Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1277/V

Business name: 
Družstvo GLOBUS v likvidácii
  (from: 11/15/1999)
Registered seat: 
Letná 45
Košice
  (from: 05/31/1999)
Identification number (IČO): 
00 593 621
  (from: 05/31/1999)
Date of entry: 
03/14/1990
  (from: 05/31/1999)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/31/1999)
Objects of the company: 
stavby a opravy železničného spodku a zvršku
  (from: 05/31/1999)
prevádzanie neverejnej nepravidelnej nákladnej cestnej dopravy a osobnej hromadnej dopravy pre cudzie potreby /rozhodnutie ONV číslo 00-236/1990 zo dňa 6.9.90/
  (from: 05/31/1999)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 05/31/1999)
poskytovanie služieb v oblasti verejného stravovania a prechodného ubytovania
  (from: 05/31/1999)
nákup a predaj poľnohospodárskych, potravinárskych a priemyselných výrobkov včetne sprostredkovania tekéhoto nákupu a predaja
  (from: 05/31/1999)
komunálne služby-práčovňa, čistiareň, čistenie ulíc
  (from: 05/31/1999)
revízie, opravy a údržby čerpadiel a čerpacích zariadení
  (from: 05/31/1999)
zahranično-obchodná činnosť mimo činnosti, na ktoré je potrebné osobitné povolenie v ČSFR
  (from: 05/31/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/15/1999)
Acting: 
Menom družstva v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 11/15/1999)
Registered capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/31/1999)
Basic member contribution: 
40 000 Sk
  (from: 05/31/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/06/1999
  (from: 11/15/1999)
 Liquidators:
Mgr. Richard Petrov
Bukovec 135
Bukovec 044 20
From: 03/07/2012
  (from: 05/23/2017)
Other legal facts: 
Právne pomery sa zakladajú na stanovách družstva schválených a prijatých na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 25.10.1989 v súlade so zákonom č. 94/88 Zb. § 49. Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením zo dňa 10.5.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 20.10.1998.
  (from: 05/31/1999)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 6.10.1999 o zrušení družstva s likvidáciou. Vstup družstva do likvidácie dňa 6.10.1999. Zápis vstupu družstva do likvidácie v obchodnom registri dňa 15.11.1999.
  (from: 11/15/1999)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person