Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4407/B

Business name: 
DUNEA, a.s.
  (from: 11/04/2022)
Registered seat: 
Sasinkova 12
Bratislava 811 08
  (from: 10/15/2013)
Identification number (IČO): 
43 956 700
  (from: 02/19/2008)
Date of entry: 
02/19/2008
  (from: 02/19/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/19/2008)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/12/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/19/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/12/2012)
činnosti súvisiace s akvizíciami majetkových účastí na iných osobách
  (from: 02/19/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/12/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verenej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/12/2012)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/04/2018)
Faktoring a forfaiting
  (from: 05/04/2018)
Dohľad nad pracovnými podmienkami
  (from: 05/19/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/19/2008)
Réka Világi - predseda predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2017
  (from: 06/13/2017)
Ing. Monika Nagyová - podpredseda predstavenstva
Moravské Kračany 87
Kostolné Kračany 930 03
From: 04/01/2018
  (from: 05/04/2018)
Ing. Erika Burianová - člen predstavenstva
Sumbalova 3505/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/01/2018
  (from: 05/04/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/04/2018)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 01/26/2010)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/26/2010)
Stockholder: 
CEI Holding B.V.
Keizersgracht 62
Amsterdam 1015CS
Holandské kráľovstvo
  (from: 11/04/2022)
Supervisory board: 
PhDr. Renáta Hanuliaková - predseda od 01.04.2018
Dunajská 1428/90
Topoľníky 930 11
From: 02/27/2014
  (from: 05/04/2018)
Denisa Holocsiová
Prípojná 8
Bratislava 821 06
From: 02/27/2014
  (from: 03/14/2014)
Hajnalka Cselényiová
153
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 04/01/2018
  (from: 05/04/2018)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2009 a 21.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N125/2009, Nz 54643/2009.
  (from: 01/26/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2010.
  (from: 09/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2012.
  (from: 07/04/2012)
Notárska zápisnica č. N 333/2012, Nz 40400/2012 zo dňa 30.10.2012.
  (from: 11/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára 27.02.2014.
  (from: 03/14/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 109/2014 Nz 11972/2014 NCRls 12203/2014 dňa 27.03.2014.
  (from: 04/04/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 355/2017, Nz 19336/2017, NCRls 19730/2017 dňa 06.06.2017.
  (from: 06/13/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2017.
  (from: 02/24/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2018, Nz 9925/2018, NCRls 10106/2018 dňa 28.03.2018.
  (from: 05/04/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 22/2021, Nz 11789/2021, NCRls 12067/2021 dňa 29.04.2021.
  (from: 05/19/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 192/2022, Nz 25098/2022, NCRls 25749/2022 dňa 07.09.2022
  (from: 11/04/2022)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person