Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10027/T

Business name: 
ROBO Piešťany, a.s.
  (from: 09/05/1997)
Registered seat: 
Royova 2
Piešťany 921 01
  (from: 05/15/2010)
Valova 83
Piešťany 921 01
  (from: 09/05/1997 until: 05/14/2010)
Identification number (IČO): 
36 223 204
  (from: 09/05/1997)
Date of entry: 
09/05/1997
  (from: 09/05/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/05/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
  (from: 09/05/1997)
inžinierska a poradenská činnosť v oblasti moderných technológií, techniky riadenia, ekonomiky a financovania
  (from: 09/05/1997)
zavádzanie nových technológií v priemysle
  (from: 09/05/1997)
malo a veľkoobchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu s priemyslovým tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/1997)
prenájom čistiacich strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/05/1997)
montáž, záručné a pozáručné opravy čistiacich strojov a umývacích liniek
  (from: 09/05/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/29/1997)
výkon činností stavebného dozoru v odbore pozemné stavby
  (from: 10/29/1997)
výkon činností stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby
  (from: 10/29/1997)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/29/1997)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 04/21/1999)
montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení stavebných konštrukcií, jadrových zariadení, okrem tesnostných zvarov konštrukcií hermetických oblicoviek (oceľových výsteliek)
  (from: 06/11/2005)
nakladanie s RAO vznikajúcimi pri čistení a dekontaminácii stavebných častí a konštrukcií vonkajších povrchov technologických častí zariadení a podporných systémov v rozsahu zberu a triedenia RAO
  (from: 06/11/2005)
čistiace práce vykonávané horolezeckou technikou
  (from: 06/11/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/11/2005)
montážne, demontážne, demolačné, búracie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2005)
montáž a demontáž lešenia
  (from: 06/11/2005)
demontáž a triedenie kovových a iných stavebných materiálov
  (from: 06/11/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 06/11/2005)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/11/2005)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/11/2005)
protipožiarne a špeciálne nátery v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/11/2005)
zváračské a paličské práce
  (from: 06/11/2005)
murárstvo
  (from: 06/11/2005)
omietkárske práce
  (from: 06/11/2005)
obkladačské práce
  (from: 06/11/2005)
podlahárstvo
  (from: 06/11/2005)
izolatérstvo
  (from: 06/11/2005)
stolárstvo
  (from: 06/11/2005)
zámočníctvo
  (from: 06/11/2005)
kovoobrábanie
  (from: 06/11/2005)
klampiarstvo a pokrývačstvo
  (from: 06/11/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/11/2005)
kúrenárske práce
  (from: 06/11/2005)
rezanie a vŕtanie železobetónu
  (from: 06/11/2005)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 06/11/2005)
inžinierska činnosť a technické poradenstvo
  (from: 06/11/2005)
výskumná a vývojová činnosť
  (from: 06/11/2005)
prenájom náradia, strojov a zariadení
  (from: 06/11/2005)
sadové úpravy a údržba verejnej zelene
  (from: 06/11/2005)
čistenie komunikácií
  (from: 06/11/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom ( čistiace a upratovacie práce )
  (from: 06/01/2006)
oprava, údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 06/18/2009)
priemyselné čistenie
  (from: 05/15/2010)
projektovanie stavieb
  (from: 04/01/2012)
geodetické a kartografické práce
  (from: 04/01/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/29/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/29/2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/29/2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 06/29/2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 06/29/2013)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 06/29/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a technických poradcov
  (from: 06/29/2013)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (from: 06/29/2013)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 06/29/2013)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 06/29/2013)
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 06/29/2013)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 06/29/2013)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 06/29/2013)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 06/29/2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/29/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/29/2013)
ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 06/29/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/29/2013)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 06/29/2013)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/29/2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 06/29/2013)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 06/29/2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 06/29/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/29/2013)
počítačové služby
  (from: 06/29/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/29/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/29/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/29/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/29/2013)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 06/26/2014)
odstraňovanie abzestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
  (from: 06/04/2015)
verejné obstarávanie
  (from: 08/11/2016)
poradenská činnosť v oblasti moderných technológií, techniky riadenia, ekonomiky a financovania
  (from: 10/29/1997 until: 05/31/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/05/1997)
Ing. Jozef Mĺkvy - podpredseda predstavenstva
A. Hlinku 39/29
Piešťany 921 01
From: 03/08/2019
  (from: 06/01/2019)
Ing. Róbert Levčík - Chairman of the Board of Directors
Poľovnícka 5364/48
Biely Kostol 919 34
From: 05/17/2021
  (from: 07/29/2021)
Ing. Zuzana Dingová - Member of the Board of Directors
Koperníkova 2500/77
Hlohovec 920 01
From: 05/17/2021
  (from: 07/29/2021)
Ing. Zuzana Dingová - člen
Koperníkova 2500/77
Hlohovec 920 01
From: 05/30/2013
  (from: 06/29/2013 until: 06/29/2017)
Ing. Zuzana Dingová - člen
Koperníkova 2500/77
Hlohovec 920 01
From: 05/30/2013 Until: 05/16/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Zuzana Dingová - Member of the Board of Directors
Koperníkova 2500/77
Hlohovec 920 01
From: 05/16/2017
  (from: 06/30/2017 until: 07/28/2021)
Ing. Zuzana Dingová - Member of the Board of Directors
Koperníkova 2500/77
Hlohovec 920 01
From: 05/16/2017 Until: 05/16/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Ing. Ondrej Hajdu
Roľnícka 8
Košice
  (from: 09/05/1997 until: 06/08/1998)
Mgr. Miloslav Jankech - člen
Nábrežná 4581/8
Nové Zámky 940 03
  (from: 06/09/1998 until: 05/14/2010)
Mgr. Miloslav Jankech - člen
Nábrežná 4581/8
Nové Zámky 940 03
Until: 04/27/2010
  (from: 05/15/2010 until: 05/14/2010)
Štefan Kačmáry - Vice-chairman of the Board of Directors
Veľké Borové 94
Veľké Borové 027 32
From: 05/16/2017
  (from: 06/30/2017 until: 05/31/2019)
Štefan Kačmáry - Vice-chairman of the Board of Directors
Veľké Borové 94
Veľké Borové 027 32
From: 05/16/2017 Until: 03/06/2019
  (from: 06/01/2019 until: 05/31/2019)
Štefan Kačmáry - predseda
Veľké Borové 94
Veľké Borové 027 32
From: 04/29/2009
  (from: 06/18/2009 until: 06/29/2017)
Štefan Kačmáry - predseda
Veľké Borové 94
Veľké Borové 027 32
From: 04/29/2009 Until: 05/16/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Štefan Kačmáry - člen
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 04/29/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/17/2009)
Ing. Štefan Kačmáry - člen
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 04/29/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 06/18/2009 until: 06/17/2009)
Ing. Ján Krajan - člen
Vodárenská 100
Piešťany 921 01
From: 04/29/2009
  (from: 06/18/2009 until: 12/01/2011)
Ing. Ján Krajan - člen
Vodárenská 100
Piešťany 921 01
From: 04/29/2009 Until: 11/01/2011
  (from: 12/02/2011 until: 12/01/2011)
Ing. Ján Krajan - predseda
Vodárenská 100
Piešťany
  (from: 09/05/1997 until: 06/17/2009)
Ing. Ján Krajan - predseda
Vodárenská 100
Piešťany
Until: 04/29/2009
  (from: 06/18/2009 until: 06/17/2009)
Ing. Robert Levčík - podpredseda
Poľovnícka 5364/48
Biely Kostol 919 34
From: 04/15/2012
  (from: 05/05/2012 until: 06/29/2017)
Ing. Robert Levčík - podpredseda
Poľovnícka 5364/48
Biely Kostol 919 34
From: 04/15/2012 Until: 05/16/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Robert Levčík - Chairman of the Board of Directors
Poľovnícka 5364/48
Biely Kostol 919 34
From: 05/16/2017
  (from: 06/30/2017 until: 07/28/2021)
Ing. Robert Levčík - Chairman of the Board of Directors
Poľovnícka 5364/48
Biely Kostol 919 34
From: 05/16/2017 Until: 05/16/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Ing. Miloš Mašán
229
Horná Streda
  (from: 09/05/1997 until: 05/31/2006)
Ing. Miloš Mašán - člen
229
Horná Streda 916 24
  (from: 06/01/2006 until: 05/29/2012)
Ing. Miloš Mašán - člen
229
Horná Streda 916 24
