Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  5/P

Obchodné meno: 
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
  (od: 01.07.1988 do: 31.12.2022)
Sídlo: 
96
Ulič 067 67
  (od: 09.10.2018 do: 31.12.2022)
Ulič 067 67
  (od: 06.09.1999 do: 08.10.2018)
Ulič
  (od: 01.07.1988 do: 05.09.1999)
IČO: 
00 492 531
  (od: 01.07.1988)
Deň zápisu: 
01.07.1988
  (od: 01.07.1988)
Deň výmazu: 
01.01.2023
  (od: 01.01.2023)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.01.2023)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.1988)
Predmet činnosti: 
a/ základná - povinná činnosť : V súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvojpoľnohospodárskej a lesnej výroby, chráni a využíva všetku poľnohospodársku a lesnú pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej, živočíšnej a lesnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatnovaním vedecko -technickýchpoznatkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa okrem lesnej výroby, v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zamierava na zemiaky a v živočišnej výrobe na chov HD a oviec b/ Ostatná hospodárska činnosť : - starostlivosť o chov poľnej zveri, rybné hospodárstvo, osobitné zameranie na zachovanie, genofondu karpatského jeleňa, - drobnú hospodársku činnosť zameranú na hlavné činnosti a služby
  (od: 01.07.1988 do: 17.09.2000)
výkup dreva a poľnohospodárskych produktov
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
vykonávanie ťažbových a pestovných prác pre iné podnikateľské subjekty
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
drevárska výroba, píliarska výroba a impregnácia dreva
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
nepravidelná neverejná osobná doprava
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
správa lesného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
lesníctvo a poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
poľovníctvo a rybárstvo v režijných revíroch štátneho podniku
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 09.12.2010 do: 31.12.2022)
starostlivosť o drobné vodné toky v rámci správy vodných tokov
  (od: 23.06.2011 do: 31.12.2022)
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
  (od: 23.06.2011 do: 31.12.2022)
ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
  (od: 23.06.2011 do: 31.12.2022)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 25.04.2017 do: 31.12.2022)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 07.11.2020 do: 31.12.2022)
riaditeľ
  (od: 06.09.1999 do: 17.09.2000)
riaditeľ
  (od: 21.05.1996 do: 05.09.1999)
riaditeľ
  (od: 01.07.1988 do: 20.05.1996)
Ing. Slavko Cogan - zástupca č.2 riaditeľa štátneho podniku
120
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 26.06.2018 do: 03.01.2022)
Ing. Slavko Cogan - zástupca č.2 riaditeľa štátneho podniku
120
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 30.11.2021
  (od: 04.01.2022 do: 03.01.2022)
Ing. Rudolf Dudič - riaditeľ
Februárového víťažstva 1620/19
Snina
  (od: 01.07.1988 do: 05.09.1999)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
Vznik funkcie: 16.10.2021
  (od: 10.11.2021 do: 22.02.2022)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
Vznik funkcie: 16.10.2021 Skončenie funkcie: 15.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 22.02.2022)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
Vznik funkcie: 27.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Štefan Karaščák - riaditeľ
Gen. Svobodu 2451/5
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 17.09.2016 do: 19.01.2017)
Ing. Štefan Karaščák - riaditeľ
Gen. Svobodu 2451/5
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 20.01.2017 do: 19.01.2017)
Ing. Lukáš Komarc
Osloboditeľov 199
Kamenica nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 16.08.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.11.2021)
Ing. Lukáš Komarc
Osloboditeľov 199
Kamenica nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 16.08.2021 Skončenie funkcie: 15.10.2021
  (od: 10.11.2021 do: 09.11.2021)
Ing. Lukáš Komarc - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
Osloboditeľov 199/14
Kamenica nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 29.10.2021
  (od: 10.11.2021 do: 16.06.2022)
Ing. Lukáš Komarc - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
Osloboditeľov 199/14
Kamenica nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 29.10.2021 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 17.06.2022 do: 16.06.2022)
Ing. Igor Láclav - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
2
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 26.06.2018 do: 18.02.2019)
