Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10517/R

Obchodné meno: 
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze
  (od: 13.08.2010 do: 09.11.2017)
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s.
  (od: 31.08.1995 do: 12.08.2010)
Sídlo: 
Nitrianska cesta 60
Partizánske 958 01
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
IČO: 
34 126 660
  (od: 31.08.1995)
Deň zápisu: 
31.08.1995
  (od: 31.08.1995)
Deň výmazu: 
10.11.2017
  (od: 10.11.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Obchodná spoločnosť CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s. v konkurze, so sídlom Nitrianska cesta 60, 958 01 Partizánske, IČO 34 126 660, oddiel Sa, vložka číslo 10517/R sa ku dňu výmazu v y m a z á v a z obchodného registra.
  (od: 10.11.2017)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.08.1995)
Predmet činnosti: 
výroba obuvi
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
prenájom nehnuteľností
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
ostatné vzdelávanie - organizovanie odborných školení a kurzov
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
výskum a vývoj - vykonávanie fyzikálno-mechanických rozborov odpadových vôd s výnimkou úradného merania
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
colná deklarácia
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
výroba obuvníckych polotovarov
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
ubytovanie v internátoch
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
výroba a oprava účelových strojov a zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
výroba a oprava obuvníckych strojov a zariadení
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
prevádzkovanie malej elektrárne (137,7 MW, výroba energie, pary a stlačeného vzduchu)
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rehabilitáciu a rekondíciu
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
tlačivá - závodná tlačiareň
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
výroba hotových jedál, pekárenských výrobkov a cukrárenských polotovarov
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských služieb v nich
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
závodné stravovanie
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
železničná (vlečková) doprava
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
neverejná cestná nehromadná osobná doprava
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
ochrana majetku, osôb a podnikov
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
poradenská a konzultačná činnosť na úseku skúšobníctva, metrológie technickej normalizácie a ISO noriem v oblasti kvality
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
predstavenstvo
  (od: 11.07.1997 do: 01.01.1998)
predstavenstvo
  (od: 20.05.1996 do: 10.07.1997)
predstavenstvo
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Ľuboš Aláč
Novomestského 2
Šaľa
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Ing. Pavel Bezák
Staničná 63/25
Bošany
  (od: 31.08.1995 do: 10.07.1997)
Jana Bezáková
Staničná 63/25
Bošany
  (od: 11.07.1997 do: 09.11.2017)
Ing. Marián Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
Ing. Alen Horecký
Andreja Mráza 15
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Ing. Anton Jašík
J. Bottu 59
Partizánske
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
JUDr. .Anton Jašík
ul.J.Bottu 59
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
JUDr. Augustín Kopčan
ul.J.Bottu 1256
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Mgr. .Miroslav Miklas
Astrová 15
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Ing. Srnka Pavel
Fándlyho 496/30
Bošany
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
Miloš Vajda
Krušovská 2050/21
Topoľčany
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Ing. Štefan Varečka , CSc.
Horská 1306/29
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň dvja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo k akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Jana Bezáková a Ing. Marián Grznárik, Jana Bezáková a Ing. Anton Jašík, Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grzárik, Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo k akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Jana Bezáková a Ing. Marián Grznárik, Jana Bezáková a ing. Anton Jašík, Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik, Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík
  (od: 11.07.1997 do: 01.01.1998)
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň vždy dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Ing. Pavel Bezák a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Bezák a Ing. Anton Jašík Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak , že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, v nasledovných kombináciách: Ing. Pavel Bezák a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Bezák a Ing. Anton Jašík Ing. Pavel Srnka a Ing. Marián Grznárik Ing. Pavel Srnka a Ing. Anton Jašík
  (od: 20.05.1996 do: 10.07.1997)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva z ktorých aspoň jeden musí byť: Ing.Pavel Srnka, nar. 13.10.1950, bytom Bošany, Fándlyho 496/30 JUDr.Anton Jašík, nar.18.9.1939, bytom Partizánske, ul.J.Bottu 59 Ing.Pavel Bezák, nar.31.3.1954, bytom Bošany, Staničná 63/25 Ing.Marián Grznárik, nar.18.4.1947, bytom Partizánske, Tajovského 1283/61
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Základné imanie: 
17 600 000 Sk
  (od: 12.12.1996 do: 09.11.2017)
1 000 000 Sk
  (od: 31.08.1995 do: 11.12.1996)
Akcie: 
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 12.12.1996 do: 09.11.2017)
Počet: 16600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.12.1996 do: 09.11.2017)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 31.08.1995 do: 11.12.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 19.10.1998
Uznesením č.k. 6K195/98 zo dňa 09.12.2003 Krajský súd v Bratislave zbavil JUDr. Máriu Cabadajovú funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Stanislava Volára, sídlo AK, Kukučínova 11, P.O.Box 188, 921 01 Piešťany. Uznesením č.k. 6K195/98-1621 zo dňa 23.05.2005 Krajský súd v Bratislave zbavil JUDr. Stanislava Volára funkcie správcu a ustanovil nového správcu Mgr. Vladimíra Cipciara, Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava.
  (od: 08.02.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 19.10.1998
Uznesením č.k. 6K195/98 zo dňa 09.12.2003 Krajský súd v Bratislave zbavil JUDr. Máriu Cabadajovú funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Stanislava Volára, sídlo AK, Kukučínova 11, P.O.Box 188, 921 01 Piešťany. Uznesením č.k. 6K195/98-1621 zo dňa 23.05.2005 Krajský súd v Bratislave zbavil JUDr. Stanislava Volára funkcie správcu a ustanovil nového správcu Mgr. Vladimíra Cipciara, Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava.
  (od: 13.08.2010 do: 07.02.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Vladimír Cipciar
Lazaretská 3/a
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 23.05.2005
  (od: 13.08.2010 do: 07.02.2017)
Mgr. Vladimír Cipciar
Lazaretská 3/a
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 23.05.2005 Skončenie funkcie: 19.07.2016
  (od: 08.02.2017 do: 07.02.2017)
Dozorná rada: 
JUDr. Stanislav Balko
Belianskeho 8
Bratislava
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Ing. Anton Jašík
ul.J.Bottu 59
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 19.05.1996)
Ing. Peter Duša
134
Klátová Nová Ves
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
Ing. Alexander Bezák
Sládkovičova 65/2
Bošany
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
Marian Hostačný
Gen. Svobodu 977/48
Partizánske
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
Pavol Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
JUDr. Ladislav Balko
Belinského 8
Bratislava
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
Ing. Jozef Zvalo
Nám. Slobody 658/4
Partizánske
Skončenie funkcie: 05.11.2009
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Anna Badinská
Kpt. Nálepku 12
Partizánske
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
Ing. Peter Turek
Na pasekách 20
Bratislava
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
Ing. Karol Melocik
Ľ.Fullu 3/45
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Ing. Martin Baláž
Stavbárska 36
Bratislava
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
JUDr. Marián Grman
Jilemnického 1286/43
Partizánske
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Ing. Jozef Zvalo
Nám. Slobody 658/4
Partizánske
  (od: 20.05.1996 do: 29.06.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa ust. § 162 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov bez výzvy na upisovanie akcií. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.8.1995 č. NZ 363/95 v znení dodatku k zaklad.zmluve zo dňa 28.8.1995 č. NZ 378/95. Stary spis: Sa 376
  (od: 31.08.1995 do: 09.11.2017)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 26.03.1996. Stary spis: Sa 376
  (od: 20.05.1996 do: 09.11.2017)
Zmena stanov schválená na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26. mája 1996 N 45/96, Nz 48/96. Stary spis: Sa 376
  (od: 12.12.1996 do: 09.11.2017)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 29/97, NZ 24/97 zo dňa 7.3.1997) rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 11.07.1997 do: 09.11.2017)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 25.04. 1997 č. N 57/97, NZ 48/97 rozhodlo o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 11.08. 1997 č. N 110/97, NZ 98/97 rozhodlo o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 16.09. 1997 č. N 139/97, NZ 126/97 rozhodlo o zmene stanov.
  (od: 02.01.1998 do: 09.11.2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.10.1998 č.k. 6K 195/98-288 bol vyhlásený k o n k u r z na majetok dlžníka CEBO HOLDING Slovakia, a.s., 958 01 Partizánske, Nitrianska cesta 60, IČO : 34 126 660. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Mária Ďurajdová, advokátka so sídlom v Bratislave, Račianska 109/a, PSČ: 831 02
  (od: 08.12.1998 do: 09.11.2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K/195/1998-2205 zo dňa 14.6.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 19.7.2016 bol zrušený konkurz na obchodnú spoločnosť CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze, so sídlom Nitrianska cesta 60, Partizánske, IČO: 34 126 660 vyhlásený uznesením č.k. 6K/195/1998-288 zo dňa 19.10.1998 v spojení s opravným uznesením č.k. 6K/195/1998-382 zo dňa 10.2.1999 po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil Mgr. Vladimíra Cipciara funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 08.02.2017 do: 09.11.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  01.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)