Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10075/L

Business name: 
Teplický BIOGAS, družstvo
  (from: 10/02/2004)
Registered seat: 
Robotnícka 819/38
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 10/02/2004)
Identification number (IČO): 
36 423 564
  (from: 10/02/2004)
Date of entry: 
10/02/2004
  (from: 10/02/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/02/2004)
Objects of the company: 
maloobchodný predaj pohonných látok
  (from: 10/02/2004)
predaj v stánkoch na trhoch, správa trhových miest
  (from: 10/02/2004)
finančný leasing
  (from: 10/02/2004)
maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2004)
organizovanie kurzov, školení a vzdelávacích aktivít
  (from: 10/02/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 10/02/2004)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 10/02/2004)
výroby prefabrikátov, nádrží, zásobníkov, kontajnerov a ich častí
  (from: 10/02/2004)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 10/02/2004)
výroba obrábacích strojov
  (from: 10/02/2004)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 10/02/2004)
odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov a neželezných kovov
  (from: 10/02/2004)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a romnožovacích služieb)
  (from: 10/02/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 10/02/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, spoločenských a technických vied
  (from: 10/02/2004)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 10/02/2004)
vydávanie kníh, novín, časpisov a periodických publikácií
  (from: 10/02/2004)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (from: 10/02/2004)
vydateľská činnosť
  (from: 10/02/2004)
viazanie a konečná úprava kníh
  (from: 10/02/2004)
reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače
  (from: 10/02/2004)
prípravné práce pre stavbu, demolačné, zemné a výkopové práce
  (from: 10/02/2004)
kompletačné a dokončovanice práce na stavbách v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (penzióny, chatová osada, turistická ubtovňa, kemping, ubytovanie v súkromí)
  (from: 10/02/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, spojených s prenájmom
  (from: 10/02/2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 10/02/2004)
spracovanie dreva, výroba drevených obalov a drevených výrobkov (neremeselná)
  (from: 10/02/2004)
výroba výrobkov z betónu, sádry a cementu
  (from: 10/02/2004)
recyklovanie iného ako nebezpečného odpadu
  (from: 10/02/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/02/2004)
upratovanie a priemyselné čistenie
  (from: 10/02/2004)
baliace činnosti
  (from: 10/02/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/02/2004)
Dušan Doboš - predseda
43
Karlová 038 15
From: 10/02/2004
  (from: 06/30/2017)
Acting: 
Za družstvo koná predseda družstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu družstva, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
  (from: 10/02/2004)
Registered capital: 
60 000 Sk
  (from: 10/02/2004)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 10/02/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/26/2010
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k.26CbR 197/2008-96 zo dňa 1.4.2010 bolo družstvo zrušené a nariadená jeho likvidácia
  (from: 11/26/2010)
 Liquidators:
Ing. Mikuláš Takáč
Timravy 23
Martin 036 01
  (from: 12/21/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne
  (from: 11/26/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené v zmysle § 221 a následne obchodným zákonníkom, na ustanovujúcej členskej schôdzi schválením dňa 25.3.2004 v zmysle § 224 a nasl. Obch. zák..
  (from: 10/02/2004)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person