Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18939/R

Business name: 
EU design, s.r.o.
  (from: 04/11/2006)
Registered seat: 
Dr. Št. Osuského 528/18
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 04/11/2006)
Identification number (IČO): 
36 291 960
  (from: 04/11/2006)
Date of entry: 
04/11/2006
  (from: 04/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/11/2006)
Objects of the company: 
vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (from: 04/11/2006)
vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre statiku stavieb
  (from: 04/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/11/2006)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/11/2006)
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/11/2006)
digitálne spracovanie dát
  (from: 04/11/2006)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 04/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 04/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 04/11/2006)
vykonávanie špecializovanej odbornej činnosti podľa zák. č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskoršch predpisov - znalec v odbore: Stavebníctvo, odvetvie: Statika stavieb, Odhad hodnoty nehnuteľností
  (from: 01/09/2010)
Inžinierska činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
  (from: 07/20/2017)
Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác)
  (from: 07/20/2017)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/20/2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/20/2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/20/2017)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/20/2017)
Kancelárske a sekretárske služby
  (from: 07/20/2017)
Partners: 
Ing. Marek Kocán
Dr. Št. Osuského 528/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 07/20/2017)
Jana Kocánová
Dr. Št. Osuského 528/18
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 07/20/2017)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Kocán
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/20/2017)
Jana Kocánová
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/20/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/20/2017)
Marek Kocán
Dr. Št. Osuského 528/18
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 04/11/2006
  (from: 04/11/2006)
Jana Kocánová
Dr. Št. Osuského 528/18
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 07/20/2017
  (from: 07/20/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 07/20/2017)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/15/2009)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia spoločnosti najmenej 1x ročne, pričom valné zhromaždenie v novom účtovnom období musí byť zvolávané vždy najneskôr do 31. marca každého roka.
  (from: 07/20/2017)
Date of updating data in databases:  06/21/2021
Date of extract :  06/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person