Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9628/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SAXUM, spol. s r.o.
  (from: 10/02/1995)
Registered seat: 
Hroncova 5
Košice 1 040 01
  (from: 03/12/2001)
Identification number (IČO): 
31 403 034
  (from: 10/02/1995)
Date of entry: 
10/02/1995
  (from: 10/02/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/1995)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (from: 10/02/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/02/1995)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 10/02/1995)
Partners: 
AGROFERT HOLDING, a.s. IČO: 25 130 072
Roháčova 89
Praha 3
Czech Republic
  (from: 03/15/2000)
Contribution of each member: 
AGROFERT HOLDING, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/15/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/08/1999)
Ing. Martin Magula
Palisády 44
Bratislava
  (from: 10/02/1995)
Ing. Alexander Babiš
Dunajská 38
Bratislava
  (from: 07/07/1998)
Ing. Pavel Hanus
Lichnerova 35
Senec
  (from: 03/15/2000)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy spoločne.
  (from: 07/08/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/07/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.9.1995 v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16521
  (from: 10/02/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia koanného dňa 26.6.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodnýchh podielov. Notársaka zápisnica N 134/98, Nz 131/98 spísaná dňa 29.6,.1998 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou osvečujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania novým peňažným vkladom spoločníka a bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/07/1998)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia č. N 143/99, Nz 143/99 zo dňa 24.6.1999 a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.6.1999.
  (from: 07/08/1999)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 9.2.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválilo valné zhromaždenie konané dňa 9.2.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 43/2000. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.3.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve, schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 3.3.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 51/2000, Nz 51/2000.
  (from: 03/15/2000)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve bol prijatý vo forme notárskej zápisnice notárky JUDr. Márie Malíkovej - N 55/2001, Nz 55/2001 zo dňa 7.3.2001.
  (from: 03/12/2001)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person