Until: 04/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/05/1997)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 02/10/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 09/05/1997 until: 02/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 08/11/2016)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 08/10/2016)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 02/09/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/05/1997 until: 10/28/1997)
Supervisory board: 
Mgr. Martina Jurišová
Mateja Bela 4662/22
Piešťany 921 01
From: 07/09/2020
  (from: 07/30/2020)
Štefan Kačmáry
94
Veľké Borové 027 32
From: 03/09/2022
  (from: 03/30/2022)
Ing. Beatrix Kolínková
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 03/09/2022
  (from: 03/30/2022)
Ing. Ivana Berlanská
Vážska 41
Piešťany
  (from: 09/05/1997 until: 05/29/2012)
Ing. Ivana Berlanská
Vážska 41
Piešťany
Until: 04/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Ing. Ivana Berlanská
Vážska 41
Piešťany 921 01
From: 04/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 06/29/2017)
Ing. Ivana Berlanská
Vážska 41
Piešťany 921 01
From: 04/30/2012 Until: 05/11/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Peter Gliba - predseda
Javorova 2887/24
Piešťany
  (from: 09/05/1997 until: 06/13/2002)
Mgr. Martina Jurišová
Mateja Bela 4662/22
Piešťany 921 01
From: 05/11/2017
  (from: 06/30/2017 until: 07/29/2020)
Mgr. Martina Jurišová
Mateja Bela 4662/22
Piešťany 921 01
From: 05/11/2017 Until: 07/08/2020
  (from: 07/30/2020 until: 07/29/2020)
Štefan Kačmáry
Lipová 66/31
Piešťany 921 01
  (from: 06/14/2002 until: 06/10/2005)
Štefan Kačmáry
Vážska 4815/55
Piešťany 921 01
  (from: 06/11/2005 until: 06/17/2009)
Štefan Kačmáry
Vážska 4815/55
Piešťany 921 01
Until: 04/28/2009
  (from: 06/18/2009 until: 06/17/2009)
Ing. Štefan Kačmáry
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 04/28/2009
  (from: 06/18/2009 until: 06/29/2017)
Ing. Štefan Kačmáry
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 04/28/2009 Until: 05/11/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Štefan Kačmáry
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 05/11/2017
  (from: 06/30/2017 until: 05/31/2019)
Ing. Štefan Kačmáry
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 05/11/2017 Until: 12/16/2018
  (from: 06/01/2019 until: 05/31/2019)
Ing. Beatrix Kačmáryová
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 03/08/2019
  (from: 06/01/2019 until: 03/03/2020)
Ing. Eva Mašánová
229
Horná Streda 916 24
  (from: 08/02/1999 until: 05/29/2012)
Ing. Eva Mašánová
229
Horná Streda 916 24
Until: 04/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 05/29/2012)
Alena Mikušová
M. Bela 4668/35
Piešťany
  (from: 09/05/1997 until: 08/01/1999)
Ing. Jozef Mĺkvy
A. Hlinku 39/29
Piešťany 921 01
From: 04/30/2012
  (from: 05/30/2012 until: 06/29/2017)
Ing. Jozef Mĺkvy
A. Hlinku 39/29
Piešťany 921 01
From: 04/30/2012 Until: 05/11/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Jozef Mĺkvy
A. Hlinku 39/29
Piešťany 921 01
From: 05/11/2017
  (from: 06/30/2017 until: 05/31/2019)
Ing. Jozef Mĺkvy
A. Hlinku 39/29
Piešťany 921 01
From: 05/11/2017 Until: 03/07/2019
  (from: 06/01/2019 until: 05/31/2019)
Štefan Kačmáry
94
Veľké Borové 027 32
From: 03/08/2019 Until: 03/08/2022
  (from: 03/30/2022 until: 03/29/2022)
Štefan Kačmáry
94
Veľké Borové 027 32
From: 03/08/2019
  (from: 06/01/2019 until: 03/29/2022)
Ing. Beatrix Kolínková
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 03/08/2019 Until: 03/08/2022
  (from: 03/30/2022 until: 03/29/2022)
Ing. Beatrix Kolínková
Vysoká 5281/52
Piešťany 921 01
From: 03/08/2019
  (from: 03/04/2020 until: 03/29/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutín zakladateľa spísaného formou notárskej zápisnice N 126/97, Nz 126/97 dňa 02.07.1997 a dodatkom č. 1 formou notárskej zápisnice N 303/97, Nz 259/97 dňa 28.08.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 09/05/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.09.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 114/97, N 114/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/29/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 60/99, N 65/99 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti).
  (from: 04/21/1999)
Rozhodnutie akcionárov na zasadnutí VZ dňa 24.05.1998.
  (from: 08/02/1999)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 17.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 79/02, NZ 79/02.
  (from: 06/14/2002)
Date of updating data in databases:  12/06/2022
Date of extract :  12/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person