Ing. Igor Láclav - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
2
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 01.05.2018 Skončenie funkcie: 11.01.2019
  (od: 19.02.2019 do: 18.02.2019)
Ing. Igor Láclav - zástupca riaditeľa
2
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 09.08.2016
  (od: 17.09.2016 do: 25.06.2018)
Ing. Igor Láclav - zástupca riaditeľa
2
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 09.08.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 26.06.2018 do: 25.06.2018)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
Vznik funkcie: 16.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
Vznik funkcie: 16.01.2022 Skončenie funkcie: 15.04.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Martin Mesároš - riaditeľ
551/32
Liptovská Teplička 059 40
Vznik funkcie: 06.08.2021
  (od: 01.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Martin Mesároš - riaditeľ
551/32
Liptovská Teplička 059 40
Vznik funkcie: 06.08.2021 Skončenie funkcie: 15.08.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Alexej Németh
1. mája 2052/4
Snina
  (od: 06.09.1999 do: 17.09.2000)
Ing. Alexej Németh - zástupca riaditeľa
1. mája 2052
Snina
  (od: 21.05.1996 do: 05.09.1999)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
1. mája 2052/4
Snina
  (od: 18.09.2000 do: 28.07.2006)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
1. mája 2052/4
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.04.2003
  (od: 29.07.2006 do: 19.06.2008)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
Fučíkova 97/8
Stakčín 067 61
Vznik funkcie: 01.04.2003
  (od: 20.06.2008 do: 16.09.2016)
Ing. Alexej Németh - riaditeľ
Fučíkova 97/8
Stakčín 067 61
Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 16.05.2016
  (od: 17.09.2016 do: 16.09.2016)
Ing. Mário Perinaj - poverený riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 21.05.2020 do: 21.08.2020)
Ing. Mário Perinaj - poverený riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
Vznik funkcie: 01.05.2020 Skončenie funkcie: 31.07.2020
  (od: 22.08.2020 do: 21.08.2020)
Ing. Mário Perinaj - riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
Vznik funkcie: 01.08.2020
  (od: 22.08.2020 do: 31.08.2021)
Ing. Mário Perinaj - riaditeľ
13
Ohradzany 067 22
Vznik funkcie: 01.08.2020 Skončenie funkcie: 15.07.2021
  (od: 01.09.2021 do: 31.08.2021)
Ing. Štefan Salaj - zástupca riaditeľa
Podhorská 1970/53
Snina
  (od: 18.09.2000 do: 28.07.2006)
Ing. Štefan Salaj - zástupca riaditeľa
Podhorská 1970/53
Snina 069 01
Vznik funkcie: 14.10.1999
  (od: 29.07.2006 do: 16.09.2016)
Ing. Štefan Salaj - zástupca riaditeľa
Podhorská 1970/53
Snina 069 01
Vznik funkcie: 14.10.1999 Skončenie funkcie: 05.08.2016
  (od: 17.09.2016 do: 16.09.2016)
Ing. Peter Šiška - poverený riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 10.01.2017
  (od: 20.01.2017 do: 28.02.2017)
Ing. Peter Šiška - poverený riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 10.01.2017 Skončenie funkcie: 14.02.2017
  (od: 01.03.2017 do: 28.02.2017)
Ing. Peter Šiška - riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 15.02.2017
  (od: 01.03.2017 do: 19.05.2020)
Ing. Peter Šiška - riaditeľ
Družobná 638/14
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 15.02.2017 Skončenie funkcie: 14.04.2020
  (od: 20.05.2020 do: 19.05.2020)
Ing. Ivan Šoltys - poverený riaditeľ
Štefánikova 3877/10
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.04.2020
  (od: 20.05.2020 do: 20.05.2020)
Ing. Ivan Šoltys - poverený riaditeľ
Štefánikova 3877/10
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.04.2020 Skončenie funkcie: 30.04.2020
  (od: 21.05.2020 do: 20.05.2020)
Ing. Martin Šurina - zástupca č. 1 riaditeľa štátneho podniku
Komenského 2663/13
Snina 069 01
Vznik funkcie: 19.05.2020
  (od: 28.05.2020 do: 09.11.2021)
Ing. Martin Šurina - zástupca č. 1 riaditeľa štátneho podniku
Komenského 2663/13
Snina 069 01
Vznik funkcie: 19.05.2020 Skončenie funkcie: 28.10.2021
  (od: 10.11.2021 do: 09.11.2021)
Ing. Marek Vlasák - zástupca č. 1 riaditeľa
311
Modrá nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 11.01.2019
  (od: 19.02.2019 do: 27.05.2020)
Ing. Marek Vlasák - zástupca č. 1 riaditeľa
311
Modrá nad Cirochou 067 82
Vznik funkcie: 11.01.2019 Skončenie funkcie: 24.04.2020
  (od: 28.05.2020 do: 27.05.2020)
Ing. Marek Fecák
22
Klenová 067 22
Vznik funkcie: 16.04.2022
  (od: 23.06.2022 do: 31.12.2022)
Alexander Kopáč - zástupca č.1 riaditeľa štátneho podniku
Dobrianskeho 1503/28
Snina 069 01
Vznik funkcie: 19.04.2022
  (od: 17.06.2022 do: 31.12.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ.
