Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10415/L

Obchodné meno: 
DELTECH, a.s.
  (od: 01.07.2014)
Sídlo: 
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 23.01.2014)
IČO: 
30 225 582
  (od: 17.06.2004)
Deň zápisu: 
02.12.1991
  (od: 17.06.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.06.2004)
Predmet podnikania (činnosti): 
sprostredkovanie obchodu, služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 17.06.2004)
výroba, inštalácia a montáž elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.06.2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 17.06.2004)
elektroinštalatérstvo
  (od: 17.06.2004)
technicko - poradenská a konzultačná činnosť v odbore výpočtovej techniky
  (od: 17.06.2004)
vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 17.06.2004)
vykonávanie školení na obsluhu elektronic kých systémov a zariadení
  (od: 17.06.2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 17.06.2004)
výroba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
  (od: 17.06.2004)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenia stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (od: 17.06.2004)
projektovanie, inštalácie, revízie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  (od: 17.06.2004)
poradenská činnosť v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnostných systémov
  (od: 17.06.2004)
predaj, inštalácia zariadení na ochranu informácií informačných systémov
  (od: 17.06.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 17.06.2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a ich výšku15m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 17.06.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 17.06.2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 21.09.2005)
leasingová činnosť
  (od: 11.10.2007)
montáž počítačových sietí, káblových rozvodov a optických sietí
  (od: 11.10.2007)
vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 11.10.2007)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia komplexné priemyselné stavby podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
  (od: 11.10.2007)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
  (od: 18.06.2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 18.06.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.06.2010)
kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
  (od: 01.07.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.07.2014)
projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
  (od: 01.07.2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.07.2014)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (od: 01.07.2014)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
  (od: 01.07.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.07.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.07.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 01.07.2014)
administratívne služby
  (od: 01.07.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 01.07.2014)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 01.07.2014)
počítačové služby
  (od: 01.07.2014)
oganizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 01.07.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.07.2014)
ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 01.07.2014)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (od: 01.07.2014)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 01.07.2014)
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
  (od: 01.07.2014)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (od: 01.07.2014)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 01.07.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.07.2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 01.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 13.10.2016)
výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (od: 18.09.2019)
výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  (od: 18.09.2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 18.09.2019)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 21.10.2021)
Opravy a montáž určených meradiel: Cestný rýchlomer
  (od: 27.05.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.06.2004)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 23.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2016)
Ing. Jozef Barbier - Člen predstavenstva
Hybe 160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 12.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2023)
Ing. Milan Paal - Člen predstavenstva
Glejárska 352/4
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 12.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.
  (od: 19.09.2023)
Dozorná rada: 
Miroslav Dupač
Eduarda Penkalu 880/17
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 11.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2019)
Bc. Ján Stolár
Hviezdoslavova 1871/2
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 12.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2023)
Ing. Anna Žiaková
Hlavná 176/74
Podtureň 033 01
Vznik funkcie: 12.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2023)
Výška základného imania: 
428 232 EUR Rozsah splatenia: 428 232 EUR
  (od: 27.05.2009)
Akcie: 
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 01.07.2014)
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.07.2014)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 996 EUR
  (od: 01.07.2014)
Akcionár: 
DA invest, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou Notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve v Liptovskom Mikuláši čis. N 368/91, NZ 340/91 dňa 15.11.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 8.11.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 793
  (od: 28.01.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 18.05.1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 08.10.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.1999 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 05.04.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2002 bol prijatý dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 06.09.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.9.2002 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (od: 24.09.2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003 bol prijatý dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.07.2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti QUADRIQ, a.s. dňa 19.06.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti QUADRIQ, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 225 582 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou DELTECH, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 981 817 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti DELTECH, a.s. na obchodnú spoločnosť QUADRIQ, a.s. Obchodná spoločnosť QUADRIQ, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DELTECH, a.s.
  (od: 01.07.2014)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DELTECH, a.s. IČO: 45 981 817
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 01.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2024
Dátum výpisu:  21.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR