Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9906/B

Business name: 
M.B.M.B. spol. s r.o.
  (from: 11/16/1995 until: 10/10/2005)
Registered seat: 
Mestská 4
Bratislava 831 03
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
Ivánska cesta 10
Bratislava 820 04
  (from: 11/16/1995 until: 10/04/2000)
Identification number (IČO): 
31 406 220
  (from: 11/16/1995)
Date of entry: 
11/16/1995
  (from: 11/16/1995)
Person dissolved from: 
21. 2. 2004
  (from: 10/11/2005)
Date of deletion: 
10/11/2005
  (from: 10/11/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/11/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/16/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/1995 until: 10/10/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/16/1995 until: 10/10/2005)
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 05/13/1998 until: 10/10/2005)
Partners: 
GOLDFIN-INVEST, spol. s r.o. IČO: 31 388 183
Pribinova 25
Bratislava 810 11
Slovak Republic
  (from: 03/08/1996 until: 06/13/1999)
Michal Baumann
Furdekova 10
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 07/21/1997 until: 10/04/2000)
Miroslav Baumann
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 07/21/1997 until: 10/04/2000)
Michal Baumann
Furdekova 10
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 03/08/1996 until: 07/20/1997)
Miroslav Baumann
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 03/08/1996 until: 07/20/1997)
Michal Baumann
Furdekova 10
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 11/16/1995 until: 03/07/1996)
Miroslav Baumann
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/16/1995 until: 03/07/1996)
Jozef Surovčík
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/14/1999 until: 10/04/2000)
Július Lukáč
Mestská 4
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
Contribution of each member: 
Michal Baumann
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 03/07/1996)
Miroslav Baumann
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 03/07/1996)
Michal Baumann
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 03/08/1996 until: 07/20/1997)
Miroslav Baumann
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 03/08/1996 until: 07/20/1997)
GOLDFIN-INVEST, spol. s r.o.
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 03/08/1996 until: 06/13/1999)
Michal Baumann
Amount of investment: 183 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 183 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 10/04/2000)
Miroslav Baumann
Amount of investment: 184 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 184 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 10/04/2000)
Jozef Surovčík
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/14/1999 until: 10/04/2000)
Július Lukáč
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
konatelia
  (from: 11/16/1995 until: 10/04/2000)
Rastislav Badin
Medvedzie 125/8
Tvrdošín
  (from: 03/08/1996 until: 05/12/1998)
Michal Baumann
Furdekova 10
Bratislava 851 03
  (from: 11/16/1995 until: 10/04/2000)
Miroslav Baumann
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
  (from: 11/16/1995 until: 10/04/2000)
Peter Koválik
301
Liesek
  (from: 03/08/1996 until: 05/12/1998)
Július Lukáč
Mestská 4
Bratislava 831 03
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu každý z konateľov samostatne.
  (from: 11/16/1995 until: 10/04/2000)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 10/10/2005)
100 000 Sk
  (from: 11/16/1995 until: 07/20/1997)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k.: 1K 137/04-193, zo dňa 21.02.2004, právoplatné dňa 23.03.2005, ktorým sa zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - spoločnosť M.B.M.B. spol. s r.o., pre nedostatok majetku dlžníka. Týmto rozhodnutím sa spoločnosť M.B.M.B. spol. s r.o. v zmysle § 68 ods. 2, 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušuje. Vymazáva sa spoločnosť M.B.M.B. spol. s r.o., Mestská 4, 831 03 Bratislava, IČO: 31 406 220, zapísaná v obchodnom registri pod spis. zn.: Sro/9906/B v celom rozsahu.
  (from: 10/11/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1995 v súlade s ust.§§ 57, 105-153 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16808
  (from: 11/16/1995 until: 10/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.2.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Dodatok č. l k spoločenskej zmluve zo dňa 15.2.1996. Stary spis: S.r.o. 16808
  (from: 03/08/1996 until: 10/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.3.1997. Stary spis: S.r.o. 16808
  (from: 07/21/1997 until: 10/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.7.1997. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.8.1997. Stary spis: S.r.o. 16808
  (from: 05/13/1998 until: 10/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.9.1998, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.9.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/12/1998 until: 10/10/2005)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 10.2.1999. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.4.1999.
  (from: 06/14/1999 until: 10/10/2005)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.8.1999. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 194/00, Nz 192/00 zo dňa 12.9.2000 spísanej notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
  (from: 10/05/2000 until: 10/10/2005)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person