena 4754/12
Prešov
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť jednajú a podpisujú obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis obidvaja konatelia.
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/22/1992 until: 11/29/1998)
Capital: 
215 247 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/14/2000
  (from: 10/18/2007)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/14/2000
  (from: 12/29/2004 until: 10/17/2007)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/14/2000
  (from: 07/21/2000 until: 12/28/2004)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Zuzana Kovalová
Komenského 3, p.p. 525
Banská Bystrica
  (from: 12/29/2004 until: 10/17/2007)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/14/2007
  (from: 10/18/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/14/2007
  (from: 06/12/2008)
 Liquidators:
Iveta Droscová
Marka Čulena 4754/12
Prešov 080 01
From: 11/08/2008
  (from: 05/07/2009 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Marián Troliga
Šmeralova 4873/13
Prešov 080 01
From: 11/08/2008
  (from: 05/07/2009 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 05/07/2009 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 2704
  (from: 12/22/1992 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie konané dňa 5.5.1998 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/30/1998 until: 11/23/2021)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 16.09.1998, a Dodatok č. 2, z Valného zhromaždenia zo dňa 13.11.1998.
  (from: 02/16/1999 until: 11/23/2021)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 14. júla 2000, č.k. 25-24 K 499/99-99, bol na majetok spoločnosti LIAZ Veľký Krtíš, s.r.o., so sídlom Veľký Krtíš, Osloboditeľov 45, IČO: 315 765 24 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Petra Púchovského, advokáta, Komenského 3, Banská Bystrica.
  (from: 07/21/2000 until: 11/23/2021)
Súd zbavuje JUDr. Petra Púchovského, Komenského 3, p.p. 525, Banská Bystrica, funkcie správcu konkurznej podstaty horeuvedenej spoločnosti.
  (from: 12/29/2004 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25-24K 499/99-626 zo dňa 24. 05. 2007, právoplatným dňa 14. 07. 2007 bol zrušený konkurz vyhlásený na mejetok úpadcu LIAZ Veľký Krtíš, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Osloboditeľov 45, Veľký Krtíš, IČO: 31 576 524 JUDr. Zuzana Kovalová bola zbavená funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 10/18/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person