Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  325/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SEZ a.s.
  (from: 12/28/1995)
Registered seat: 
Budyšínska 36
Bratislava 831 02
  (from: 12/15/2010)
Identification number (IČO): 
31 642 225
  (from: 12/28/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/28/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/1995)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti elektrotechnických výrobkov a systémov, strojárskych výrobkov a zariadení, jednoúčelových strojov a zariadení, nástrojov, vstrekovacích foriem, chemických výrobkov (výliskov z plastických hmôt)
  (from: 12/28/1995)
výroba, montáž, elektrotechnických výrobkov a systémov
  (from: 12/28/1995)
výroba, montáž jednoúčelových strojov a zariadení
  (from: 12/28/1995)
výroba a montáž strojárskych výrobkov, zariadení, nástrojov a vstrekovacích foriem
  (from: 12/28/1995)
poskytovanie software
  (from: 12/28/1995)
maloobchodný predaj elektrotechnických výrobkov
  (from: 12/28/1995)
veľkoobchod v oblasti dovozu komodít pre potreby vlastnej výroby v oblati vývozu elektrotechnických výrobkov
  (from: 12/28/1995)
prenájom hnuteľností a nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
  (from: 12/28/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/28/1995)
reklamná činnosť
  (from: 12/28/1995)
galvanizácia
  (from: 07/13/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/30/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/30/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov (hardware)
  (from: 10/30/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
  (from: 10/30/2007)
organizovanie a vedenie kurzov, seminárov a školení
  (from: 10/30/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/07/2002)
Ing. Václav Brablc - predseda
Nová 916
Mutěnice 696 11
Česká republika
From: 04/07/2009
  (from: 04/22/2009)
Juraj Orgoň - člen
Alej 577
Šaštín - Stráže 908 41
From: 04/07/2009
  (from: 04/22/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý z členov predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/15/2010)
Capital: 
5 348 134,7802 EUR Paid up: 5 348 134,7802 EUR
  (from: 03/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 161118
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,1939 EUR
  (from: 03/18/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Ján Senko
302
Stará Kremnička
From: 06/16/2008
  (from: 07/01/2008)
František Šlapeta
Na Ovčírnách 88
Mutěnice 696 11
Česká republika
From: 11/26/2009
  (from: 12/10/2009)
Jaromír Veselý
Květná 505/2
Rohatec 696 01
Česká republika
From: 11/29/2010
  (from: 12/15/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov Stary spis: Sa 969
  (from: 12/28/1995)
Zapisuje sa Dodatok č. 1 l stanovám schválený valným zhromaždením dňa 18.7.1996.
  (from: 10/10/1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 17.10.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti - Dodatok č. 2 k stanovám.
  (from: 11/06/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 18. 7. 1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/19/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 12.9. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/03/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 24.1.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/05/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 12.7.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/07/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 28.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/29/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person