Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10137/L

Business name: 
RZ - Srňacie
  (from: 09/19/1991)
Registered seat: 
Dolný Kubín
  (from: 09/19/1991)
Identification number (IČO): 
30 223 091
  (from: 09/19/1991)
Date of entry: 
09/19/1991
  (from: 09/19/1991)
Legal form: 
Branch of a enterprise
  (from: 09/19/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie rekreačného zariadenia v spojení s organizovaním detskej rekreácie a rodinnej rekreácie
  (from: 09/19/1991)
obchodná činnosť a služby obyvateľstvu v súvislosti s prevádzkovaním RZ srňacie, v zmysle platnej právnej úpravy
  (from: 09/19/1991)
Management body: 
František B r i e n i k - podpredseda
185
Pucov
  (from: 09/19/1991 until: 12/10/2004)
Peter S e k e r k a - predseda
Na Sihoti 1157
Dolný Kubín
  (from: 09/19/1991 until: 12/10/2004)
Head of organisational unit: 
Jozef Grochál
Zochova 1147
Dolný Kubín
  (from: 06/30/2017)
Jozef G r o c h á l
Zochova 1147
Dolný Kubín
  (from: 09/19/1991 until: 01/25/2017)
Jozef G r o c h á l
Zochova 1147
Dolný Kubín
  (from: 01/26/2017 until: 03/15/2017)
Jozef G r o c h á l
Zochova 1147
Dolný Kubín
  (from: 03/16/2017 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
V bežných záležitostiach koná v mene RZ a podpisuje samostatne vedúci. V ostatných záležitostiach koná v mene RZ vedúci po predháchádzajúcom súhlase ZV OZ. V týchto záležitostiach k podpisu vedúceho a k pečiatke RZ treba pripojiť podpis vždy jedného funkcionára ZV OZ.
  (from: 09/19/1991)
Other legal facts: 
Hospodárske zariadenie bolo zriadené uznesením P-SVOZ č. 124 zo dňa 26.6.1991 - OZ Stavba Slovenský výbor Bratislava, Vajnorská 1 podľa § 102 Hospodárskeho zákona.
  (from: 09/19/1991)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person