Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  209/V

Business name: 
ELEKTROMONT Košice, štátny podnik v likvidácii
  (from: 09/12/1994 until: 09/04/2012)
Elektromont Košice, štátny podnik
  (from: 07/01/1990 until: 09/11/1994)
Registered seat: 
Košice
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
Identification number (IČO): 
00 521 027
  (from: 07/01/1990)
Date of entry: 
08/07/1990
  (from: 07/01/1990)
Date of deletion: 
09/05/2012
  (from: 09/05/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/05/2012)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1990)
Objects of the company: 
Vývoj a výroba, montáž a servis a odbyt :
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
rozvádzačov
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
jednoúčelových strojov a zariadení
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
vyšších riadiacich systémov
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
projektová činnosť
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky FMZO č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
Management body: 
likvidátor
  (from: 02/21/2002 until: 11/25/2011)
Ing. Milan Hamadej - likvidátor
Levočská 4
Košice
  (from: 03/03/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Milan Chlebák - likvidátor
Bukureštská 25
Košice 040 13
  (from: 12/21/1994 until: 03/02/1995)
Ing. Milan Chlebák - poverený riadením
  (from: 07/01/1990 until: 09/11/1994)
JUDr. František Kočka - likvidátor
Stropkovská 48
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 02/20/2002)
Ľudovít Šándor - likvidátor
Ondrejovová č.1
Bratislava
  (from: 09/12/1994 until: 12/20/1994)
Representation: 
Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor.
  (from: 09/12/1994 until: 02/20/2002)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 07/01/1990 until: 09/11/1994)
Ordinary capital: 
259 314 000 Sk
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Štefan Klein
Janka Alexyho 7
Bratislava
Until: 09/05/2012
  (from: 02/21/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor.
  (from: 02/21/2002)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol vymazaný na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 1K/110/1997-289 zo dňa 28.7.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.9.2011.
  (from: 09/05/2012)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky rozhodnutím ministerstva č. 49/1990 v súlade so zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1990 until: 09/04/2012)
Rozhodnutie MH SR č.j. 110/5051/210/94 č.138 zo dňa 27.7.1994 o vstupe štátneho podniku do likvidácie.
  (from: 09/12/1994 until: 09/04/2012)
Menovací dekrét MH SR č. 110/7504/94/250/3689 zo dňa 16.11.1994.
  (from: 12/21/1994 until: 09/04/2012)
Menovací dekrét č. 110/48/250/496/95 zo dňa 20.12.1995. Dohodovacie konanie začaté dňa 5.8.1996 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Dňa 27.8.1996 bola zvolená rada veriteľov podniku ELEKTROMONT Košice, štátny podnik v likvidácii.
  (from: 02/05/1996 until: 09/04/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 110/97 zo dňa 18.11.1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ELEKTROMONT, štátny podnik v likvidácii, so sídlom v Košiciach, IČO: 00 521 027 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Tibor Sásfai, advokát, so sídlom v Košiciach, Mlynárska č.19.
  (from: 02/19/1999 until: 09/04/2012)
Menovací dekrét č. 160/2002-010/12-030 zo dňa 3.1.2002.
  (from: 02/21/2002 until: 09/04/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K/110/1997-289 zo dňa 28.júla 2011 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ELEKTROMONT Košice, štátny podnik v likvidácii a zbavil JUDr. Tibora Sásfaiho funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/26/2011 until: 09/04/2012)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/03/2011
  (from: 11/26/2011)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person