Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  14/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Búči
  (od: 22.02.1951)
Sídlo: 
Malá 138
Búč 946 35
  (od: 09.12.2004)
Búč
  (od: 22.02.1951 do: 08.12.2004)
IČO: 
00 192 945
  (od: 22.02.1951)
Deň zápisu: 
22.02.1951
  (od: 22.02.1951)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 22.02.1951)
Predmet činnosti: 
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 24.08.1993)
vykonávenie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 24.08.1993)
zámočnícka výroba
  (od: 24.08.1993)
veľkoobchodná, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.08.1993)
poskytovanie sekretárskych a účtovnických služieb
  (od: 24.08.1993)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (od: 09.12.2004)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 09.12.2004)
poskytovanie mechanických služieb v poľnohospodárstve
  (od: 09.12.2004)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 09.12.2004)
poľnohospodárstvo vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 09.12.2004)
prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb
  (od: 09.12.2004)
poľnohospodárska výroba
  (od: 16.05.1994 do: 08.12.2004)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
činnosť ekonomických poradcov
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
výroba sterilizovaného ovocia a zeleniny
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
výroba stavebných doplnkov z dreva-stolárstvo
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
výroba náhradných súčiastok pre poľnohospodárske stroje a zariadenia
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
obchodná činnosť s potrebami pre zabezpečenie výroby a inými nakúpenými výrobkami
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
zahraničnoobchodná činnosť s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, vecami pre zabezpečenie výroby, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
výroba zámočníckych a stavebných doplnkov a prvkov atypických pre stavebnú výrobu
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
sústružnícke a frezárske práce náhradných súčiastok k poľnohospodárskym strojom
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
rezanie a mechanické opracovanie dreva
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
výroba betónových tvárnic a plotových dielcov
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
vykonávanie stavebnej činnosti pre členov a iných subjektov
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
príprava jedál pre členov a iné osoby v záv. kuchyni
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
prenájom vlastných výrobných prostriedkov iným subjektom
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
poskytovanie technických, technologických, organizačných, ekonomických a obchodných služieb iným subjektom, poradenská činnosť na úseku poľnohospodárskej výroby
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 24.08.1993 do: 29.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.08.1993)
predstavenstvo
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
Ing. Arpád Csekes - podpredseda
25
Búč
  (od: 23.05.2022)
Tichomír Hatyina
141
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (od: 23.05.2022)
Ing. Ágnes Sidó - člen
154
Búč
Vznik funkcie: 23.03.2001
  (od: 23.07.2020)
Iveta Szigetiová - člen predstavenstva
141
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010)
Alexander Bajkai - člen
344
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Alexander Bajkai - člen
344
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 12.01.2003)
Ondrej Bernáth - člen
142
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 12.01.2003)
András Bernáth - člen
142
Búč
Vznik funkcie: 21.02.1997
  (od: 13.01.2003 do: 21.04.2010)
András Bernáth - člen
142
Búč
Vznik funkcie: 21.02.1997 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ondrej Bielokosztolszky - člen
96
Búč
Vznik funkcie: 23.03.2001
  (od: 13.01.2003 do: 29.04.2005)
Ondrej Bielokosztolszky - člen
96
Búč
Vznik funkcie: 23.03.2001 Skončenie funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Attila Csekes - člen
127
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Ladislav Csekes - člen
294
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 29.04.2005)
Ladislav Csekes - člen
294
Búč
Skončenie funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Ing. Arpád Csekes - podpredseda
25
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 22.05.2022)
Arpád Csenger - člen
111
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 06.03.1995)
Júlia Fürstenzellerová - člen
201
Búč
  (od: 07.03.1995 do: 09.06.1997)
Alexander Gál - člen
89
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 21.04.2010)
Alexander Gál - člen
89
Búč
Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Tichomír Hatyina - člen
141
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 12.01.2003)
Ing. Ján Karkó - podpredseda
č.146
Búč
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
Michal Kiss - člen
127
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Vojtech Kiss - člen
39
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Vojtech Kiss - člen
39
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 29.04.2005)
Vojtech Kiss - člen
39
Búč
Skončenie funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Zoltán Kiss - člen
484
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 29.04.2005)
Zoltán Kiss - člen
484
Búč
Skončenie funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Ladislav Marcsa - člen
237
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Štefan Marcsa - člen
73
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Ladislav Marcsa - člen
341
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 29.04.2005)
Ladislav Marcsa - člen
341
Búč
Skončenie funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 29.04.2005)
Jozef Molnár - člen
35
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Jozef Molnár - člen
35
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 29.05.2015)
Jozef Molnár - člen
35
Búč
Skončenie funkcie: 17.04.2015
  (od: 30.05.2015 do: 29.05.2015)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (od: 22.02.1951 do: 09.06.1997)
Ing. Štefan Nagy - predseda
142
Búč
  (od: 10.06.1997 do: 22.05.2022)
Ing. Ágnes Sidó - člen
154
Búč
Vznik funkcie: 23.03.2001
  (od: 13.01.2003 do: 22.07.2020)
Ing. Agneša Sidóová - podpredseda
154
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Ľudovít Szecsö - člen
257
Búč
  (od: 24.08.1993 do: 09.06.1997)
Alexander Szigeti - člen
Družstevná 141
Búč 946 35
Vznik funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 21.04.2010)
Alexander Szigeti - člen
Družstevná 141
Búč 946 35
Vznik funkcie: 18.03.2005 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ondrej Tárnok - člen predstavenstva
9
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 29.05.2015)
Ondrej Tárnok - člen predstavenstva
9
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 17.04.2015
  (od: 30.05.2015 do: 29.05.2015)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 24.08.1993)
Za družstvo podpisuej predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 22.02.1951 do: 23.08.1993)
Kontrolná komisia: 
Viola Kissová
357
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010)
Alžbeta Csekesová
128
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010)
Katarína Labanczová
256
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Peter Klenkó
538
Bátorové Kosihy 946 34
Vznik funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 21.04.2010)
Peter Klenkó
538
Bátorové Kosihy 946 34
Vznik funkcie: 18.03.2005 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ida Marcsová
341
Búč 946 35
Vznik funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 21.04.2010)
Ida Marcsová
341
Búč 946 35
Vznik funkcie: 18.03.2005 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Zuzana Molnárová
35
Búč 946 35
Vznik funkcie: 18.03.2005
  (od: 30.04.2005 do: 21.04.2010)
Zuzana Molnárová
35
Búč 946 35
Vznik funkcie: 18.03.2005 Skončenie funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ladislav Marcsa
341
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2020
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ladislav Marcsa
341
Búč 946 35
Vznik funkcie: 26.03.2010
  (od: 22.04.2010 do: 22.07.2020)
Zapisované základné imanie: 
388 369,8 EUR
  (od: 27.04.2012)
388 368,850827 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 26.04.2012)
11 700 000 Sk
  (od: 09.12.2004 do: 21.01.2009)
11 700 000 Sk
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
Základný členský vklad: 
3 319,4 EUR
  (od: 27.04.2012)
30 000 Sk
  (od: 24.08.1993 do: 08.12.2004)
100 000 Sk
  (od: 09.12.2004 do: 21.01.2009)
3 319,391888 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 26.04.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zák.č. 69/49 Zb. Vyhlášky uverejňujú sa vyvesením na menovacej tabuli v sidle družstva. Družstvo bolo zapísané do firem. registra dňa 17.septembra 1949. Prenesené podľa zák.č. 100/50 Zb. z firemného registra odd. B zväzku XIII. strany 334. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 8.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 27
  (od: 22.02.1951)
V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 15.1.1993. Stary spis: Dr 27
  (od: 24.08.1993)
Zmena stanov čl. XVIII, odst. 7 odsúhlasená na členskej schôdzi dňa 22.3.1996. Stary spis: Dr 27
  (od: 06.05.1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.3.2001.
  (od: 13.01.2003)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.3.2003.
  (od: 09.12.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  24.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)