Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10419/L

Business name: 
AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.
  (from: 06/16/2005)
Registered seat: 
126
Liptovský Ondrej 032 04
  (from: 07/09/2004)
Identification number (IČO): 
00 195 669
  (from: 07/09/2004)
Date of entry: 
02/10/1958
  (from: 07/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/2004)
Objects of the company: 
poľnohospodárska činnosť
  (from: 07/09/2004)
výroba a predaj rastlinných a živočíšnych produktov
  (from: 07/09/2004)
hromadná osobná nepravidelná doprava vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 07/09/2004)
verejná cestná medzinárodná nákladná doprava
  (from: 07/09/2004)
pílenie dreva gátrom a ťažba dreva na zákazku
  (from: 07/09/2004)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/09/2004)
obchod s chem. prostried. pre poľnohosp. /okr.zvl.nebez.jedov/
  (from: 07/09/2004)
obchod s priemyselnými hnojivami
  (from: 07/09/2004)
stolárske práce
  (from: 07/09/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/09/2004)
výroba betonárskych výrobkov
  (from: 07/09/2004)
stavebné zámočníctvo
  (from: 07/09/2004)
výroba a predaj stavebných materiálov
  (from: 07/09/2004)
obchod s potravinami, priem., železiar. a papier. tovarom
  (from: 07/09/2004)
obchod so strojným zariadením, ovocím a zeleninou
  (from: 07/09/2004)
propagačná a reklam. činn. s využitím výtvarnej techniky
  (from: 07/09/2004)
ubytovacie služby
  (from: 07/09/2004)
požič. hnuteľného majetku s výnimkou konces. a viazan. živností
  (from: 07/09/2004)
konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 07/09/2004)
konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/09/2004)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 07/09/2004)
výroba kŕmných zmesí pre hospodárske zvieratá
  (from: 07/09/2004)
inseminácia
  (from: 07/09/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/30/2008)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 12/30/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/30/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/21/2013)
maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami s pohonnými látkami s olejmi a mazivami
  (from: 08/21/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/2004)
Ing. Ján Paciga , PhD. - Predseda
Na Jankovskom 93
Liptovský Ján 032 03
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Ing. Jozef Zajac - Podpredseda
154
Liptovský Ondrej 032 04
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Ing. Marian Biskupič - člen
156
Kalameny 034 82
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Ing., Mgr. Janka Pacigová , PhD. - člen
Ulica na Jankovskom 84/10
Liptovský Ján 032 03
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Milan Lehotský - člen
168
Kráľova Lehota 032 33
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva, počas jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Počas neprítomnosti predsedu a podpredsedu predstavenstva spoločnosti, koná v mene spoločnosti poverený člen predstavenstva Ing. Marian Biskupič. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme konajúca osoba k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/16/2005)
Capital: 
7 290 513,205646 EUR Paid up: 7 290 513,205646 EUR
  (from: 01/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 219634
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií spoločnosti znejúcich na meno je podmienený súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo, a to v lehote 40 dní od predloženia žiadosti. Prevod akcií na meno môže predstavenstvo zamietnuť, ak sa majú akcie previesť na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti v dobe predloženia žiadosti o súhlas s prevodom. Rozhodnutie predstavenstva o žiadosti na udelenie súhlasu s prevodom akcií sa písomne oznámi akcionárovi do 15 dní od jeho prijatia.
  (from: 01/24/2009)
Supervisory board: 
Marta Jančušová
Cez vody 160/7
Liptovský Mikuláš - Bodice 031 01
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Ing. Ivica Švandová Michalidesová
Prekážka 724/11
Liptovský Hrádok 033 01
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Bc. Martina Volajová
675
Bobrovec 032 21
From: 04/26/2019
  (from: 07/25/2019)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. dňa 20.03.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. so sídlom Liptovský Ondrej 126, 032 04, IČO: 00 195 669 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou AGRO-REAL spol. s r.o., so sídlom Liptovský Ondrej 124, 032 04, IČO: 31 636 730 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti AGRO-REAL spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Obchodná spoločnosť AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRO-REAL spol. s r.o.
  (from: 07/11/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/11/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGRO-REAL spol. s r.o.
124
Liptovský Ondrej 032 04
  (from: 07/11/2017)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person