Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  132/V

Obchodné meno: 
QBE, a.s. v likvidácii
  (od: 01.03.2011 do: 18.10.2011)
QBE, a.s.
  (od: 05.05.2009 do: 28.02.2011)
Q B E poisťovňa, a.s.
  (od: 02.01.2001 do: 04.05.2009)
QBE-Slovenská investičná poisťovňa, a.s. v skratke QBE-SIP, a.s.
  (od: 20.01.2000 do: 01.01.2001)
Slovenská investičná poisťovňa, a.s. v skratke SIP, a.s.
  (od: 08.01.1996 do: 19.01.2000)
Slovenská investičná poisťovňa, akciová spoločnosť Košice názov spoločnosti v skratke: SIP, a.s. Košice
  (od: 09.07.1992 do: 07.01.1996)
Slovenská investičná poisťovňa, akciová spoločnosť Košice
  (od: 31.12.1991 do: 08.07.1992)
Sídlo: 
Štúrova 27
Košice 042 80
  (od: 01.01.2007 do: 18.10.2011)
Němcovej 30
Košice 042 80
  (od: 18.11.2003 do: 31.12.2006)
Boženy Němcovej 30
Košice 042 80
  (od: 02.06.1998 do: 17.11.2003)
Festivalové nám. 1
Košice 040 01
  (od: 09.07.1992 do: 01.06.1998)
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (od: 31.12.1991 do: 08.07.1992)
IČO: 
17 084 954
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
31.12.1991
  (od: 31.12.1991)
Deň výmazu: 
19.10.2011
  (od: 19.10.2011)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
skončenie likvidácie a vyplatenie likvidačného zostatku jedinému akcionárovi
  (od: 19.10.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
prípravné práce pre vykonávanie činnosti poisťovne
  (od: 31.12.1991 do: 08.07.1992)
poisťovanie majetku občanov
  (od: 09.07.1992 do: 09.07.2004)
poisťovanie majetku právnických osôb
  (od: 09.07.1992 do: 09.07.2004)
poisťovanie zodpovednosti za škodu
  (od: 09.07.1992 do: 09.07.2004)
poisťovanie osôb
  (od: 09.07.1992 do: 09.07.2004)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (od: 22.11.2002 do: 04.05.2009)
A - životné poistenie poistné odvetvie
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
5. dôchodkové poistenie
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
B - neživotné poistenie poistné odvetvie
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
2. poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
4. poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
6. poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
7. poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
8. poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
10. poistenie zodpovednosti dopravcu
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 10.07.2004 do: 14.06.2005)
poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
  (od: 09.03.2005 do: 14.06.2005)
A - životné poistenie poistné odvetvie 1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí 3. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičný fondom 4. dôchodkové poistenie 5. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
  (od: 15.06.2005 do: 28.06.2006)
B - neživotné poistenie poistné odvetvie 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich 2. poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie 3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových 4. poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 6. poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných 7. poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 10. poistenie zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bochoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 15.06.2005 do: 16.05.2007)
B - neživotné poistenie poistné odvetvie 1. poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, cestujúcich 2. poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie 3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových motorových, nemotorových 4. poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch 6. poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch riečnych, jazerných 7. poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8 10. poistenie zodpovednosti dopravcu 11. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bochoch 10 až 12 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, nedostatočného príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty, ostatných finančných strát 18. poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
  (od: 17.05.2007 do: 04.05.2009)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.05.2009 do: 18.10.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.02.2002 do: 18.10.2011)
predstavenstvo
  (od: 07.05.2001 do: 17.02.2002)
predstavenstvo
  (od: 11.11.1994 do: 06.05.2001)
predstavenstvo
  (od: 14.09.1992 do: 10.11.1994)
predstavenstvo
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Ing. Marián Bátovský - člen
