Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21644/N

Business name: 
HM CARS fla s.r.o.
  (from: 07/22/2008)
FLA GROUP NITRA, s.r.o.
  (from: 02/20/2008 until: 07/21/2008)
Registered seat: 
Novozámocká 104
Nitra 949 05
  (from: 02/20/2008)
Identification number (IČO): 
44 004 222
  (from: 02/20/2008)
Date of entry: 
02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/20/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/20/2008)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 02/20/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/20/2008)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 02/20/2008)
Partners: 
Ing. Martin Herman
Golianovo 114
Golianovo 951 08
Slovak Republic
  (from: 10/14/2022)
Ing. Martin Herman
Golianovo 114
Golianovo 951 08
Slovak Republic
  (from: 02/20/2008 until: 10/13/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Herman
  (from: 08/06/2019 until: 10/13/2022)
Ing. Martin Herman
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 008/280380/H/011 spoločníka Ing. Martina Hermana v prospech záložného veriteľa: PP & PARTNERS s.r.o. so sídlom 821 08 Bratislava, Záhradnícka 46 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28182/B na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 19.12.2018.
  (from: 10/14/2022)
Ing. Martin Herman
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/20/2008 until: 06/18/2009)
Ing. Martin Herman
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 04/03/2013)
Ing. Martin Herman
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 008/13/280380/H/011 bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka Ing. Martina Hermana v prospech záložného veriteľa: Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 31 340 890, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislva I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 501/B
  (from: 04/04/2013 until: 08/05/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/20/2008)
Ing. Martin Herman
Golianovo 114
Golianovo 951 08
From: 02/20/2008
  (from: 02/20/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/20/2008)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/19/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/20/2008 until: 06/18/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32R 6/2014-132 zo dňa 12.09.2014, právoplatným dňa 23.09.2014, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: HM CARS fla s.r.o. so sídlom Novozámocká 104, 949 05 Nitra, IČO: 44 004 222. Do funkcie správcu bol ustanovený: LexCreditor k. s., kancelária správcu Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 47 245 913.
  (from: 02/10/2015)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person