Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19360/R

Business name: 
LERTON s. r. o. v konkurze
  (from: 01/25/2014 until: 10/23/2019)
LERTON s. r. o. v likvidácii
  (from: 09/27/2011 until: 01/24/2014)
LERTON s. r. o.
  (from: 01/21/2003 until: 09/26/2011)
Registered seat: 
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
  (from: 07/17/2012 until: 10/23/2019)
Roosweltova 1196/16
Partizánske 958 01
  (from: 09/26/2008 until: 07/16/2012)
Janka Kráľa 1171/17
Partizánske 958 06
  (from: 01/21/2003 until: 09/25/2008)
Identification number (IČO): 
36 327 174
  (from: 01/21/2003)
Date of entry: 
01/21/2003
  (from: 01/21/2003)
Person dissolved from: 
26.7.2011
  (from: 09/27/2011)
Date of deletion: 
10/24/2019
  (from: 10/24/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zbl. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/24/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/21/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
sprostredkovanie obchodu a služieb mimo činností vyžadujúcich osobitné povolenie
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
kúpa a predaj jedno a dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
sekretárske služby a preklady
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
zemné a búracie práce
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prenájom vzdušných dopravných prostriedkov
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
výroba obuvi
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
upratovacie služby
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
Partners: 
Renáta Mihaličková
Janka Kráľa 1171/17
Partizánske 958 06
Slovak Republic
  (from: 01/21/2003 until: 09/25/2008)
Vladimír Miklas
Rodolfa Jašíka 160/12
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 09/26/2008 until: 10/23/2019)
Contribution of each member: 
Renáta Mihaličková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 06/07/2007)
Renáta Mihaličková
Amount of investment: 13 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 000 Sk
  (from: 06/08/2007 until: 09/25/2008)
Vladimír Miklas
Amount of investment: 13 000 000 Sk Paid up: 13 000 000 Sk
  (from: 09/26/2008 until: 10/23/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
Renáta Mihaličková
Janka Kráľa 1171/17
Partizánske 958 06
From: 01/21/2003
  (from: 01/21/2003 until: 09/25/2008)
Renáta Mihaličková
Janka Kráľa 1171/17
Partizánske 958 06
From: 01/21/2003 Until: 08/22/2008
  (from: 09/26/2008 until: 09/25/2008)
Vladimír Miklas
Rudolfa Jašík 160/12
Partizánske 958 01
From: 08/22/2008
  (from: 09/26/2008 until: 10/23/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok konateľ samostatne.
  (from: 06/08/2007 until: 10/23/2019)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/21/2003 until: 06/07/2007)
Capital: 
13 000 000 Sk Paid up: 13 000 000 Sk
  (from: 06/08/2007 until: 10/23/2019)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 06/07/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/28/2013
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 21.03.2012, č.k. 29K/4/2013-73, súd vyhlásil konkurz na úpadcu LERTON, s.r.o. v likvidácii a ustanovil správcu. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 28.03.2013.
  (from: 10/24/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/28/2013
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 21.03.2012, č.k. 29K/4/2013-73, súd vyhlásil konkurz na úpadcu LERTON, s.r.o. v likvidácii a ustanovil správcu. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 28.03.2013.
  (from: 03/12/2014 until: 10/23/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/28/2013
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 21.03.2012, č.k. 29K/4/2013-73, súd vyhlásil konkurz na úpadcu LERTON, s.r.o. v likvidácii a ustanovil správcu. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 28.03.2013.
  (from: 01/25/2014 until: 03/11/2014)
Bankruptcy trustee: 
HMG Recovery, k.s.
Štefanovičová 12
Bratislava 811 04
From: 07/10/2013
  (from: 03/12/2014 until: 10/23/2019)
JUDr. Otto Markech
Kpt.Nálepku 336
Horná Streda 916 24
From: 03/28/2013
  (from: 01/25/2014 until: 03/11/2014)
JUDr. Otto Markech
Kpt.Nálepku 336
Horná Streda 916 24
From: 03/28/2013 Until: 07/10/2013
  (from: 03/12/2014 until: 03/11/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/26/2018
  (from: 10/24/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/26/2011
  (from: 09/27/2011)
 Liquidators:
JUDr. Róbert Fatura
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
From: 07/26/2011 Until: 10/24/2019
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Róbert Fatura
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
From: 07/26/2011
  (from: 09/27/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č.513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 09/27/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť LERTON s.r.o. v konkurze so sídlom Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 174 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 10/24/2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 512/2002 zo dňa 12.12.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/21/2003 until: 10/23/2019)
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/13/2009-45 zo dňa 14.06.2011 zrušil spoločnosť s likvidáciou dňom 26.07.2011 a menoval likvidátora JUDr. Róberta Faturu, so sídlom kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica, zapísaného do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona pod značkou S628.
  (from: 09/27/2011 until: 10/23/2019)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 29K/4/2013-153 zo dňa 1.7.2013 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, Horná Streda a do funkcie bola ustanovená spoločnosť HMG Recovery, k.s. so sídlom Štefanovičová 12, Bratislava, IČO 46 333 908. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 10.7.2013.
  (from: 03/12/2014 until: 10/23/2019)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person