Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50735/B

Business name: 
PAMARO s. r. o.
  (from: 02/23/2008 until: 06/22/2012)
Registered seat: 
Mlynská 456/61
Senec 903 01
  (from: 03/04/2011 until: 06/22/2012)
Identification number (IČO): 
43 989 021
  (from: 02/23/2008)
Date of entry: 
02/23/2008
  (from: 02/23/2008)
Date of deletion: 
06/23/2012
  (from: 06/23/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/23/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/23/2008)
Capital: 
98 548 EUR Paid up: 98 548 EUR
  (from: 08/27/2009 until: 06/22/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 18.06.2012 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti PAMARO s. r. o., so sídlom Mlynská 456/61, 903 01 Bratislava, IČO: 43 989 021, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 50735/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 277/2012, Nz 21664/2012 zo dňa 18.06.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť SLOVAGRA s. r. o., so sídlom Mlynská 456/61, 903 01 Senec, IČO: 35 874 554 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti PAMARO s. r. o., so sídlom Mlynská 456/61, 903 01 Bratislava, IČO: 43 989 021. Obchodná spoločnosť PAMARO s. r. o., so sídlom Mlynská 456/61, 903 01 Bratislava, IČO: 43 989 021, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 50735/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/23/2012)
Spoločnosť SLOVAGRA s.r.o., Mlynská 456/61, Senec sa zlúčila so spoločnosťou PAMARO s.r.o., Mlynská 456/61, Senec ku dńu 01.07.2012.
  (from: 03/14/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/23/2012)
Legal successor: 
SLOVAGRA s. r. o.
Mlynská 456/61
Senec 903 01
  (from: 06/23/2012)
Date of updating data in databases:  10/04/2022
Date of extract :  10/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person