Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  930/V

Business name: 
EDIS (Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy)
  (from: 02/15/1999)
Registered seat: 
Rampová 7
Košice 041 21
  (from: 06/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 594 318
  (from: 07/16/1990)
Date of entry: 
07/16/1990
  (from: 07/16/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/16/1990)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti elektronických systémov a elektrických zariadení
  (from: 06/14/1993)
výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A
  (from: 06/14/1993)
neúradné informatívne meranie v oblasti elektromagnetických polí na zmluvnom základe podľa požiadaviek odberateľa
  (from: 02/15/1999)
maloobchod a veľkoobchod s prístrojovou technikou, elektrotechnikou, elektronikou, elektrickými zariadeniami a prístrojmi
  (from: 02/15/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/15/1999)
doc. Ing. Miroslav Šmelko , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Betliarska cesta 310/16
Gemerská Poloma 049 22
From: 12/16/2021
  (from: 12/23/2021)
prof. Ing. Josef Blažek , CSc. - Member of the Board of Directors
kpt. Jaroša 1
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
From: 12/16/2021
  (from: 12/23/2021)
doc. Ing. Pavol Lipovský , PhD. - Member of the Board of Directors
Lesnícka 394/9
Slanec 044 17
From: 12/16/2021
  (from: 12/23/2021)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen predstavenstva.
  (from: 02/15/1999)
Registered capital: 
3 320 EUR
  (from: 09/18/2010)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 09/18/2010)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 12.6.1990 v súlade so zákonom č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
  (from: 07/16/1990)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 22.11.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 22.11.1992, v súlade s ust. § 29 zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/14/1993)
Zápisnica z VČS členov družstva zo dňa 18.4.1996.
  (from: 07/02/1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 26.5.1998.
  (from: 02/15/1999)
Zápisnica z jednania MČS členov družstva zo dňa 16.12.2021
  (from: 12/23/2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (from: 12/23/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (from: 12/23/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (from: 12/23/2021)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person