Záhradnícka 37
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 12.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.2005 do: 18.10.2011)
Ing. Zoltán Berghauer - člen
Čs. výsadkárov 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1992 do: 10.11.1994)
Ing. Zoltán Berghauer - predseda
Čs. výsadkárov 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Ing. Miroslav Bernát - člen
64
Nižný Klatov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.1994 do: 15.07.1996)
Ing. Miroslav Bernát - člen
64
Nižný Klatov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.1996 do: 20.07.1999)
Ing. Miroslav Bernát - predseda
64
Nižný Klatov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 01.04.2001)
Ing. Peter Císar - predseda
Lichnerova 27
Senec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2002 do: 18.10.2011)
Ing. Milan Hutkai
Rúbanisko II/55
Lučenec
Skončenie funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2001 do: 13.08.2002)
Ing. Boris Kostov - člen
Gelnická 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 22.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2004 do: 07.04.2005)
Ing. Boris Kostov - člen
Gelnická 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 22.06.2004 Skončenie funkcie: 08.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2005 do: 07.04.2005)
Ing Ján Lazar - člen
Moldavská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Ing Ján Lazar - predseda
Moldavská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1992 do: 15.07.1996)
Ing. Ján Lazár - člen
Moldavská 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.1996 do: 22.06.1997)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1992 do: 20.08.1995)
Ing. Beáta Petrušová - člen
Mliečna 20/86
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.1996 do: 04.05.2009)
Ing. Beáta Petrušová - člen
Mliečna 20/86
Košice
Skončenie funkcie: 31.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2009 do: 04.05.2009)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji
Vznik funkcie: 24.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2003 do: 06.07.2004)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji
Vznik funkcie: 24.10.2002 Skončenie funkcie: 01.06.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Gabriela Timková - člen
Benádová 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2000 do: 01.01.2001)
Ing. Gabriela Timková - člen
Ružínska 13
Košice
Skončenie funkcie: 28.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001 do: 17.11.2003)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.1995 do: 15.07.1996)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 19.01.2000)
Ing. Ján Valenčík - predseda
Maurerova 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.1996 do: 20.07.1999)
Ing. Emil Vaško - člen
Baška 108
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 22.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2005 do: 18.10.2011)
Alan Wright Money
25 Willow Park, Haywards Heath
West Sussex RH16 3UA
Veľká Británia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.2001 do: 17.02.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (od: 18.02.2002 do: 18.10.2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú Ing. Beáta Petrušová a Ing. Gabriela Timková spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 07.05.2001 do: 17.02.2002)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 11.11.1994 do: 06.05.2001)
Za spoločnosť podpisuje každý člen Predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.09.1992 do: 10.11.1994)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda pred stavenstva sám alebo v jeho neprítomnosti dva ja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Základné imanie: 
26 400 EUR Rozsah splatenia: 26 400 EUR
  (od: 25.11.2009 do: 18.10.2011)
5 843 200 EUR Rozsah splatenia: 5 843 200 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 24.11.2009)
176 000 000 Sk Rozsah splatenia: 176 000 000 Sk
  (od: 30.07.2003 do: 31.12.2008)
143 360 000 Sk
  (od: 03.07.1996 do: 29.07.2003)
80 000 000 Sk
  (od: 14.09.1992 do: 02.07.1996)
100 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Akcie: 
Počet: 17600
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1,5 EUR
  (od: 25.11.2009 do: 18.10.2011)
Počet: 17600
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 24.11.2009)
Počet: 17600
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.07.2003 do: 31.12.2008)
Počet: 14336
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.07.2000 do: 29.07.2003)
