Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19624/R

Business name: 
HESCON s. r. o.
  (from: 01/16/2008)
Registered seat: 
Nám. sv. Anny 20C/7269
Trenčín 911 01
  (from: 06/25/2009)
Soblahovská 2050
Trenčín 911 01
  (from: 01/16/2008 until: 06/24/2009)
Identification number (IČO): 
43 900 658
  (from: 01/16/2008)
Date of entry: 
01/16/2008
  (from: 01/16/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/2008)
Objects of the company: 
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera vykonávaná na základe autorizácie v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  (from: 01/16/2008)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a ich zmien
  (from: 01/16/2008)
sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
  (from: 01/16/2008)
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
  (from: 01/16/2008)
interiérový design
  (from: 01/16/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/16/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autora
  (from: 01/16/2008)
sprostredkovanie obchodu a výroby
  (from: 01/16/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/16/2008)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 01/16/2008)
organizovanie kurzov, školení a vzdelávacích podujatí
  (from: 01/16/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/16/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/16/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/16/2008)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera vykonávaná na základe autorizácie v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
  (from: 08/10/2011)
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií; b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok; c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie; e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb; f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie; g) vykonávanie stavebného dozoru)
  (from: 10/21/2020)
Partners: 
Ing. Erik Hrnčiar
Východná 2338/19
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Erik Hrnčiar
Východná 2338/19
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 01/16/2008 until: 05/16/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Erik Hrnčiar
  (from: 06/25/2009 until: 05/16/2022)
Ing. Erik Hrnčiar
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Erik Hrnčiar
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2008 until: 06/24/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/16/2008)
Ing. Erik Hrnčiar
Východná 2338/19
Trenčín 911 08
From: 01/16/2008
  (from: 01/16/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/16/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/25/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2008 until: 06/24/2009)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person