Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  22/V

Obchodné meno: 
Plynroz, a.s. Sobrance
  (od: 20.12.2001)
Plynroz, akciová spoločnosť v Sobranciach, okres Michalovce
  (od: 08.07.1991 do: 19.12.2001)
Sídlo: 
Kúpeľská 66
Sobrance 073 01
  (od: 20.12.2001)
SNP 5
Sobrance
  (od: 30.05.1995 do: 19.12.2001)
SNP 34
Sobrance
  (od: 08.07.1991 do: 29.05.1995)
IČO: 
00 594 482
  (od: 08.07.1991)
Deň zápisu: 
09.07.1991
  (od: 08.07.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.07.1991)
Predmet činnosti: 
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 14.05.1993)
montáž, opravy, revízie plynovodov, prípojok, domových plynovodov a spotrebičov v rozsahu oprávnenia IBP
  (od: 14.05.1993)
revízie nízkotlakových, stredotlakových, vysoko a veľmi vysokotlakých plynovodov, plynovodov v budovách a plynospotrebičov v rozsahu osvedčenia IBP
  (od: 14.05.1993)
výroba pomníkov a opracovanie prírodného kameňa na ušľachtilé účely (dlažby, náhrobné kamene a pod.)
  (od: 14.05.1993)
inžinierska činnosť
  (od: 14.05.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi, tabakom, výrobkami drogérie, spotrebným tovarom, s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 14.05.1993)
obchodná činnosť v obore železiarsky, stavebný a spotrebný tovar a materiál
  (od: 14.05.1993)
zámočníctvo
  (od: 14.05.1993)
drevovýroba a výroba nábytku
  (od: 30.05.1995)
porez dreva
  (od: 30.05.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.05.1995)
veľkoobchodná činnosť so zameraním na predaj spotrebných a priemyselných tovarov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, výrobkov drogérie, papierenských výrobkov, cukroviniek, textilu, materiálu
  (od: 30.05.1995)
stavebníctvo mimo dopravných stavieb
  (od: 09.09.1995)
vodné stavby
  (od: 09.09.1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (od: 09.09.1995)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 09.09.1995)
stavba ostatných objektov-vodovody, kanalizácie
  (od: 09.09.1995)
stavba budov
  (od: 09.09.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskými, papierenskými, hutníckymi, železiarskými, elektronickými, elektromechanickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, farby-laky, záhradníckymi potrebami, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (od: 20.12.2001)
veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
  (od: 20.12.2001)
služby autožeriavom
  (od: 20.12.2001)
lesníctvo ako poskytovanie služieb
  (od: 20.12.2001)
predaj drevín
  (od: 20.12.2001)
erotický salón
  (od: 20.12.2001)
autoumyvárka
  (od: 20.12.2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 20.12.2001)
pranie odevov a bytového textilu
  (od: 20.12.2001)
prenájom nehnuteľností
  (od: 20.12.2001)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 20.12.2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 11.05.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.05.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.05.2004)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu zariadenie na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3, MPa, rozvod plynov z nekovových materiálov, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (od: 11.05.2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: Aa4-kotly parné a kvapalinové IV. trieda, Ab1-tlakové nádoby stabilné IV. trieda, Ab2-tlakové nádoby stabilné III.trieda, Ba1-kotly parné a kvapalinové V. trieda, Bb1-tlakové nádoby stabilné II. trieda, Bb2-tlakové nádoby stabilné I.trieda, Bd1-potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda, Bd2-potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  (od: 11.05.2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B-objekty s nebezpečenstvom výbuchu, E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov-E4.2-elektrické rozvádzače
  (od: 11.05.2004)
uvádzanie liehu do obehu v spotrebiteľskom balení
  (od: 11.05.2004)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (od: 11.05.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 11.05.2004)
poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov
  (od: 11.05.2004)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (sušenie dreva)
  (od: 11.05.2004)
prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, nebytových priestorov, odstavných plôch a garáži)
  (od: 11.05.2004)
výroba transportného betónu, malty, cementu, stavebných prvkov z betónu, cementu a sádry
  (od: 11.05.2004)
spracovanie prírodného kameňa
  (od: 11.05.2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 11.05.2004)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok
  (od: 11.05.2004)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, vodných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov a zariadení, manipulačnej techniky
  (od: 11.05.2004)
ovocný liehovar
  (od: 11.05.2004)
samostatný sklad liehu
  (od: 11.05.2004)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 11.05.2004)
ďiaľkové rozvody zemného plynu
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
miestne rozvody zemného plynu
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
domové plynové inštalácie na zemný plyn
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
inžiniering
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
izolátorske a zámočnícke práce všetko podľa rozhodnutia IBP Košice číslo 018/IKO/90-PZ-VI-VII zo dňa 27.6.1990
