Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10498/R

Obchodné meno: 
ISIDA, a.s. v likvidácii
  (od: 20.10.2017 do: 23.11.2021)
ISIDA, a.s.
  (od: 30.12.1991 do: 19.10.2017)
Sídlo: 
Nemocničná cesta
Partizánske 958 03
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
IČO: 
30 841 208
  (od: 30.12.1991)
Deň zápisu: 
30.12.1991
  (od: 30.12.1991)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.12.1991)
Predmet činnosti: 
drevárska výroba
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
výroba nábytku
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
výroba drobného kovového tovaru
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
maloobchod - potraviny, priemyselný a spotrebný tovar
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
veľkoobchod - potraviny, priemyselný a spotrebný tovar
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
výroba kartónov
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
pílenie a manipulácia dreva
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
veľkoobchod so surovými kožkami a kožami
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
veľkoobchod s odevami a obuvou
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.05.2000 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 30.12.1991 do: 21.05.2000)
Ing. Jana Augustínyová - člen
Streďanská 2661/51
Topoľčany
  (od: 30.12.1991 do: 12.05.2000)
Ing. Ľudmila Dinková - člen
Uherecká 22/35
Partizánske
  (od: 22.05.2000 do: 17.09.2000)
Ing. Ľudmila Dinková - predseda
Uherecká 22/35
Partizánske
  (od: 30.12.1991 do: 21.05.2000)
Roman Hudec
Rooseweltova 356/3
Partizánske 958 01
Skončenie funkcie: 25.10.2002
  (od: 18.09.2000 do: 22.05.2003)
Ing. Jiří Kopenec - člen
Bazovského 2360/17
Topoľčany
  (od: 30.12.1991 do: 12.05.2000)
Eleonóra Krchňavá - člen
Agátová 2849/10
Topoľčany
  (od: 22.05.2000 do: 17.09.2000)
Ing. Gustáv Krchňavý - predseda
Agátová 2849/10
Topoľčany
  (od: 22.05.2000 do: 17.09.2000)
Ing. Eva Petrovičová - člen
29
Preseľany
  (od: 13.05.2000 do: 21.05.2000)
Alena Rybárová - člen
ul. F.Kráľa 21/21
Žarnovica
  (od: 13.05.2000 do: 21.05.2000)
Gabriel Vanko
Horská 1307/37
Partizánske
  (od: 18.09.2000 do: 16.01.2015)
Gabriel Vanko
Horská 1307/37
Partizánske
Skončenie funkcie: 02.05.2014
  (od: 17.01.2015 do: 16.01.2015)
Milan Král - predseda
Horská 1314/34
Partizánske 958 06
  (od: 18.09.2000 do: 23.11.2021)
Albert Bálint
Nádražná 890/38
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 25.10.2002
  (od: 23.05.2003 do: 23.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 22.05.2000 do: 23.11.2021)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 30.12.1991 do: 21.05.2000)
Základné imanie: 
20 016 000 Sk
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
Akcie: 
Počet: 20016
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.09.2000 do: 23.11.2021)
Počet: 20016
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.12.1991 do: 17.09.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Miroslav Matejov - člen
Sedmikráskova 2791
Topoľčany
  (od: 30.12.1991 do: 21.05.2000)
Ing. Peter Ostrica - člen
Studenohorská 1
Bratislava
  (od: 30.12.1991 do: 21.05.2000)
Ing. Igor Rintel - predseda
Bartókova 1
Bratislava
  (od: 30.12.1991 do: 21.05.2000)
Juraj Masarovič
322/26
Dolné Vestenice 972 23
  (od: 18.09.2000 do: 23.11.2021)
Gustáv Krchňavý
Agátová 2849/10
Topoľčany
  (od: 22.05.2000 do: 17.09.2000)
Marián Bočkay
Nám. SNP 303/9
Partizánske 958 01
  (od: 18.09.2000 do: 23.11.2021)
Hanno Voigt
J.Matušku 2220/32
Topoľčany
  (od: 22.05.2000 do: 17.09.2000)
Boris Gašparovič
Makarenkova 148/10
Partizánske 958 01
  (od: 18.09.2000 do: 23.11.2021)
Eva Petrovičová
29
Preseľany
  (od: 22.05.2000 do: 17.09.2000)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 27.5.2017
  (od: 20.10.2017)
 Likvidátor:
Milan Král
Generála Svobodu 766/5
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 27.05.2017
  (od: 20.10.2017 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná samostatne.
  (od: 20.10.2017 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1991 podľa § 17 a 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis : Sa 338 Na valnom zhromaždení dňa 07.10.1992 boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Tým boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb. Starý spis : Sa 338 Zmena stanov prijatá na VZ spoločnosti dňa 10.01.1995. Starý spis : Sa 338 Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 16.11.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Starý spis : Sa 338 Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 14.05.1996 zmenené stanovy spoločnosti. Starý spis : Sa 338 Dňa 10.06.1997 schválilo valné zhromaždenie nové stanovy spoločnosti. Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 12.06.1998 zmenené stanovy spoločnosti : Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Škultétyho 1597, Topoľčany na Nemocničná cesta, Partizánske. Na valnom zhromaždení spoločnosti boli dňa 31.08.1998 zmenené stanovy spoločnosti.
  (od: 30.12.1991 do: 23.11.2021)
Dozorná rada na zasadnutí 27.5.1999 rozhodla o zmene členov predstavenstava a.s.
  (od: 13.05.2000 do: 23.11.2021)
Valné zhromaždenie dňa 24.2.2000 schválilo nové stanovy spoločnosti.
  (od: 22.05.2000 do: 23.11.2021)
Valné zhromaždenie dňa 13.7.2000 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s.
  (od: 18.09.2000 do: 23.11.2021)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica NZ 91/2001 zo dňa 15.5.2001/ rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 18.06.2001 do: 23.11.2021)
Riadne valné zhromaždenie dňa 25.10.2002 (notárska zápisnica N 742/2002, Nz 742/2002 zo dňa 25.10.2002) odvolalo a zvolilo člena predstavenstva, schválilo zmenu stanov.
  (od: 23.05.2003 do: 23.11.2021)
Uznesením Okresného súdu Trenčín v právnej veci o zrušenie obchodnej spoločnosti ISIDA, a.s., Nemocničná cesta, 958 03 Partizánske, IČO: 30 841 208, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa, vo vložke č. 10498/R, Okresný súd v Trenčíne uznesením sp. zn. 28CbR/343/2013-68 zo dňa 20.04.2017 rozhodol tak, že obchodná spoločnosť ISIDA, a.s., Nemocničná cesta, 958 03 Partizánske, IČO: 30 841 208, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiely Sa, vo vložke číslo 10498/R sa zrušuje s likvidáciou. Milan Král, nar. 6.11.1960, Generála Svobodu 766/5, 958 06 Partizánske sa menuje do funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti ISIDA, a.s., Nemocničná cesta, 958 03 Partizánske, IČO: 30 841 208 s dňom vzniku funkcie likvidátora počínajúc právoplatnosťou uznesenia. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
  (od: 20.10.2017 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2021
Dátum výpisu:  08.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)