  (od: 06.09.1999 do: 17.09.2000)
Za štátny podnik podpisuje a koná riaditeľ a zástupca riaditeľa š.p.
  (od: 21.05.1996 do: 05.09.1999)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 01.07.1988 do: 20.05.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Martin Barta
Niťová 3
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 14.09.2012 do: 23.08.2016)
Ing. Martin Barta
Niťová 3
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 24.08.2016 do: 23.08.2016)
Ing. Jaroslav Dutko
Osloboditeľov 1579/10
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 15.03.2021
  (od: 23.04.2021 do: 12.10.2021)
Ing. Jaroslav Dutko
Osloboditeľov 1579/10
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 15.03.2021 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 13.10.2021 do: 12.10.2021)
Oľga Džupinková
68
Pichne 069 01
Vznik funkcie: 04.02.2010
  (od: 04.11.2010 do: 05.05.2015)
Oľga Džupinková
68
Pichne 069 01
Vznik funkcie: 04.02.2010 Skončenie funkcie: 05.02.2015
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Oľga Džupinková
68
Pichné 069 01
Vznik funkcie: 16.02.2015
  (od: 06.05.2015 do: 09.12.2020)
Oľga Džupinková
68
Pichné 069 01
Vznik funkcie: 16.02.2015 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 10.12.2020 do: 09.12.2020)
Jozef Gregorovič
125
Lackovce 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 12.02.2011 do: 18.03.2011)
Jozef Gregorovič
125
Lackovce 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 28.02.2011
  (od: 19.03.2011 do: 18.03.2011)
Jozef Gregorovič
185
Lackovce 066 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 27.06.2012)
Jozef Gregorovič
185
Lackovce 066 01
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Pavol Harmaniak
Lotyšská 50
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 27.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 22.06.2022)
Elemír Jakab - člen
8
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 29.07.2006 do: 11.12.2006)
Elemír Jakab - člen
8
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 01.07.2004 Skončenie funkcie: 15.11.2006
  (od: 12.12.2006 do: 11.12.2006)
Bc. Marek Jura
námestie Slobody 20/49
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2011
  (od: 12.02.2011 do: 27.06.2012)
Bc. Marek Jura
námestie Slobody 20/49
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Ján Juštík - člen
157
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 29.07.2006 do: 03.11.2010)
Ján Juštík - člen
157
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 21.07.2003 Skončenie funkcie: 04.02.2010
  (od: 04.11.2010 do: 03.11.2010)
Mgr. Pavol Kačic
Letná 1677/51
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 26.07.2007 do: 08.12.2010)
Mgr. Pavol Kačic
Letná 1677/51
Stropkov 091 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Albín Karcol
Petzwalova 552/48
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 27.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Peter Kicko
Bystrická 1323/109
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 15.11.2018
  (od: 05.03.2019 do: 06.11.2020)
Ing. Peter Kicko
Bystrická 1323/109
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 15.11.2018 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 07.11.2020 do: 06.11.2020)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D.
140
Smolník 055 66
Vznik funkcie: 15.05.2018
  (od: 26.06.2018 do: 06.11.2020)
Ing. Tomáš Klouček , Ph.D.
