Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1222/R

Business name: 
AMAVIKU, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 07/25/2005 until: 05/03/2018)
Registered seat: 
Kasárenská 7
Trenčín 911 05
  (from: 09/29/2000 until: 05/03/2018)
Identification number (IČO): 
34 145 761
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Person dissolved from: 
23. 11. 2017
  (from: 05/04/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu
  (from: 05/04/2018)
Date of deletion: 
05/04/2018
  (from: 05/04/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/04/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/03/1996)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 03/24/2000 until: 05/03/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/29/2003
  (from: 05/04/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/23/2017
  (from: 05/04/2018)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 4K/17/2003-345 zo dňa 18.10.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu AMAVIKU, spol. s r.o. v konkurze so sídlom Kasárenská 7, 911 05 Trenčín, IČO 34 145 761 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu a zbavil správcu JUDr. Petra Sopku funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2017. 2. Obchodná spoločnosť AMAVIKU, spol. s r.o. v konkurze so sídlom Kasárenská 7, 911 05 Trenčín, IČO 34 145 761 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 05/04/2018)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person