Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1047/V

Obchodné meno: 
KERKOTHERM, akciová spoločnosť
  (od: 01.03.1999)
Sídlo: 
Hraničná 3
Košice 040 01
  (od: 01.03.1999)
IČO: 
36 189 081
  (od: 01.03.1999)
Deň zápisu: 
01.03.1999
  (od: 01.03.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.03.1999)
Predmet činnosti: 
úprava nerudných surovín
  (od: 01.03.1999)
výroba expandovaného perlitu a výrobkov na jeho báze
  (od: 01.03.1999)
výroba izolačných výrobkov pre stavebníctvo a hutníctvo
  (od: 01.03.1999)
výroba a stavba keramických kachlí, kachľových pecí a kozubov
  (od: 01.03.1999)
výroba papierových obalov
  (od: 01.03.1999)
výroba stavebných hmôt
  (od: 01.03.1999)
výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
  (od: 10.12.1999)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 10.12.1999)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 10.12.1999)
výdaj a predaj dovezenej stravy
  (od: 10.12.1999)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii
  (od: 10.12.1999)
obchodná činnosť: drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia
  (od: 10.12.1999)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (od: 24.03.2004)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 24.03.2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 24.03.2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (od: 24.03.2004)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (od: 24.03.2004)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (od: 24.03.2004)
prechodné ubytovanie po triedu ***
  (od: 10.12.1999 do: 23.03.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.03.2004)
predstavenstvo
  (od: 01.03.1999 do: 23.03.2004)
Ing. Igor Hlobil - predseda
171
Baška 040 16
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 12.07.2008)
Ing. Juraj Takáč - podpredseda
Česká 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006)
Ing. Jaroslav Vincej - člen
Slnečnicová 11
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006)
Ing. Rudolf Dadulák - člen
Čermeľská cesta 28
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 25.04.2008)
Ing. Rudolf Dadulák - člen
Plzenská 75
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 24.04.2008)
Ing. Igor Hlobil - predseda
Slobody 25
Košice
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Ing. Igor Hlobil - predseda
171
Baška 044 16
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 25.04.2008 do: 11.07.2008)
Ing. Igor Hlobil - predseda
171
Baška 044 20
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 28.02.2004 do: 16.05.2006)
Ing. Igor Hlobil - predseda
171
Baška 044 20
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 16.05.2006)
Ing. Igor Hlobil - predseda
171
Baška 044 20
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 24.04.2008)
Martin Takáč - podpredseda
Karpatská 3
Košice
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Ing. Martin Takáč - podpredseda
Karpatská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 28.02.2004 do: 16.05.2006)
Ing. Martin Takáč - podpredseda
Karpatská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 16.05.2006)
Juraj Vincej - člen
Tr. SNP 84
Košice
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Ing. Juraj Vincej - člen
Slnečnicová 11
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 28.02.2004 do: 16.05.2006)
Ing. Juraj Vincej - člen
Slnečnicová 11
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 16.05.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis, spolu s uvedením svojich funkcií.
  (od: 24.03.2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.03.1999 do: 23.03.2004)
Základné imanie: 
56 440 EUR Rozsah splatenia: 56 440 EUR
  (od: 19.06.2010)
1 700 000 Sk Rozsah splatenia: 1 700 000 Sk
  (od: 19.10.2005 do: 18.06.2010)
1 540 000 Sk Rozsah splatenia: 1 540 000 Sk
  (od: 09.06.2005 do: 18.10.2005)
1 495 000 Sk Rozsah splatenia: 1 495 000 Sk
  (od: 24.03.2004 do: 08.06.2005)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 28.02.2004 do: 23.03.2004)
1 000 000 Sk
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Akcie: 
Počet: 340
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 19.06.2010)
Počet: 340
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 19.10.2005 do: 18.06.2010)
Počet: 308
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 09.06.2005 do: 18.10.2005)
Počet: 299
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 24.03.2004 do: 08.06.2005)
Počet: 200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 10.12.1999 do: 23.03.2004)
Počet: 200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 01.03.1999 do: 09.12.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Takáč
Hurbanova 56
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 25.04.2008)
Ing. Gabriela Vincejová
Tulipánová 20
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 24.09.2012
  (od: 04.10.2012)
Ing. Jarmila Mantičová
Povstania čes. ľudu 6
Košice 040 22
Vznik funkcie: 29.04.2015
  (od: 09.06.2015)
Ing. Rudolf Dadulák
Turgenevova 12
Košice
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Ing. Rudolf Dadulák
Plzenská 75
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 28.02.2004 do: 16.05.2006)
Ing. Rudolf Dadulák
Plzenská 75
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 16.05.2006)
Ing. Maroš Grega
Havlíčkova 32
Košice
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Ing. Martin Hrabovský
Havanská 16
Košice
  (od: 01.03.1999 do: 27.02.2004)
Ing. Martin Hrabovský
Slnečnicova 21
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 28.02.2004 do: 16.05.2006)
Ing. Martin Hrabovský
Slnečnicova 21
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 16.05.2006)
Ing. Martin Takáč
Karpatská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 24.04.2008)
Ing. Juraj Vincej
Hviezdoslavova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 25.04.2008 do: 03.10.2012)
Ing. Juraj Vincej
Hviezdoslavova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006 Skončenie funkcie: 24.09.2012
  (od: 04.10.2012 do: 03.10.2012)
Ing. Juraj Vincej
Národná trieda 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.04.2006
  (od: 17.05.2006 do: 24.04.2008)
Ing. Maroš Grega
Havlíčkova 32
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 29.04.2015
  (od: 09.06.2015 do: 08.06.2015)
Ing. Maroš Grega
Havlíčkova 32
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 28.02.2004 do: 08.06.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30. 11. 1998 podľa § 172 a nasl. zák. 513/91 Zb.
  (od: 01.03.1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 15.10.1999 podľa z.č. 127/99 Z.z.
  (od: 10.12.1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 8.12.2003. Spoločnosť KERKOTHERM, akciová spoločnosť, Hraničná 3, 040 01 Košice na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 3.12.2003 preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti KESA a.s., Tomášikova 35, 040 01 Košice, IČO: 36 190 136 zrušenej bez likvidácie ku dňu 26.2.2004 podľa § 69 zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 28.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)