140
Smolník 055 66
Vznik funkcie: 15.05.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2020
  (od: 07.11.2020 do: 06.11.2020)
Ing. Emil Košút
S. Chalúpku 4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 14.09.2012 do: 23.08.2016)
Ing. Emil Košút
S. Chalúpku 4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 24.08.2016 do: 23.08.2016)
Ing. Róbert Latta
Ševčenkova 622/3
Stakčín 067 61
Vznik funkcie: 02.12.2020
  (od: 10.12.2020 do: 12.10.2021)
Ing. Róbert Latta
Ševčenkova 622/3
Stakčín 067 61
Vznik funkcie: 02.12.2020 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 13.10.2021 do: 12.10.2021)
Ing. Miroslav Lelák
Vyšná Šebastová 307
Prešov 080 06
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 14.09.2012 do: 23.08.2016)
Ing. Miroslav Lelák
Vyšná Šebastová 307
Prešov 080 06
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 24.08.2016 do: 23.08.2016)
Zdeněk Makara
Palarikova 1620
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 26.07.2007 do: 05.05.2010)
Zdeněk Makara
Palarikova 1620
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 04.03.2010
  (od: 06.05.2010 do: 05.05.2010)
František Marinica
146
Bertotovce 082 35
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. František Marinica
146
Bertotovce 082 35
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 26.07.2007 do: 08.12.2010)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
Vznik funkcie: 04.12.2019
  (od: 07.11.2020 do: 31.08.2021)
Ing. Martin Mesároš
Pod úbočou 551/32
Liptovská Teplička 059 40
Vznik funkcie: 04.12.2019 Skončenie funkcie: 05.08.2021
  (od: 01.09.2021 do: 31.08.2021)
Ing. Zoltán Mocsári - člen
Nerudova 1760
Vranov nad Topľou 093 02
Vznik funkcie: 01.10.2003
  (od: 29.07.2006 do: 11.12.2006)
Ing. Zoltán Mocsári - člen
Nerudova 1760
Vranov nad Topľou 093 02
Vznik funkcie: 01.10.2003 Skončenie funkcie: 15.11.2006
  (od: 12.12.2006 do: 11.12.2006)
Ing. Milan Murcko
Mierová 16
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 26.07.2007 do: 08.12.2010)
Ing. Milan Murcko
Mierová 16
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
Ing. Martin Nevolný
Kostolná 143
Detva 962 12
Vznik funkcie: 15.03.2021
  (od: 23.04.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Martin Nevolný
Kostolná 143
Detva 962 12
Vznik funkcie: 15.03.2021 Skončenie funkcie: 11.06.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Mgr. Zuzana Obertová
Šancová 58
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 27.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Marián Ondrejčák
Riazanská 14
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 05.12.2008
  (od: 30.12.2008 do: 08.12.2010)
Ing. Marián Ondrejčák
Riazanská 14
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 05.12.2008 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 09.12.2010 do: 08.12.2010)
JUDr. Ján Pataky
65
Hertník 086 42
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 19.03.2011 do: 27.06.2012)
JUDr. Ján Pataky
65
Hertník 086 42
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Vladimír Pavelka
Okružná 2061/2
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 11.04.2007 do: 19.06.2008)
Ing. Vladimír Pavelka
Okružná 2061/2
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Adrián Piteľ
SNP 422/19
Stakčín 067 61
Vznik funkcie: 21.02.2019
  (od: 13.06.2019 do: 22.02.2022)
Adrián Piteľ
SNP 422/19
Stakčín 067 61
Vznik funkcie: 21.02.2019 Skončenie funkcie: 12.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 22.02.2022)
Ing. Jaroslav Regec
Gen. Svobodu 2457/11
Snina 069 01
Vznik funkcie: 15.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 06.11.2020)
Ing. Jaroslav Regec
Gen. Svobodu 2457/11
Snina 069 01
Vznik funkcie: 15.10.2016 Skončenie funkcie: 15.04.2020
  (od: 07.11.2020 do: 06.11.2020)
Ing. Jaroslav Regec - člen
Generála Svobodu 2457/11
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.02.2005
  (od: 29.07.2006 do: 11.12.2006)
Ing. Jaroslav Regec - člen
Generála Svobodu 2457/11
Snina 069 01
Vznik funkcie: 01.02.2005 Skončenie funkcie: 15.11.2006
  (od: 12.12.2006 do: 11.12.2006)
Ing. Róbert Repiský
Mierová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 25.06.2018)
Ing. Róbert Repiský
Mierová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 15.10.2016 Skončenie funkcie: 15.03.2018
  (od: 26.06.2018 do: 25.06.2018)
Ing. Jozef Salaj
Palenčiarska 1827
Snina 069 01
Vznik funkcie: 04.01.2014
  (od: 03.06.2014 do: 12.06.2019)
Ing. Jozef Salaj
Palenčiarska 1827
Snina 069 01
Vznik funkcie: 04.01.2014 Skončenie funkcie: 04.01.2019
  (od: 13.06.2019 do: 12.06.2019)
Ing. Jozef Salaj - člen
Pálenčiarska 1827/5
Snina 069 01
Vznik funkcie: 22.07.2003
  (od: 29.07.2006 do: 02.06.2014)
Ing. Jozef Salaj - člen
Pálenčiarska 1827/5
Snina 069 01
Vznik funkcie: 22.07.2003 Skončenie funkcie: 12.11.2013
  (od: 03.06.2014 do: 02.06.2014)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
Vznik funkcie: 04.03.2010
  (od: 06.05.2010 do: 05.05.2015)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
Vznik funkcie: 04.03.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2015
  (od: 06.05.2015 do: 05.05.2015)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
Vznik funkcie: 24.02.2015
  (od: 06.05.2015 do: 06.11.2020)
Ján Samčík
Študentská 2048/2
Snina 069 01
Vznik funkcie: 24.02.2015 Skončenie funkcie: 22.07.2019
  (od: 07.11.2020 do: 06.11.2020)
Ing. Zlata Smolková
Veterná 642/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 27.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 22.06.2022)
Ing. Jozef Staško
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 15.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 08.10.2018)
Ing. Jozef Staško
Hlivištia 1
Hlivištia 073 01
Vznik funkcie: 15.10.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2018
  (od: 09.10.2018 do: 08.10.2018)
Ing. Viliam Titka
50
Beša 076 72
Vznik funkcie: 21.11.2011
  (od: 18.04.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Viliam Titka
50
Beša 076 72
Vznik funkcie: 21.11.2011 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Marián Vojtko
kpt. Nálepku 654/29
Kamenica nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 15.10.2016
  (od: 17.11.2016 do: 06.11.2020)
Ing. Marián Vojtko
kpt. Nálepku 654/29
Kamenica nad Cirochou 067 83
Vznik funkcie: 15.10.2016 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 07.11.2020 do: 06.11.2020)
Ing. Ivan Wolf , CSc.
Krásnohorská 8
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 14.09.2012 do: 23.08.2016)
Ing. Ivan Wolf , CSc.
Krásnohorská 8
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 24.08.2016 do: 23.08.2016)
Ing. Pavel Zaťko
112
Hrabovec nad Laborcom 067 01
Vznik funkcie: 15.03.2021
  (od: 23.04.2021 do: 12.10.2021)
Ing. Pavel Zaťko
112
Hrabovec nad Laborcom 067 01
Vznik funkcie: 15.03.2021 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 13.10.2021 do: 12.10.2021)
Marek Šurina
Kukorelliho 1498/18
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 22.01.2021
  (od: 06.03.2021 do: 31.12.2022)
Ing. Slavko Cogan
120
Ulič 067 67
Vznik funkcie: 13.01.2022
  (od: 23.02.2022 do: 31.12.2022)
Ing. Zlata Smolková
Veterná 642/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 22.04.2022 Skončenie funkcie: 15.08.2022
  (od: 14.12.2022 do: 13.12.2022)
Ing. Zlata Smolková
Veterná 642/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 22.04.2022
  (od: 23.06.2022 do: 13.12.2022)
Ing. Pavol Harmaniak
Lotyšská 50
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 22.04.2022
  (od: 23.06.2022 do: 31.12.2022)
Mgr. Zuzana Obertová
Šancová 58
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 22.04.2022
  (od: 23.06.2022 do: 31.12.2022)
Ing. Albín Karcol
Petzwalova 552/48
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 22.04.2022
  (od: 23.06.2022 do: 31.12.2022)
Ing. Jana Karnayová
Dobrianskeho 1503/26
Snina 069 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 31.12.2022)
Ing. Tibor Jančok
Mikulášov 7
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 01.11.2022
  (od: 14.12.2022 do: 31.12.2022)
Zakladateľ: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
Bratislava
  (od: 06.09.1999 do: 31.12.2022)
Kmeňové imanie: 
26 577 176,097414 EUR
  (od: 09.10.2018 do: 31.12.2022)
27 624 840,097414 EUR
  (od: 20.01.2017 do: 08.10.2018)
27 618 580,217414 EUR
  (od: 03.06.2014 do: 19.01.2017)
27 694 489,607414 EUR
  (od: 18.04.2012 do: 02.06.2014)
26 482 946,607414 EUR
  (od: 11.11.2010 do: 17.04.2012)
26 613 987,917414 EUR
  (od: 15.07.2009 do: 10.11.2010)
801 773 000 Sk
  (od: 22.10.2008 do: 14.07.2009)
720 110 000 Sk
  (od: 29.07.2006 do: 21.10.2008)
781 171 000 Sk
  (od: 18.09.2000 do: 28.07.2006)
371 938 000 Sk
  (od: 01.07.1988 do: 17.09.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, Bratislava zo dňa 30.6.1988 č. 5150/1988-63-ORP. Stary spis: Pš 21
  (od: 01.07.1988 do: 31.12.2022)
Kmeňový majetok: k 1.7.1988 - 371.938.000,- Sk.
  (od: 06.09.1999 do: 31.12.2022)
Zmena zo dňa 15.5.2000 zakladacej listiny.
  (od: 18.09.2000 do: 31.12.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  06.12.2023
Dátum výpisu:  07.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)