Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10310/T

Business name: 
EUROSTAV-DS, a.s.
  (from: 10/27/2004)
Registered seat: 
Priemyselná 5296/2A
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/27/2004)
Identification number (IČO): 
36 223 531
  (from: 10/27/2004)
Date of entry: 
09/22/1997
  (from: 10/27/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/27/2004)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre inžinierske stavby, priemyselné a občianske stavby
  (from: 10/27/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 10/27/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/27/2004)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/27/2004)
výroba cementového tovaru
  (from: 10/27/2004)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 10/27/2004)
výroba čerstvého betónu
  (from: 10/27/2004)
výroba transportného betónu
  (from: 10/27/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/27/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/27/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/08/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/08/2008)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/08/2008)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 04/03/2009)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 04/03/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/03/2009)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/06/2012)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 04/03/2009 until: 05/17/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/2004)
Mgr. Peter Molnár - predseda predstavenstva
Hájska 6187/9
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004
  (from: 03/06/2012)
Jozef Molnár - člen predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004
  (from: 10/27/2004 until: 06/29/2017)
Peter Molnár - predseda predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004
  (from: 10/27/2004 until: 03/05/2012)
Alžbeta Molnárová - člen predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004
  (from: 10/27/2004 until: 06/29/2017)
Alžbeta Molnárová - člen predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004 Until: 02/09/2021
  (from: 02/27/2021 until: 02/26/2021)
Jozef Molnár - člen predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004 Until: 02/09/2021
  (from: 02/27/2021 until: 02/26/2021)
Alžbeta Molnárová - člen predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004
  (from: 06/30/2017 until: 02/26/2021)
Jozef Molnár - člen predstavenstva
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 10/27/2004
  (from: 06/30/2017 until: 02/26/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva.
  (from: 10/27/2004)
Capital: 
195 880 EUR Paid up: 195 880 EUR
  (from: 04/03/2009)
5 900 000 Sk Paid up: 5 900 000 Sk
  (from: 10/27/2004 until: 04/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 59
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 04/03/2009)
Number of shares: 59
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/27/2004 until: 04/02/2009)
Stockholder: 
Mgr. Peter Molnár
Hájska 6187/9
Dunajská Streda 929 01
  (from: 03/06/2012)
Peter Molnár
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
  (from: 10/27/2004 until: 03/05/2012)
Supervisory board: 
Melinda Molnárová - člen
Hájska 6187/9
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004
  (from: 03/06/2012)
Jozef Molnár
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 02/09/2021
  (from: 02/27/2021)
Alžbeta Molnárová
Dolná 432
Orechová Potôň 930 02
From: 02/09/2021
  (from: 02/27/2021)
Roland Csibrei
Radničné nám. 373/1
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004
  (from: 10/27/2004 until: 03/05/2012)
Melinda Csibreiová
Radničné nám. 373/1
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004
  (from: 10/27/2004 until: 03/05/2012)
Jozef Molnár - predseda
Rybný trh 331/4
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004
  (from: 10/27/2004 until: 04/02/2009)
Jozef Molnár - predseda
ul. sv. Jána Nepomuckého 418/7
Jahodná 930 21
From: 10/27/2004
  (from: 04/03/2009 until: 08/02/2019)
Jozef Molnár - predseda
ul. sv. Jána Nepomuckého 418/7
Jahodná 930 21
From: 10/27/2004 Until: 07/17/2019
  (from: 08/03/2019 until: 08/02/2019)
Roland Csibrei - člen
Ulica Sándora Petőfiho 4970/42
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004 Until: 02/09/2021
  (from: 02/27/2021 until: 02/26/2021)
Ing. Peter Oravecz
Nový rad 680/14
Vrakúň 930 25
From: 07/17/2019 Until: 02/09/2021
  (from: 02/27/2021 until: 02/26/2021)
Ing. Peter Oravecz
Nový rad 680/14
Vrakúň 930 25
From: 07/17/2019
  (from: 08/03/2019 until: 02/26/2021)
Roland Csibrei - člen
Ulica Sándora Petőfiho 4970/42
Dunajská Streda 929 01
From: 10/27/2004
  (from: 03/06/2012 until: 02/26/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.09.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 09/22/1997)
Dodatok zo dňa 25.03.1998 (zmena sídla z: Dunajská Streda, Ružový háj 1352/4 na: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203/122) a dodatok zo dňa 23.04.1998, ktorými bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/04/1998)
Dodatok zo dňa 24.08.2000 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203 na: Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203/122).
  (from: 11/21/2000)
Dodatkom zo dňa 19.06.2002 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 500/2001 Z.z..
  (from: 09/23/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.02.2004, na základe ktorej došlo k zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/17/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person