Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50285/B

Business name: 
PETER VESEL, s.r.o.
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
Registered seat: 
Páričkova 18
Bratislava 821 08
  (from: 10/16/2007 until: 05/04/2012)
Uľanská cesta 4
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/15/1996 until: 10/15/2007)
Identification number (IČO): 
36 011 568
  (from: 10/15/1996)
Date of entry: 
10/15/1996
  (from: 10/15/1996)
Person dissolved from: 
22.3.2012
  (from: 05/05/2012)
Date of deletion: 
05/05/2012
  (from: 05/05/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/05/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
pohostinské a ubytovacie služby
  (from: 12/02/2003 until: 05/04/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/02/2003 until: 05/04/2012)
stolárska výroba
  (from: 12/02/2003 until: 05/04/2012)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 12/02/2003 until: 05/04/2012)
Partners: 
Ing. Vladimír Vesel
Moskovská 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/26/1999 until: 02/23/2004)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/26/1999 until: 02/23/2004)
Ing. Vladimír Vesel
Tr. SNP 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/15/1996 until: 04/25/1999)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/15/1996 until: 04/25/1999)
Jana Veselová
Moskovská cesta 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/24/2004 until: 05/04/2012)
Jana Veselová
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/24/2004 until: 05/04/2012)
Contribution of each member: 
RNDr. Peter Vesel
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Vladimír Vesel
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 04/25/1999)
RNDr. Peter Vesel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/26/1999 until: 02/23/2004)
Ing. Vladimír Vesel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/26/1999 until: 02/23/2004)
Jana Veselová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/24/2004 until: 05/04/2012)
Jana Veselová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/24/2004 until: 05/04/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
Ing. Vladimír Vesel
Moskovská 15
Banská Bystrica
Until: 04/10/2002
  (from: 10/15/1996 until: 05/19/2002)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica
Until: 04/10/2002
  (from: 10/15/1996 until: 05/19/2002)
Jana Veselová
Moskovská 15
Banská Bystrica
  (from: 05/10/2001 until: 07/20/2003)
Jana Veselová
Moskovská 15
Banská Bystrica
From: 04/06/2001
  (from: 07/21/2003 until: 12/02/2005)
Jana Veselová
Moskovská 15
Banská Bystrica
From: 04/06/2001 Until: 10/10/2005
  (from: 12/03/2005 until: 12/02/2005)
Jana Veselová
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica
  (from: 05/10/2001 until: 07/20/2003)
Jana Veselová
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica
From: 04/06/1991
  (from: 07/21/2003 until: 12/02/2005)
Jana Veselová
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica
From: 04/06/1991 Until: 10/10/2005
  (from: 12/03/2005 until: 12/02/2005)
RNDr. Peter Vesel
Osloboditeľov 3
Banská Bystrica 974 01
From: 10/10/2005
  (from: 12/03/2005 until: 05/04/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 05/04/2012)
200 000 Sk
  (from: 04/26/1999 until: 07/20/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 04/25/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K 65/2011 zo dňa 29.2.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2012 bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením č.k. 6K 65/2011-33 zo dňa 25.10.2011 na majetok úpadcu PETER VESEL, s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 011 568 pre nedostatok majetku podľa § 102 ods. 1 ZKV. Obchodná spoločnosť PETER VESEL, s.r.o., Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 011 568 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 50285/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 05/05/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1996, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 10030
  (from: 10/15/1996 until: 05/04/2012)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 28.7.1998 a Dodatok č. 1v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/26/1999 until: 05/04/2012)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.4.2001 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/10/2001 until: 05/04/2012)
. Dňa 1.12.2002 vyhotovil konateľ úplné znenie spoločen- skej zmluvy v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 07/21/2003 until: 05/04/2012)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 12/02/2003 until: 05/04/2012)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person