Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10415/L

Obchodné meno: 
DELTECH, a.s.
  (od: 01.07.2014)
QUADRIQ, a.s.
  (od: 01.09.2006 do: 30.06.2014)
KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.
  (od: 17.06.2004 do: 31.08.2006)
Sídlo: 
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 23.01.2014)
Kpt. Nálepku 16/A
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 07.11.2012 do: 22.01.2014)
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 17.06.2004 do: 06.11.2012)
IČO: 
30 225 582
  (od: 17.06.2004)
Deň zápisu: 
02.12.1991
  (od: 17.06.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.06.2004)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu, služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 17.06.2004)
výroba, inštalácia a montáž elektrických strojov a prístrojov
  (od: 17.06.2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 17.06.2004)
elektroinštalatérstvo
  (od: 17.06.2004)
technicko - poradenská a konzultačná činnosť v odbore výpočtovej techniky
  (od: 17.06.2004)
vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 17.06.2004)
vykonávanie školení na obsluhu elektronic kých systémov a zariadení
  (od: 17.06.2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 17.06.2004)
výroba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
  (od: 17.06.2004)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenia stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (od: 17.06.2004)
projektovanie, inštalácie, revízie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  (od: 17.06.2004)
poradenská činnosť v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnostných systémov
  (od: 17.06.2004)
predaj, inštalácia zariadení na ochranu informácií informačných systémov
  (od: 17.06.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 17.06.2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a ich výšku15m, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 17.06.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 17.06.2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 21.09.2005)
leasingová činnosť
  (od: 11.10.2007)
montáž počítačových sietí, káblových rozvodov a optických sietí
  (od: 11.10.2007)
vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 11.10.2007)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia komplexné priemyselné stavby podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
  (od: 11.10.2007)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
  (od: 18.06.2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 18.06.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 23.06.2010)
kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
  (od: 01.07.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.07.2014)
projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
  (od: 01.07.2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.07.2014)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (od: 01.07.2014)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
  (od: 01.07.2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.07.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.07.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 01.07.2014)
administratívne služby
  (od: 01.07.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 01.07.2014)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 01.07.2014)
počítačové služby
  (od: 01.07.2014)
oganizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 01.07.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.07.2014)
ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 01.07.2014)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (od: 01.07.2014)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (od: 01.07.2014)
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
  (od: 01.07.2014)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (od: 01.07.2014)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 01.07.2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 01.07.2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 01.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 13.10.2016)
výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (od: 18.09.2019)
výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  (od: 18.09.2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 18.09.2019)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (od: 21.10.2021)
Opravy a montáž určených meradiel: Cestný rýchlomer
  (od: 27.05.2023)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávneia komplexné priemyselné stavby
  (od: 17.06.2004 do: 10.10.2007)
vodoinštalatérske a kurenárske práce
  (od: 17.06.2004 do: 10.10.2007)
murárske a obkladačské práce
  (od: 17.06.2004 do: 10.10.2007)
zemné práce strojov
  (od: 17.06.2004 do: 10.10.2007)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 17.06.2004 do: 10.10.2007)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 17.06.2004 do: 30.06.2014)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (od: 17.06.2004 do: 10.10.2007)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 17.06.2004 do: 30.06.2014)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (od: 17.06.2004 do: 30.06.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.06.2004)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016)
Ing. Jozef Barbier - Člen predstavenstva
Hybe 160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 12.09.2023
  (od: 19.09.2023)
Ing. Milan Paal - Člen predstavenstva
Glejárska 352/4
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 12.09.2023
  (od: 19.09.2023)
Ing. Ján Dzurek - člen
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 24.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 07.06.2010)
Ing. Ján Dzurek - člen
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 24.07.2007 Skončenie funkcie: 27.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 07.06.2010)
Ing. Ján Dzurek - predseda predstavenstva
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 16.11.2011
  (od: 24.11.2011 do: 11.07.2013)
Ing. Ján Dzurek - predseda predstavenstva
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 16.11.2011 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 11.07.2013)
Ing. Branislav Ivanič - člen
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 19.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 04.08.2016)
Ing. Branislav Ivanič - člen
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 22.07.2016
  (od: 05.08.2016 do: 04.08.2016)
Ing. Ľubomír Kružliak - člen
Zádvorie 662/62
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 031 01
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.06.2004 do: 04.12.2007)
Ing. Ľubomír Kružliak - člen
Zádvorie 662/62
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 031 01
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 12.10.2007
  (od: 05.12.2007 do: 04.12.2007)
Michal Lím - člen predstavenstva
Martina Benku 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 30.06.2016 do: 04.08.2016)
Michal Lím - člen predstavenstva
Martina Benku 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2016
  (od: 05.08.2016 do: 04.08.2016)
Ing. Štefan Šintaj - člen
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 12.10.2007
  (od: 05.12.2007 do: 23.11.2011)
Ing. Štefan Šintaj - člen
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 12.10.2007 Skončenie funkcie: 16.11.2011
  (od: 24.11.2011 do: 23.11.2011)
Ing. Štefan Šintaj - člen predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 10.11.2015)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 27.09.2013
  (od: 11.11.2015 do: 30.06.2016)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 27.09.2013 Skončenie funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Jozef Šišila , CSc. - predseda
Sládkovičova 21
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.06.2004 do: 21.08.2007)
Ing. Jozef Šišila , CSc. - predseda
Sládkovičova 21
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 24.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 21.08.2007)
Ing. Matej Višnai - člen predstavenstva
Za štadiónom 11
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 23.11.2015
  (od: 24.12.2015 do: 29.06.2016)
Ing. Matej Višnai - člen predstavenstva
Za štadiónom 11
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 23.11.2015 Skončenie funkcie: 22.06.2016
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Ing. Pavel Vrbičan - člen
Liptovský Kokava 41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.06.2004 do: 21.08.2007)
Ing. Pavel Vrbičan - člen
Liptovský Kokava 41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 24.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 21.08.2007)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda
41
Liptovská Kokava
Vznik funkcie: 24.07.2007
  (od: 22.08.2007 do: 23.11.2011)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda
41
Liptovská Kokava
Vznik funkcie: 24.07.2007 Skončenie funkcie: 16.11.2011
  (od: 24.11.2011 do: 23.11.2011)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 30.06.2016)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 11.09.2023
  (od: 19.09.2023 do: 18.09.2023)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 18.09.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.
  (od: 19.09.2023)
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 05.08.2016 do: 18.09.2023)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva, nie však s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva, nie však s predsedom predstavenstva.
  (od: 11.11.2015 do: 04.08.2016)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 08.06.2010 do: 10.11.2015)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy aspoň dvaja z členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 01.09.2006 do: 07.06.2010)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 17.06.2004 do: 31.08.2006)
Základné imanie: 
428 232 EUR Rozsah splatenia: 428 232 EUR
  (od: 27.05.2009)
12 900 000 Sk Rozsah splatenia: 12 900 000 Sk
  (od: 19.11.2005 do: 26.05.2009)
12 000 000 Sk Rozsah splatenia: 12 000 000 Sk
  (od: 17.06.2004 do: 18.11.2005)
Akcie: 
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 01.07.2014)
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.07.2014)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 996 EUR
  (od: 01.07.2014)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 27.05.2009 do: 30.06.2014)
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 27.05.2009 do: 30.06.2014)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 996 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 17.07.2012 do: 30.06.2014)
Počet: 30
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 996 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 27.05.2009 do: 16.07.2012)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 19.11.2005 do: 26.05.2009)
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 19.11.2005 do: 26.05.2009)
Počet: 30
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 30 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (od: 19.11.2005 do: 26.05.2009)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa čl. IV bod 7) stanov a.s. predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.
  (od: 17.06.2004 do: 18.11.2005)
Počet: 40
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa čl. IV bod 7) stanov a.s. predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.
  (od: 17.06.2004 do: 18.11.2005)
Akcionár: 
DA invest, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 07.06.2022)
DA invest, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 05.08.2016 do: 06.06.2022)
InVoice s.r.o.
Glejárska 911/2
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 12.07.2013 do: 14.10.2013)
Dozorná rada: 
Miroslav Dupač
Eduarda Penkalu 880/17
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 11.01.2019
  (od: 02.04.2019)
Bc. Ján Stolár
Hviezdoslavova 1871/2
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 12.09.2023
  (od: 19.09.2023)
Ing. Anna Žiaková
Hlavná 176/74
Podtureň 033 01
Vznik funkcie: 12.09.2023
  (od: 19.09.2023)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 18.06.2008 do: 07.06.2010)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 27.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 07.06.2010)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 30.06.2016)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 27.09.2013 Skončenie funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Jozef Barbier - člen
Hybe 160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.06.2004 do: 31.08.2006)
Ing. Jozef Barbier - člen
Hybe 160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 01.06.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Hervé Albert Prosper Denis
Central Park B9-1602
Chaoyangmenwai Dajie Chaoyang Peking 100020
Čínska ľudová republika
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 24.05.2013 do: 11.07.2013)
Hervé Albert Prosper Denis
Central Park B9-1602
Chaoyangmenwai Dajie Chaoyang Peking 100020
Čínska ľudová republika
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 11.07.2013)
Ing. Ján Dzurek
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 23.11.2011)
Ing. Ján Dzurek
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 28.05.2010 Skončenie funkcie: 16.11.2011
  (od: 24.11.2011 do: 23.11.2011)
Ing. Branislav Ivanič
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava-Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 30.06.2014)
Ing. Branislav Ivanič
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava-Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 27.09.2013 Skončenie funkcie: 19.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Xavier Jean-Marie Izarn
Rue Spontini 16
Paris 16E (75)
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.11.2011
  (od: 24.11.2011 do: 23.05.2013)
Xavier Jean-Marie Izarn
Rue Spontini 16
Paris 16E (75)
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.11.2011 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 24.05.2013 do: 23.05.2013)
Tibor Janovčík
Prekážka 726/25
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 12.10.2015
  (od: 11.11.2015 do: 01.04.2019)
Tibor Janovčík
Prekážka 726/25
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 12.10.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2018
  (od: 02.04.2019 do: 01.04.2019)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 1375/7
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 10.07.2012
  (od: 17.07.2012 do: 11.07.2013)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 1375/7
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 10.07.2012 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 11.07.2013)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2006
  (od: 01.09.2006 do: 07.06.2010)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 01.06.2006 Skončenie funkcie: 27.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 07.06.2010)
Michal Lím
Martina Benku 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2014
  (od: 01.07.2014 do: 29.06.2016)
