Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9950/B

Business name: 
MESFEND s.r.o.
  (from: 11/24/1995)
Registered seat: 
Čajakova 28
Bratislava 831 01
  (from: 11/24/1995)
Identification number (IČO): 
31 406 718
  (from: 11/24/1995)
Date of entry: 
11/24/1995
  (from: 11/24/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 11/24/1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/24/1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/24/1995)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/24/1995)
inžinierska činnosť
  (from: 04/01/1997)
Partners: 
FEND, a.s. IČO: 31 366 589
Francisciho 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998)
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00 603 147
Vajanského nábrežie 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1998)
Contribution of each member: 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/25/1998)
FEND, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/25/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/24/1995)
Ing. Elena Pospíšilová
Ševčenkova 902/27
Bratislava
  (from: 11/25/1998)
RNDr. Peter Smrek
Sokolská 18
Bratislava
  (from: 11/24/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú obaja konatelia spoločne.
  (from: 11/24/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/25/1998)
Supervisory board: 
Ing. Peter Čiernik
Matúšova 23
Bratislava
  (from: 11/24/1995)
Ing. Pavel Kováč
Belinského 12
Bratislava
  (from: 04/01/1997)
Ing. Zdenek Mihál
Pri Bielom kríži 5
Bratislava
  (from: 04/01/1997)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava
  (from: 11/24/1995)
Ing. Marián Procházka
Lichardova 26
Bratislava
  (from: 11/24/1995)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 11/24/1995)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 16.11.1995 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16856
  (from: 11/24/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.1996. Stary spis: S.r.o. 16856
  (from: 04/01/1997)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 25.6.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998 v súlade s Ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/25/1998)
Uznesenie Krajského súdu v Bratisalve č.k. 2K 209/01 zo dňa 03.09.2003, ktorým bol v právnej veci o vyhlásenie konkurzu vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: MESFEND, s.r.o., Čajakova 28, 831 01 Bratislava, IČO: 31 406 718. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Jurovatý, AK Župné nám. 3, 949 01 Nitra, bytom: Nitra, Tribečská 663/10, 949 01, r.č. .
  (from: 04/15/2004)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person