Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14957/R

Business name: 
GENETIK FARM, s.r.o.
  (from: 12/20/2000 until: 01/30/2018)
EKOFARM genetik, s.r.o.
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
Registered seat: 
SNP 1650
Považská Bystrica 017 07
  (from: 02/23/2007 until: 01/30/2018)
SNP 1464/97
Považská Bystrica 017 01
  (from: 05/22/2004 until: 02/22/2007)
Čsl. armády 12
Krupina 963 01
  (from: 12/20/2000 until: 05/21/2004)
Priemyselná 1440
Krupina 963 01
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
Identification number (IČO): 
36 370 720
  (from: 06/17/1999)
Date of entry: 
04/22/1997
  (from: 06/17/1999)
Person dissolved from: 
3.10.2017
  (from: 01/31/2018)
Date of deletion: 
01/31/2018
  (from: 01/31/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/31/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/17/1999)
Objects of the company: 
maloobchodný a veľkoobchodný nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľných živností
  (from: 06/17/1999 until: 01/30/2018)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/17/1999 until: 01/30/2018)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/17/1999 until: 01/30/2018)
Partners: 
MVDr. Stanislav Galbo
104
Kráľovce - Krnišov
Slovak Republic
  (from: 06/21/2001 until: 05/21/2004)
MVDr. Stanislav Galbo
104
Kráľovce - Krnišov
Slovak Republic
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
MVDr. Stanislav Galbo
104
Kráľovce - Krnišov
Slovak Republic
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
Marta Mičienková
ul. Mieru 988/12
Bytča
Slovak Republic
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
Regina Nehajová
142
Kotešová
Slovak Republic
  (from: 06/21/2001 until: 05/21/2004)
Regina Nehajová
262
Predmier
Slovak Republic
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
Regina Nehajová
262
Predmier
Slovak Republic
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
Ivana Panáková
Športová 231
Dolný Hričov
Slovak Republic
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
Marián Pilát
SNP 1464/97
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 05/22/2004 until: 01/30/2018)
Contribution of each member: 
MVDr. Stanislav Galbo
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
Regina Nehajová
Amount of investment: 166 000 Sk Paid up: 166 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
MVDr. Stanislav Galbo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
Regina Nehajová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
Marta Mičienková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
Ivana Panáková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/20/2000 until: 06/20/2001)
MVDr. Stanislav Galbo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/21/2001 until: 05/21/2004)
Regina Nehajová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/21/2001 until: 05/21/2004)
Marián Pilát
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/2004 until: 02/22/2007)
Marián Pilát
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 02/23/2007 until: 01/28/2010)
Marián Pilát
Amount of investment: 39 832,702649 EUR Paid up: 39 832,702649 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 01/30/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/01/2003 until: 01/30/2018)
Individual managing director
  (from: 12/20/2000 until: 06/30/2003)
Individual managing director
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
MVDr. Stanislav Galbo
104
Kráľovce - Krnišov
  (from: 12/20/2000 until: 06/30/2003)
MVDr. Stanislav Galbo
104
Kráľovce - Krnišov
From: 12/06/2000
  (from: 07/01/2003 until: 05/21/2004)
MVDr. Stanislav Galbo
104
Kráľovce - Krnišov
From: 12/06/2000 Until: 02/10/2004
  (from: 05/22/2004 until: 05/21/2004)
MVDr. Ľubomír Nehaj
262
Predmier
Until: 01/31/2003
  (from: 06/17/1999 until: 06/30/2003)
Regina Nehajová
142
Kotešová
From: 01/31/2003
  (from: 07/01/2003 until: 05/21/2004)
Regina Nehajová
142
Kotešová
From: 01/31/2003 Until: 02/10/2004
  (from: 05/22/2004 until: 05/21/2004)
Marián Pilát
SNP 1464/97
Považská Bystrica 017 01
From: 02/10/2004
  (from: 05/22/2004 until: 06/29/2017)
Marián Pilát
SNP 1464/97
Považská Bystrica 017 01
From: 02/10/2004
  (from: 06/30/2017 until: 01/30/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/01/2003 until: 01/30/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/20/2000 until: 06/30/2003)
Spoločnosť zsatupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 06/17/1999 until: 12/19/2000)
Capital: 
39 832,702649 EUR Paid up: 39 832,702649 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 01/30/2018)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 02/23/2007 until: 01/28/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/01/2003 until: 02/22/2007)
200 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 06/30/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/145/2015-37 zo dňa 24. augusta 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2017 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť GENETIK FARM, s.r.o., so sídlom SNP 1650, 017 07 Považská Bystrica, IČO 36 370 720 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 14957/R.
  (from: 01/31/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spolo- čenskou zmluvou zo dňa 17.3.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 12.1.1999, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 06/17/1999 until: 01/30/2018)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.12.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 12/20/2000 until: 01/30/2018)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 06/21/2001 until: 01/30/2018)
. Valné zhromaždenie dňa 31.1.2003 schválilo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 07/01/2003 until: 01/30/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person