Michal Lím
Martina Benku 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 22.06.2016
  (od: 30.06.2016 do: 29.06.2016)
Dominique Robert Ernest Martin
Promenade Charles de Gaulle 2
Craon 534 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 26.10.2012
  (od: 07.11.2012 do: 11.07.2013)
Dominique Robert Ernest Martin
Promenade Charles de Gaulle 2
Craon 534 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 26.10.2012 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 11.07.2013)
Bruno Mary
Rue Pierre Blandin 6
Angers 490 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.06.2006
  (od: 01.09.2006 do: 07.06.2010)
Bruno Mary
Rue Pierre Blandin 6
Angers 490 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.06.2006 Skončenie funkcie: 27.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 07.06.2010)
JUDr. Pavel Poliak
14
Dúbrava 032 12
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 14.10.2013)
JUDr. Pavel Poliak
14
Dúbrava 032 12
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 14.10.2013)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 30.06.2016)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 27.09.2013 Skončenie funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 30.06.2016)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 06.06.2022)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 30.05.2022
  (od: 07.06.2022 do: 06.06.2022)
Ing. Jaroslav Stejskal
Nad Bednárovým 11
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 22.06.2016
  (od: 30.06.2016 do: 04.08.2016)
Ing. Jaroslav Stejskal
Nad Bednárovým 11
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 22.06.2016 Skončenie funkcie: 22.07.2016
  (od: 05.08.2016 do: 04.08.2016)
Michal Šimerka - člen
Zelená 2156/4
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.06.2004 do: 31.08.2006)
Michal Šimerka - člen
Zelená 2156/4
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 01.06.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
Marta Španková - predseda
Borbisova 1958
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.06.2004 do: 31.08.2006)
Marta Španková - predseda
Borbisova 1958
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 26.05.2006
  (od: 01.09.2006 do: 31.08.2006)
JUDr. Milan Trnovský
Palúčanská 616/16
Liptovský Mikuláš 031 02
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 14.10.2013)
JUDr. Milan Trnovský
Palúčanská 616/16
Liptovský Mikuláš 031 02
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 14.10.2013)
Martin Vrbičan
41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 12.07.2013 do: 14.10.2013)
Martin Vrbičan
41
Liptovská Kokava 032 44
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 27.09.2013
  (od: 15.10.2013 do: 14.10.2013)
Anna Žiaková
Sady Dr. Štefánika 111
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 01.09.2006 do: 10.10.2007)
Ing. Anna Žiaková
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 26.05.2006
  (od: 11.10.2007 do: 16.07.2012)
Ing. Anna Žiaková
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 26.05.2006 Skončenie funkcie: 10.07.2012
  (od: 17.07.2012 do: 16.07.2012)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 11.09.2023
  (od: 19.09.2023 do: 18.09.2023)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 01.07.2016 do: 18.09.2023)
Milan Paal
Kamenná 192/12
Lutila 966 22
Vznik funkcie: 31.05.2022 Skončenie funkcie: 11.09.2023
  (od: 19.09.2023 do: 18.09.2023)
Milan Paal
Kamenná 192/12
Lutila 966 22
Vznik funkcie: 31.05.2022
  (od: 07.06.2022 do: 18.09.2023)
Rapha?l Courau
Rue Jean Commére 16
Angers 490 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 28.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 06.11.2012)
Rapha?l Courau
Rue Jean Commére 16
Angers 490 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 28.05.2010 Skončenie funkcie: 26.10.2012
  (od: 07.11.2012 do: 06.11.2012)
Patrick Senac
Au Pierrot
Laujuzan 321 10
Francúzsko
Vznik funkcie: 21.05.2008
  (od: 18.06.2008 do: 07.06.2010)
Patrick Senac
Au Pierrot
Laujuzan 321 10
Francúzsko
Vznik funkcie: 21.05.2008 Skončenie funkcie: 27.05.2010
  (od: 08.06.2010 do: 07.06.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou Notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve v Liptovskom Mikuláši čis. N 368/91, NZ 340/91 dňa 15.11.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 8.11.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 793
  (od: 28.01.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 18.05.1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 08.10.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.1999 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (od: 05.04.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2002 bol prijatý dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 06.09.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.9.2002 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (od: 24.09.2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003 bol prijatý dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (od: 17.07.2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti QUADRIQ, a.s. dňa 19.06.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti QUADRIQ, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 225 582 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou DELTECH, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 981 817 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti DELTECH, a.s. na obchodnú spoločnosť QUADRIQ, a.s. Obchodná spoločnosť QUADRIQ, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DELTECH, a.s.
  (od: 01.07.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 01.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  27.02.2024
Dátum výpisu:  28.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR