Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10415/L

Business name: 
DELTECH, a.s.
  (from: 07/01/2014)
QUADRIQ, a.s.
  (from: 09/01/2006 until: 06/30/2014)
KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.
  (from: 06/17/2004 until: 08/31/2006)
Registered seat: 
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 01/23/2014)
Kpt. Nálepku 16/A
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 11/07/2012 until: 01/22/2014)
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 06/17/2004 until: 11/06/2012)
Identification number (IČO): 
30 225 582
  (from: 06/17/2004)
Date of entry: 
12/02/1991
  (from: 06/17/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/17/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/17/2004)
výroba, inštalácia a montáž elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/17/2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/17/2004)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/17/2004)
technicko - poradenská a konzultačná činnosť v odbore výpočtovej techniky
  (from: 06/17/2004)
vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/17/2004)
vykonávanie školení na obsluhu elektronic kých systémov a zariadení
  (from: 06/17/2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/17/2004)
výroba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
  (from: 06/17/2004)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenia stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (from: 06/17/2004)
projektovanie, inštalácie, revízie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  (from: 06/17/2004)
poradenská činnosť v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnostných systémov
  (from: 06/17/2004)
predaj, inštalácia zariadení na ochranu informácií informačných systémov
  (from: 06/17/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/17/2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a ich výšku15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 06/17/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/17/2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 09/21/2005)
leasingová činnosť
  (from: 10/11/2007)
montáž počítačových sietí, káblových rozvodov a optických sietí
  (from: 10/11/2007)
vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 10/11/2007)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia komplexné priemyselné stavby podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
  (from: 10/11/2007)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
  (from: 06/18/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/18/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/23/2010)
kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
  (from: 07/01/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/01/2014)
projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 07/01/2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/01/2014)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 07/01/2014)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
  (from: 07/01/2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/01/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/01/2014)
administratívne služby
  (from: 07/01/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/01/2014)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 07/01/2014)
počítačové služby
  (from: 07/01/2014)
oganizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/01/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/01/2014)
ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/01/2014)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 07/01/2014)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 07/01/2014)
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
  (from: 07/01/2014)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 07/01/2014)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 07/01/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/01/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/01/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/13/2016)
výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (from: 09/18/2019)
výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  (from: 09/18/2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 09/18/2019)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 10/21/2021)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávneia komplexné priemyselné stavby
  (from: 06/17/2004 until: 10/10/2007)
vodoinštalatérske a kurenárske práce
  (from: 06/17/2004 until: 10/10/2007)
murárske a obkladačské práce
  (from: 06/17/2004 until: 10/10/2007)
zemné práce strojov
  (from: 06/17/2004 until: 10/10/2007)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/17/2004 until: 10/10/2007)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/17/2004 until: 06/30/2014)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 06/17/2004 until: 10/10/2007)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 06/17/2004 until: 06/30/2014)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/17/2004 until: 06/30/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/2004)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
From: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016)
Ing. Ján Dzurek - člen
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
From: 07/24/2007
  (from: 08/22/2007 until: 06/07/2010)
Ing. Ján Dzurek - člen
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
From: 07/24/2007 Until: 05/27/2010
  (from: 06/08/2010 until: 06/07/2010)
Ing. Ján Dzurek - predseda predstavenstva
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 11/16/2011
  (from: 11/24/2011 until: 07/11/2013)
Ing. Ján Dzurek - predseda predstavenstva
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 11/16/2011 Until: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Ing. Branislav Ivanič - člen
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava 811 04
From: 06/19/2014
  (from: 07/01/2014 until: 08/04/2016)
Ing. Branislav Ivanič - člen
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava 811 04
From: 06/19/2014 Until: 07/22/2016
  (from: 08/05/2016 until: 08/04/2016)
Ing. Ľubomír Kružliak - člen
Zádvorie 662/62
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 031 01
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 12/04/2007)
Ing. Ľubomír Kružliak - člen
Zádvorie 662/62
Liptovský Mikuláš - Palúdzka 031 01
From: 06/17/2004 Until: 10/12/2007
  (from: 12/05/2007 until: 12/04/2007)
Michal Lím - člen predstavenstva
Martina Benku 9
Trnava 917 01
From: 06/23/2016
  (from: 06/30/2016 until: 08/04/2016)
Michal Lím - člen predstavenstva
Martina Benku 9
Trnava 917 01
From: 06/23/2016 Until: 07/22/2016
  (from: 08/05/2016 until: 08/04/2016)
Ing. Štefan Šintaj - člen
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš
From: 10/12/2007
  (from: 12/05/2007 until: 11/23/2011)
Ing. Štefan Šintaj - člen
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš
From: 10/12/2007 Until: 11/16/2011
  (from: 11/24/2011 until: 11/23/2011)
Ing. Štefan Šintaj - člen predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 11/10/2015)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/27/2013
  (from: 11/11/2015 until: 06/30/2016)
Ing. Štefan Šintaj - podpredseda predstavenstva
Žuffova 255/31
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/27/2013 Until: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Jozef Šišila , CSc. - predseda
Sládkovičova 21
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 08/21/2007)
Ing. Jozef Šišila , CSc. - predseda
Sládkovičova 21
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2004 Until: 07/24/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Matej Višnai - člen predstavenstva
Za štadiónom 11
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 11/23/2015
  (from: 12/24/2015 until: 06/29/2016)
Ing. Matej Višnai - člen predstavenstva
Za štadiónom 11
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 11/23/2015 Until: 06/22/2016
  (from: 06/30/2016 until: 06/29/2016)
Ing. Pavel Vrbičan - člen
Liptovský Kokava 41
Liptovská Kokava 032 44
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 08/21/2007)
Ing. Pavel Vrbičan - člen
Liptovský Kokava 41
Liptovská Kokava 032 44
From: 06/17/2004 Until: 07/24/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda
41
Liptovská Kokava
From: 07/24/2007
  (from: 08/22/2007 until: 11/23/2011)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda
41
Liptovská Kokava
From: 07/24/2007 Until: 11/16/2011
  (from: 11/24/2011 until: 11/23/2011)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
From: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 06/30/2016)
Ing. Pavel Vrbičan - predseda predstavenstva
41
Liptovská Kokava 032 44
From: 07/01/2013 Until: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/05/2016)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva, nie však s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva, nie však s predsedom predstavenstva.
  (from: 11/11/2015 until: 08/04/2016)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/08/2010 until: 11/10/2015)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy aspoň dvaja z členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/01/2006 until: 06/07/2010)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 06/17/2004 until: 08/31/2006)
Capital: 
428 232 EUR Paid up: 428 232 EUR
  (from: 05/27/2009)
12 900 000 Sk Paid up: 12 900 000 Sk
  (from: 11/19/2005 until: 05/26/2009)
12 000 000 Sk Paid up: 12 000 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 11/18/2005)
Shares: 
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/01/2014)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/01/2014)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 996 EUR
  (from: 07/01/2014)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 05/27/2009 until: 06/30/2014)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 05/27/2009 until: 06/30/2014)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 996 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 07/17/2012 until: 06/30/2014)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 996 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 05/27/2009 until: 07/16/2012)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 11/19/2005 until: 05/26/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 11/19/2005 until: 05/26/2009)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva podľa čl. VI bod 8 stanov.
  (from: 11/19/2005 until: 05/26/2009)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa čl. IV bod 7) stanov a.s. predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.
  (from: 06/17/2004 until: 11/18/2005)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa čl. IV bod 7) stanov a.s. predchádzajúcim súhlasom predstavenstva.
  (from: 06/17/2004 until: 11/18/2005)
Stockholder: 
DA invest, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 06/07/2022)
DA invest, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 08/05/2016 until: 06/06/2022)
InVoice s.r.o.
Glejárska 911/2
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 07/12/2013 until: 10/14/2013)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
From: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016)
Miroslav Dupač
Eduarda Penkalu 880/17
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/11/2019
  (from: 04/02/2019)
Milan Paal
Kamenná 192/12
Lutila 966 22
From: 05/31/2022
  (from: 06/07/2022)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
From: 05/21/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/07/2010)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
From: 05/21/2008 Until: 05/27/2010
  (from: 06/08/2010 until: 06/07/2010)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
From: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 06/30/2016)
Ing. Jozef Barbier
160
Hybe 032 31
From: 09/27/2013 Until: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Jozef Barbier - člen
Hybe 160
Hybe 032 31
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 08/31/2006)
Ing. Jozef Barbier - člen
Hybe 160
Hybe 032 31
From: 06/17/2004 Until: 06/01/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Hervé Albert Prosper Denis
Central Park B9-1602
Chaoyangmenwai Dajie Chaoyang Peking 100020
Čínska ľudová republika
From: 05/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 07/11/2013)
Hervé Albert Prosper Denis
Central Park B9-1602
Chaoyangmenwai Dajie Chaoyang Peking 100020
Čínska ľudová republika
From: 05/14/2013 Until: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Ing. Ján Dzurek
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
From: 05/28/2010
  (from: 06/08/2010 until: 11/23/2011)
Ing. Ján Dzurek
Jabloňová 518/1
Liptovský Mikuláš
From: 05/28/2010 Until: 11/16/2011
  (from: 11/24/2011 until: 11/23/2011)
Ing. Branislav Ivanič
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava-Staré Mesto 811 04
From: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 06/30/2014)
Ing. Branislav Ivanič
Pri Habánskom mlyne 26
Bratislava-Staré Mesto 811 04
From: 09/27/2013 Until: 06/19/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Xavier Jean-Marie Izarn
Rue Spontini 16
Paris 16E (75)
Francúzska republika
From: 11/16/2011
  (from: 11/24/2011 until: 05/23/2013)
Xavier Jean-Marie Izarn
Rue Spontini 16
Paris 16E (75)
Francúzska republika
From: 11/16/2011 Until: 05/14/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Tibor Janovčík
Prekážka 726/25
Liptovský Hrádok 033 01
From: 10/12/2015
  (from: 11/11/2015 until: 04/01/2019)
Tibor Janovčík
Prekážka 726/25
Liptovský Hrádok 033 01
From: 10/12/2015 Until: 10/12/2018
  (from: 04/02/2019 until: 04/01/2019)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 1375/7
Bratislava 811 01
From: 07/10/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/11/2013)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 1375/7
Bratislava 811 01
From: 07/10/2012 Until: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 7
Bratislava
From: 06/01/2006
  (from: 09/01/2006 until: 06/07/2010)
Ing. Tibor Lazarovič
Tvarožkova 7
Bratislava
From: 06/01/2006 Until: 05/27/2010
  (from: 06/08/2010 until: 06/07/2010)
Michal Lím
Martina Benku 9
Trnava 917 01
From: 06/19/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/29/2016)
Michal Lím
Martina Benku 9
Trnava 917 01
From: 06/19/2014 Until: 06/22/2016
  (from: 06/30/2016 until: 06/29/2016)
Dominique Robert Ernest Martin
Promenade Charles de Gaulle 2
Craon 534 00
Francúzska republika
From: 10/26/2012
  (from: 11/07/2012 until: 07/11/2013)
Dominique Robert Ernest Martin
Promenade Charles de Gaulle 2
Craon 534 00
Francúzska republika
From: 10/26/2012 Until: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Bruno Mary
Rue Pierre Blandin 6
Angers 490 00
Francúzsko
From: 06/01/2006
  (from: 09/01/2006 until: 06/07/2010)
Bruno Mary
Rue Pierre Blandin 6
Angers 490 00
Francúzsko
From: 06/01/2006 Until: 05/27/2010
  (from: 06/08/2010 until: 06/07/2010)
JUDr. Pavel Poliak
14
Dúbrava 032 12
From: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 10/14/2013)
JUDr. Pavel Poliak
14
Dúbrava 032 12
From: 07/01/2013 Until: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 06/30/2016)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/27/2013 Until: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Jaroslav Stejskal
Nad Bednárovým 11
Marianka 900 33
From: 06/22/2016
  (from: 06/30/2016 until: 08/04/2016)
Ing. Jaroslav Stejskal
Nad Bednárovým 11
Marianka 900 33
From: 06/22/2016 Until: 07/22/2016
  (from: 08/05/2016 until: 08/04/2016)
Michal Šimerka - člen
Zelená 2156/4
Ružomberok 034 01
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 08/31/2006)
Michal Šimerka - člen
Zelená 2156/4
Ružomberok 034 01
From: 06/17/2004 Until: 06/01/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Marta Španková - predseda
Borbisova 1958
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2004
  (from: 06/17/2004 until: 08/31/2006)
Marta Španková - predseda
Borbisova 1958
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2004 Until: 05/26/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
JUDr. Milan Trnovský
Palúčanská 616/16
Liptovský Mikuláš 031 02
From: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 10/14/2013)
JUDr. Milan Trnovský
Palúčanská 616/16
Liptovský Mikuláš 031 02
From: 07/01/2013 Until: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Martin Vrbičan
41
Liptovská Kokava 032 44
From: 07/01/2013
  (from: 07/12/2013 until: 10/14/2013)
Martin Vrbičan
41
Liptovská Kokava 032 44
From: 07/01/2013 Until: 09/27/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Anna Žiaková
Sady Dr. Štefánika 111
Liptovský Hrádok
From: 05/26/2006
  (from: 09/01/2006 until: 10/10/2007)
Ing. Anna Žiaková
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok
From: 05/26/2006
  (from: 10/11/2007 until: 07/16/2012)
Ing. Anna Žiaková
Sady M.R.Štefánika 139/16
Liptovský Hrádok
From: 05/26/2006 Until: 07/10/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/23/2016 Until: 05/30/2022
  (from: 06/07/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Miloš Prokop
Demänovská 1453/29
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/23/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/06/2022)
Rapha?l Courau
Rue Jean Commére 16
Angers 490 00
Francúzsko
From: 05/28/2010
  (from: 06/08/2010 until: 11/06/2012)
Rapha?l Courau
Rue Jean Commére 16
Angers 490 00
Francúzsko
From: 05/28/2010 Until: 10/26/2012
  (from: 11/07/2012 until: 11/06/2012)
Patrick Senac
Au Pierrot
Laujuzan 321 10
Francúzsko
From: 05/21/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/07/2010)
Patrick Senac
Au Pierrot
Laujuzan 321 10
Francúzsko
From: 05/21/2008 Until: 05/27/2010
  (from: 06/08/2010 until: 06/07/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou Notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve v Liptovskom Mikuláši čis. N 368/91, NZ 340/91 dňa 15.11.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa HZ. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 8.11.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 793
  (from: 01/28/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/18/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 10/08/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.1999 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/05/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2002 bol prijatý dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/06/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.9.2002 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/24/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003 bol prijatý dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/17/2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti QUADRIQ, a.s. dňa 19.06.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti QUADRIQ, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 225 582 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou DELTECH, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 981 817 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti DELTECH, a.s. na obchodnú spoločnosť QUADRIQ, a.s. Obchodná spoločnosť QUADRIQ, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DELTECH, a.s.
  (from: 07/01/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 07/01/2014)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person