Počet: 14336
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 03.07.1996 do: 13.07.2000)
Počet: 8000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 08.01.1996 do: 02.07.1996)
Počet: 8000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.09.1992 do: 07.01.1996)
Počet: 800
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 09.07.1992 do: 13.09.1992)
Počet: 10
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 08.07.1992)
Akcionár: 
OBE Management (Ireland) Limited
St.Stephen´s Green House, Earlsfort Terrace
Dublin 2
Írsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2006 do: 02.03.2007)
QBE Insurance (Europe) Limited
Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD
Londýn
Anglicko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2005 do: 17.08.2006)
QBE International Insurance Limited
CornExchange 55, Mark Lane EC 3R 7NE
Londýn
Anglicko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.02.2003 do: 07.11.2005)
QBE Management (Ireland) Limited
Riverside Two, Sir John Rogerson´s Quay 43-49
Dublin 2
Írsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2008 do: 18.10.2011)
QBE Management (Ireland) Limited
St.Stephen´s Green House, Earlsfort Terrace
Dublin 2
Írsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.03.2007 do: 22.12.2008)
Universal Management Limited
St.Stephen´s Green House, Earlsfort Terrace
Dublin 2
Írsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.08.2006 do: 13.11.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Baran - člen
Lesnícka 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1992 do: 08.12.1993)
Ing. Miroslav Bernát - člen
64
Nižný Klatov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1992 do: 08.12.1993)
JUDr. Ing Ján Bílek
Kuzmányho 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1996 do: 09.09.1998)
JUDr. Pavol Biroš - člen
Jánošíkova 96
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 19.01.2000)
Ing. Jozef Burian - člen
Čínska 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.1997 do: 09.09.1998)
Ing. Jozef Burian - predseda
Čínska 6
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.1998 do: 20.07.1999)
Ing. Mária Hakulinová - člen
Trieda SNP 46
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 19.01.2000)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1992 do: 10.11.1994)
Ing. Peter Hrinko - predseda
Moldavská 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.1994 do: 20.08.1995)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Kysucká 22
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.1994 do: 15.07.1996)
Ing. Vladimír Kováčik - člen
Brančská 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.1994 do: 31.01.1996)
Ing. Dušan Krkoška - člen
Jašíkova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.1998 do: 20.07.1999)
Ing. Dionýz Kunder - predseda
390
Košice - mestská časť Myslava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1992 do: 10.11.1994)
Ivan Lacko - člen
Miroslavská 38
Medzev
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.1996 do: 22.06.1997)
Ing. Ivan Lacko - predseda
Miroslavská 38
Medzev
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.1995 do: 15.07.1996)
Ing. Ján Lazár - člen
Moldavská 5
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.1997 do: 31.03.1998)
Ing. Fedor Michališin - člen
Bajkalská 29
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1992 do: 10.11.1994)
Ing. Beáta Petrušová - člen
Čsl. armády 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.1995 do: 15.07.1996)
Ing. Beáta Petrušová - člen
Muškátová 28
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.1994 do: 20.08.1995)
Ing. Jozef Tkáč - člen
Na Revíne 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.1994 do: 15.07.1996)
Ing. Juraj Zvolenský - člen
Jenisejská 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.1996 do: 15.07.1996)
Ing. Juraj Zvolenský - člen
Jenisejská 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.1996 do: 22.06.1997)
JUDr. Ing. Ján Bílek - člen
Kuzmányho 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.1998 do: 18.10.2011)
Phillip Andrew Wiseman - predseda
10 Hermitage Court, Knighten Street,Wapping
London E1 9PW
Veľká Británia
Skončenie funkcie: 24.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2000 do: 21.11.2002)
Dan Carroll - člen
55 Mark Lane EC3R 7NE
London
Veľká Británia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.01.2001 do: 21.11.2002)
Mihajlo Mika Popovic - člen
15,Edwina Gardens, Redbridge,Essex IG 4 5BS
London
Veľká Británia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2000 do: 01.01.2001)
Alan Wright Money - člen
25 Willow Park, Haywards Heath
West Sussex RH16 3UA
Veľká Británia
Vznik funkcie: 24.06.2002 Skončenie funkcie: 20.12.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2002 do: 29.07.2003)
Daniel Francis Carroll - predseda
Szikla 11/G
Budapešť H-1025
Maďarská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2002 do: 18.10.2011)
Karl Victor Crimes - člen
Padstones, Packhorse Road, Bessels Green
Sevenoaks, Kent TN 13 2QP
Veľká Británia
Vznik funkcie: 14.01.2003 Skončenie funkcie: 07.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 22.05.2008)
Karl Victor Crimes - člen
Padstones, Packhorse Road, Bessels Green
Sevenoaks, Kent TN 13 2QP
Veľká Británia
Vznik funkcie: 14.01.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2003 do: 22.05.2008)
Doron Grossman
Woodhall Gaten, Pinner 84
Middlesex HA5 4T2
Anglicko, Veľká Británia
Vznik funkcie: 07.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2008 do: 18.10.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.3.2011
  (od: 01.03.2011)
 Likvidátor:
Ing. Marian Bátovský
Záhradnícka 37
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 19.10.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Peter Císar
Lichnerova 27
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 19.10.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2011)
 Likvidátor:
Ing. Emil Vaško
Baška 108
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 19.10.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2011)
 Likvidátor:
Ing. Marián Bátovský
Záhradnícka 37
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2011 do: 29.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť ako likvidátor konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (od: 01.03.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom zakladateľským plánom zo dňa 11.11.1991 podľa zákona 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (od: 31.12.1991 do: 18.10.2011)
Zmena stavov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.1.1994.
  (od: 11.11.1994 do: 18.10.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 23.5.1995.
  (od: 21.08.1995 do: 18.10.2011)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti zo dňa 2.11.1995.
  (od: 08.01.1996 do: 18.10.2011)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 17.5.1996.
  (od: 03.07.1996 do: 18.10.2011)
Zápisnica z MVZ zo dňa 4.2.1998.
  (od: 01.04.1998 do: 18.10.2011)
Zmena stanov schválená VZ dňa 18.5.1998.
  (od: 02.06.1998 do: 18.10.2011)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 9.12.1999.
  (od: 20.01.2000 do: 18.10.2011)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 17.5.1996.
  (od: 14.07.2000 do: 18.10.2011)
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 6.9.2000.
  (od: 02.01.2001 do: 18.10.2011)
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 26.4.2001.
  (od: 07.05.2001 do: 18.10.2011)
Notárska zápisnica N 5/02, Nz 5/02 zo dňa 9.1.2002. Ing. Beáta Petrušová - deň vzniku funkcie člena predstavenstva: 21.6.1996. Ing. Gabriela Timková - deň vzniku funkcie člena predstavenstva: 9.12.1999. Ing. Milan Hutkai - deň vzniku funkcie člena predstavenstva: 10.7.2001. Ing. Peter Císar - deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva: 10.1.2002.
  (od: 18.02.2002 do: 18.10.2011)
Zápisnica z DR a.s. zo dňa 23.4.2002.
  (od: 14.08.2002 do: 18.10.2011)
Zmena stanov a.s. zo dňa 24.6.2002.
  (od: 22.11.2002 do: 18.10.2011)
Zápisnica z DR a.s. zo dňa 24.10.2002.
  (od: 18.02.2003 do: 18.10.2011)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 24.6.2002 - Notárska zápisnica č. 243/2002, Nz 245/2002 zo dňa 24.6.2002. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.1.2003 - Notárska zápisnica č. N 12/2003, Nz 1893/2003 zo dňa 14.1.2003.
  (od: 30.07.2003 do: 18.10.2011)
Zápisnica z DR a.s. zo dňa 28.3.2003.
  (od: 18.11.2003 do: 18.10.2011)
Predaj: 
*
Predaj organizačnej zložky podniku týkajúcej sa podnikania v oblasti životného poistenia spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 13.6.2005.
  (od: 04.10.2005)
Predaj podniku
Predaj podniku na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 31.03.2009 spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 ) Fenchurch Street, EC3M 3BD Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku a QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, organizační zložka
  (od: 05.05.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  24.05.2022
Dátum výpisu:  25.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)