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
oprávnenie na vykonávanie projektovej činnosti, spracovanie zadaní a projektov pre: a/ miestne rozvody zemného plynu:
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
domové, plynové inštalácie vrátane revízií a servisu
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
plynové prípojky v obciach a sídliskách miest vrátane údržby, revízií skúšok a napojenia b/ diaľkové rozvody zemného plynu pre
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
nízkotlakové, strednotlakové a vysokotlakové rozvody vrátane revízií skúšok a napojenia
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
obchodná činnosť v obore železiarský, stavebný a spotrebný tovar a materiálu
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
podávanie stravy a občerstvenia
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
poskytovanie služieb ubytovacích
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
predaj potravín a rozličného tovaru
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
predaj mäsa a mäsových výrobkov v budove Reštaurácie na ul. Štefanikovej v Sobranciach
  (od: 08.07.1991 do: 13.05.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.05.2004)
JUDr.Ing. Róbert Ihnát - predseda predstavenstva
Bernoláková 765/24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021)
Mgr. Mária Ihnátová - podpredseda predstavenstva
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021)
Rastislav Ihnát - člen predstavenstva
167
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021)
Jozef Fečko - člen
20
Kolbovce
  (od: 08.07.1991 do: 19.12.2001)
Jozef Fečko - člen
20
Kolbovce
  (od: 20.12.2001 do: 10.05.2004)
Jozef Fečko - člen
20
Kolbovce
Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Jaroslav Ihnát - predseda
Bernolákova 24
Sobrance
  (od: 08.07.1991 do: 19.12.2001)
Jaroslav Ihnát - predseda
Bernolákova 24
Sobrance
  (od: 20.12.2001 do: 10.05.2004)
Jaroslav Ihnát - predseda
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 09.07.1991
  (od: 11.05.2004 do: 25.11.2011)
Jaroslav Ihnát - predseda
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 09.07.1991 Skončenie funkcie: 19.08.2011
  (od: 26.11.2011 do: 25.11.2011)
Jaroslav Ihnát - predseda
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 20.08.2011
  (od: 26.11.2011 do: 15.03.2012)
Jaroslav Ihnát - predseda
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 20.08.2011 Skončenie funkcie: 11.12.2011
  (od: 16.03.2012 do: 15.03.2012)
JUDr. Ing. Ivan Ihnát - člen
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 09.07.2010
  (od: 07.04.2011 do: 13.02.2015)
JUDr. Ing. Ivan Ihnát - člen
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 09.07.2010 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 13.02.2015)
JUDr. Ing. Ivan Ihnát - podpredseda predstavenstva
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 18.12.2017)
JUDr. Ing. Ivan Ihnát - podpredseda predstavenstva
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 08.01.2015 Skončenie funkcie: 20.11.2017
  (od: 19.12.2017 do: 18.12.2017)
Michal Kalina - člen
157
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 06.04.2011)
Michal Kalina - člen
157
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 05.04.2004 Skončenie funkcie: 17.04.2010
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
Jozef Krajňák - podpredseda
9
Abranovce
  (od: 08.07.1991 do: 19.12.2001)
Jozef Krajňák - podpredseda
9
Abranovce
  (od: 20.12.2001 do: 10.05.2004)
Jozef Krajňák - podpredseda
9
Abranovce 082 52
Vznik funkcie: 09.07.1991
  (od: 11.05.2004 do: 25.11.2011)
Jozef Krajňák - podpredseda
9
Abranovce 082 52
Vznik funkcie: 09.07.1991 Skončenie funkcie: 19.08.2011
  (od: 26.11.2011 do: 25.11.2011)
Jozef Krajňák - podpredseda
9
Abranovce 082 52
Vznik funkcie: 20.08.2011
  (od: 26.11.2011 do: 13.02.2015)
Jozef Krajňák - podpredseda
9
Abranovce 082 52
Vznik funkcie: 20.08.2011 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 13.02.2015)
Mgr. Mária Ihnátová - člen predstavenstva
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 08.01.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
JUDr.Ing. Róbert Ihnát - predseda predstavenstva
Bernoláková 765/24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 08.01.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
MUDr. Jaroslava Heimová - podpredseda predstavenstva
73
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 21.11.2017 Skončenie funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
JUDr.Ing. Róbert Ihnát - predseda predstavenstva
Bernoláková 765/24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 08.07.2021)
MUDr. Jaroslava Heimová - podpredseda predstavenstva
73
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 21.11.2017
  (od: 19.12.2017 do: 08.07.2021)
Mgr. Mária Ihnátová - člen predstavenstva
74
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 08.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za akciovú spoločnosť je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva spoločnosti. Podpredseda predstavenstva spoločnosti je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s ďalším členom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 14.02.2015)
Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje predseda a podpredseda, aj samostatne.
