Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19748/R

Business name: 
ASSO, s.r.o.
  (from: 10/25/2007)
Registered seat: 
Sládkovičova 15
Bojnice 972 01
  (from: 10/25/2007)
Identification number (IČO): 
31 643 540
  (from: 01/24/1996)
Date of entry: 
01/24/1996
  (from: 01/24/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/24/1996)
Objects of the company: 
správa bytového fondu
  (from: 01/24/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 01/24/1996)
ubytovacie služby
  (from: 01/24/1996)
pranie prádla
  (from: 01/24/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/24/1996)
maloobchod, veľkoobchod
  (from: 01/24/1996)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/31/1997)
upratovacie služby
  (from: 01/31/1997)
sklenárstvo
  (from: 01/31/1997)
maliarske - natieračské práce
  (from: 01/31/1997)
čistenie odpadových potrubí - mechanické
  (from: 01/31/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/19/2001)
rozvod tepla
  (from: 06/19/2001)
poskytovanie služieb výpočtovou technikou - automatizované spracovanie dát
  (from: 08/03/2004)
administratívne práce
  (from: 08/03/2004)
inzertná a reklamná činnosť
  (from: 08/03/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/03/2004)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 08/03/2004)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 08/03/2004)
leasing priemyselného tovaru
  (from: 08/03/2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/03/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 08/03/2004)
poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zničovania energetickej náročnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2004)
organizovanie odborných školení, seminárov a konferencií v oblasti energetiky
  (from: 08/03/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/03/2004)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/27/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/27/2021)
Partners: 
Ing. Peter Obertík
Hviezdoslavova 153/51
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 05/13/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Obertík
Amount of investment: 700 000 EUR Paid up: 700 000 EUR
  (from: 05/13/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/19/2001)
Ing. Peter Obertík
Hviezdoslavova 153/51
Bojnice 972 01
From: 10/03/2007
  (from: 10/25/2007)
RNDr. Ingrid Obertíková
Hviezdoslavova 153/51
Bojnice 972 01
From: 01/24/2012
  (from: 02/02/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ.
  (from: 10/25/2007)
Capital: 
700 000 EUR Paid up: 700 000 EUR
  (from: 08/26/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 321/95, zo dňa 18.12.1995 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8552
  (from: 01/24/1996)
. Na valnom zhromaždením konanom dňa 13.9.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (from: 01/31/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 24.4.1997 schválilo Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/08/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 27. 4. 1999 schválilo Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine v zmysle zák. č. 11/98 Z.z. . Valné zhromaždenie konané dňa 28. 6. 1999 schválilo Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine.
  (from: 02/08/2000)
. Zapisujú sa zmeny schválené na riadnom valnom zhromaž- dení dňa 26.4.2000 a zmenu zakladateľskej listiny v Do- datku č. 5.
  (from: 07/18/2000)
. Zapisujú sa zmeny schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.4.2001 a Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/19/2001)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č.7
  (from: 12/04/2001)
Zapisuje sa úplné znenie zakladateľskej listiny vyhotovené dňa 1.4.2003.
  (from: 05/21/2003)
. Valné zhromaždenie dňa 23.4.2003 schválilo zmeny Zakladateľskej listiny a Stanov spoločnosti. Rozhodnutím per rollam bol schválený prevod obchodného podielu - Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.6.2003.
  (from: 07/21/2003)
. Rozhodnutí jediného spoločníka bola dňa 28.7.2003 schválená zmena a úplné znenie zakladateľskej listiny N 166/2003, NZ 64036/2003.
  (from: 08/28/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe zmluvy zo dňa 1.6.2007.
  (from: 06/15/2007)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person