  (od: 11.05.2004 do: 13.02.2015)
Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje predseda a podpredseda, aj samostatne.
  (od: 06.05.1994 do: 10.05.2004)
Za spoločnosť podpisuje predseda, podpredseda a predseda dozorčej rady samostatne.
  (od: 08.07.1991 do: 05.05.1994)
Základné imanie: 
673 296 EUR Rozsah splatenia: 673 296 EUR
  (od: 07.04.2011)
673 172,674824 EUR Rozsah splatenia: 673 172,674824 EUR
  (od: 20.03.2009 do: 06.04.2011)
20 280 000 Sk Rozsah splatenia: 20 280 000 Sk
  (od: 15.04.2003 do: 19.03.2009)
2 220 000 Sk
  (od: 20.12.2001 do: 14.04.2003)
2 100 000 Sk
  (od: 29.03.1996 do: 19.12.2001)
2 400 000 Sk
  (od: 08.07.1991 do: 28.03.1996)
Akcie: 
Počet: 156
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 316 EUR
  (od: 07.04.2011)
Počet: 156
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 315,209454 EUR
  (od: 07.10.2009 do: 06.04.2011)
Počet: 156
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 315,209454 EUR
  (od: 20.03.2009 do: 06.10.2009)
Počet: 156
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 130 000 Sk
  (od: 15.04.2003 do: 19.03.2009)
Počet: 111
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 20.12.2001 do: 14.04.2003)
Počet: 120
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 17 500 Sk
  (od: 29.03.1996 do: 19.12.2001)
Počet: 120
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 20.05.1992 do: 28.03.1996)
Dozorná rada: 
Miroslav Kosť
15
Baškovce 073 01
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021)
Tatiana Ihnátová
Bernolákova 765/24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021)
Ján Durkaj - člen
180
Košarovce
  (od: 08.09.1995 do: 19.12.2001)
Anna Gidová - člen
Štefánikova 46
Michalovce
  (od: 08.09.1995 do: 19.12.2001)
MUDr. Jaroslava Heimová
Okružná 1309/110
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 18.12.2017)
MUDr. Jaroslava Heimová
Okružná 1309/110
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 08.01.2015 Skončenie funkcie: 20.11.2017
  (od: 19.12.2017 do: 18.12.2017)
Július Ihnat - predseda
Poruba pod Vihorlatom
  (od: 30.12.1992 do: 19.12.2001)
Dušan Ihnát - člen
Kúpeľská 18
Sobrance
  (od: 06.05.1994 do: 07.09.1995)
Július Ihnát - predseda
98
Poruba pod Vihorlatom
  (od: 20.12.2001 do: 10.05.2004)
Július Ihnát - predseda
98
Poruba pod Vihorlatom
Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Július Ihnát - člen
98
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 11.04.1994
  (od: 11.05.2004 do: 06.04.2011)
Július Ihnát - člen
98
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 11.04.1994 Skončenie funkcie: 08.07.2010
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
Ing. Róbert Ihnát - člen
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 25.11.2011)
Ing. Róbert Ihnát - člen
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 05.04.2004 Skončenie funkcie: 19.08.2011
  (od: 26.11.2011 do: 25.11.2011)
JUDr. Ing. Róbert Ihnát
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 20.08.2011
  (od: 26.11.2011 do: 13.02.2015)
JUDr. Ing. Róbert Ihnát
Bernolákova 24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 20.08.2011 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 13.02.2015)
Milan Juhás
Pavla Horova 20
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 09.07.2010
  (od: 07.04.2011 do: 13.02.2015)
Milan Juhás
Pavla Horova 20
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 09.07.2010 Skončenie funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 13.02.2015)
Dana Kováčová - člen
50
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 06.04.2011)
Dana Kováčová - člen
50
Poruba pod Vihorlatom 072 32
Vznik funkcie: 05.04.2004 Skončenie funkcie: 08.07.2010
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
Jozef Krajňák - člen
Sibírska 25
Prešov
  (od: 20.12.2001 do: 10.05.2004)
Jozef Krajňák - člen
Sibírska 25
Prešov
Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Jozef Štofka - člen
SNP 820/35
Sečovce
  (od: 20.12.2001 do: 10.05.2004)
Jozef Štofka - člen
SNP 820/35
Sečovce
Skončenie funkcie: 05.04.2004
  (od: 11.05.2004 do: 10.05.2004)
Miroslav Tirč - člen
Čierne nad Topľou
  (od: 30.12.1992 do: 05.05.1994)
Vojtech Tomko - člen
Mlynská 1485
Vranov nad Topľou
  (od: 30.12.1992 do: 07.09.1995)
Miroslav Kosť
15
Baškovce 073 01
Vznik funkcie: 09.07.2010 Skončenie funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
Miroslav Kosť
15
Baškovce 073 01
Vznik funkcie: 09.07.2010
  (od: 07.04.2011 do: 08.07.2021)
Tatiana Ihnátová
Bernoláková 765/24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 08.01.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2021
  (od: 09.07.2021 do: 08.07.2021)
Tatiana Ihnátová
Bernoláková 765/24
Sobrance 073 01
Vznik funkcie: 08.01.2015
  (od: 14.02.2015 do: 08.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení vo Vranove n/T. dňa 2.7.1990 podľa notárskej zápisnice č. N437/90, Nz 438/90 v súlade so zákonom číslo 104/90 o akciových spoločnostiach. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 21.2.1992. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 13.11.1992. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.4.1994. Zmeny v zápise vykonané podľa ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.2.1995 o znížení základného imania z 2,400.000,- Sk na 2,100.000,- Sk, osvedčené notárskou zápisnicou zo dňa 8.2.1995. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 2.2.1995. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením 5.5.1995. Zápis zníženého základného imania na 2,100.000,- Sk do obchodného registra vykonaný dňa 29.3.1996.
  (od: 29.03.1996)
Zmena stanov a.s. zo dňa 26.4.1996 (Notárska zápisnica č. N 157/96, Nz 39/96 zo dňa 26.4.1996). Zmena stanov a.s. zo dňa 9.6.1997 (Notárska zápisnica č. N 266/97, Nz 111/97 zo dňa 9.6.1997). Zmena stanov a.s. zo dňa 24.4.1998 (Notárska zápisnica č. N 172/98, Nz 172/98 zo dňa 6.11.1998). Zmena stanov a.s. zo dňa 20.12.1999 (Notárska zápisnica č. N 271/01, Nz 271/01 zo dňa 23.11.2001).
  (od: 20.12.2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 7.2.2003 /N 24/2003 Nz 9107/2003 zo dňa 7.2.2003/.
  (od: 15.04.2003)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 13.11.1992 potvrdená notárskou zápisnicou vyhotovená v zmysle § 172 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. a prispôsobená § 764 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 30.12.1992 do: 28.03.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11.4.1994. Zmeny vyberané podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 06.05.1994 do: 28.03.1996)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.2.1995 o znížení základného imania z 2.400.000,- Sk na 2.100.000,- Sk osvedčené notárskou zápisnicou zo dňa 8.2.1995.
  (od: 30.05.1995 do: 28.03.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 5.5.1995 a z pracovného stretnutia zamestnancov zo dňa 3.5.1995.
  (od: 08.09.1995 do: 28.03.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 6.7.1995.
  (od: 09.09.1995 do: 28.03.1996)
Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení vo Vranove n/T. dňa 2.7.1990 podľa notárskej zápisnice č. N437/90, Nz 438/90 v súlade so zákonom číslo 104/90 o akciových spoločnostiach. Spoločníci: 1/ Jaroslav Ihnát, ženatý, bytom Poruba pod Vihorlatom 74 .............. 410.000,-Kčs 2/ Ing. Ladislav Kerezstessy, ženatý, Tušice č. 50 ....................... 10.000,-Kčs 3/ Jozef Krajňak, ženatý, Abrahamovce č. 9 ............................ 220.000,-Kčs 4/ Jozef Fečko, ženatý, Kolbovce č. 20 ............................ 100.000,-Kčs 5/ Július Ihnát, ženatý, Poruba pod Vihorlatom 98 ..................... 120.000,-Kčs 6/ Ján Durkaj, ženatý, Košarovce č. 180 ............................. 40.000,-Kčs 7/ Milan Kľučár, ženatý, Vranov n/T., B. Šmerala 420 .............. 10.000,-Kčs 8/ Dušan Ihnát, ženatý, Poruba pod Vihorlatom č. 85 ................... 50.000,-Kčs 9/ Miroslav Tirč, ženatý, Čierne nad Topľou ............................. 30.000,-Kčs 10/ Štefan Vaško, ženatý, Továrne č.d. 161 .............................10.000,-Kčs 11/ Igor Beličák, ženatý, Čičava 140 .............................50.000,-Kčs 12/ Jozef Štofka, ženatý, Hencovce 2049 .............................50.000,-Kčs 13/ Michal Sakulič, ženatý, Snina 2653, Komenského 3 ................50.000,-Kčs 14/ Vasil Chochrun, ženatý, Humenné, Dar. hrdinov 16 ....................20.000,-Kčs 15/ Jozef Krajňák ml. ženatý, Prešov, Sibírska 25 .......................... 10.000,-Kčs 16/ Pavla Beliščáková, vydatá, Čičava 20 ............................. 10.000,-Kčs 17/ Vojtech Tomko, ženatý, Vranov n/T., SA 1485 ..................... 10.000,-Kčs Dátum uzavretia spol. zmluvy: 2. 7.1990
  (od: 20.05.1992 do: 29.12.1992)
Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení vo Vranove n/T. dňa 2.7.1990 podľa notárskej zápisnice č. N437/90, Nz 438/90 v súlade so zákonom číslo 104/90 o akciových spoločnostiach. Spoločníci: 1/ Jaroslav Ihnát, ženatý, bytom Poruba pod Vihorlatom 74 .............. 410.000,-Kčs 2/ Ing. Ladislav Kerezstessy, ženatý, Tušice č. 50 ....................... 10.000,-Kčs 3/ Jozef Krajňak, ženatý, Abrahamovce č. 9 ............................ 220.000,-Kčs 4/ Jozef Fečko, ženatý, Kolbovce č. 20 ............................ 100.000,-Kčs 5/ Július Ihnát, ženatý, Poruba pod Vihorlatom 98 ..................... 120.000,-Kčs 6/ Ján Durkaj, ženatý, Košarovce č. 180 ............................. 40.000,-Kčs 7/ Milan Kľučár, ženatý, Vranov n/T., B. Šmerala 420 .............. 10.000,-Kčs 8/ Dušan Ihnát, ženatý, Poruba pod Vihorlatom č. 85 ................... 50.000,-Kčs 9/ Miroslav Tirč, ženatý, Čierne nad Topľou ............................. 30.000,-Kčs 10/ Štefan Vaško, ženatý, Továrne č.d. 161 .............................10.000,-Kčs 11/ Igor Beličák, ženatý, Čičava 140 .............................50.000,-Kčs 12/ Jozef Štofka, ženatý, Hencovce 2049 .............................50.000,-Kčs 13/ Michal Sakulič, ženatý, Snina 2653, Komenského 3 ................50.000,-Kčs 14/ Vasil Chochrun, ženatý, Humenné, Dar. hr- dinov 16 ....................20.000,-Kčs 15/ Jozef Krajňák ml. ženatý, Prešov, Sibírska 25 .......................... 10.000,-Kčs 16/ Pavla Beliščáková, vydatá, Čičava 20 ............................. 10.000,-Kčs 17/ Vojtech Tomko, ženatý, Vranov n/T., SA 1485 ..................... 10.000,-Kčs Dátum uzavretia spol. zmluvy: 2.7.1990 Počet, druh, hodnota akcií: 120 akcií na meno v hodnote 20.000,-Kčs
  (od: 08.07.1991 do: 19.05.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  26.02.2024
Dátum výpisu:  28.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR