Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10064/T

Obchodné meno: 
TAZ, a.s., v likvidácii
  (od: 31.08.1999)
Sídlo: 
Coburgova 84
Trnava 917 48
  (od: 14.05.1998)
IČO: 
36 227 803
  (od: 14.05.1998)
Deň zápisu: 
14.05.1998
  (od: 14.05.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.05.1998)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.05.1998)
sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (od: 14.05.1998)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.05.1998)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 14.05.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.05.1998)
maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory a mobilné stroje
  (od: 14.05.1998)
zámočníctvo
  (od: 14.05.1998)
kovoobrábanie
  (od: 14.05.1998)
montáž, oprava a údržba strojov a zariadení
  (od: 14.05.1998)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 14.05.1998)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 14.05.1998)
výroba a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 14.05.1998)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 14.05.1998)
elektroinštalácie
  (od: 14.05.1998)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 14.05.1998)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 14.05.1998)
projektovanie stavieb
  (od: 14.05.1998)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 14.05.1998)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 14.05.1998)
vývoj a aplikácia spektrálnych metód a vykonávanie chemických analýz médií v energetike, priemysle, životnom prostredí
  (od: 14.05.1998)
poradenská činnosť v oblasti vykonávania spektrálnych metód, chemických analýz medií v energetike,priemysle a životnom prostredí
  (od: 14.05.1998)
školiaca činnosť v oblasti - zvárania, plynových zariadení, tlakových zariadení, elektrotechniky a zdvíhacích zariadení
  (od: 14.05.1998)
poradenská činnosť v oblasti ekológie
  (od: 14.05.1998)
vývoj, výroba a opravy nákladných, osobných automobilov, jednoúčelových strojov a zariadení, špeciálneho náradia vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily,traktory a mobilné stroje
  (od: 14.05.1998)
vodoinštalatérstvo
  (od: 14.05.1998)
klampiarstvo
  (od: 14.05.1998)
vyučovanie vedenia motorových vozíkov triedy I, II, druhu A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M
  (od: 14.05.1998)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.05.1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 14.05.1998)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 14.05.1998)
pohostinská činnosť - Reštaurácia II. skupina
  (od: 14.05.1998)
závodná jedáleň
  (od: 14.05.1998)
ubytovacie služby - Hotel*
  (od: 14.05.1998)
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
  (od: 14.05.1998)
cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava
  (od: 14.05.1998)
prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky
  (od: 14.05.1998)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 31.08.1999)
Základné imanie: 
600 401 000 Sk
  (od: 01.06.1999)
Akcie: 
Počet: 600401
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.06.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Karol Česnek - predseda
Čajkovského 21
Trnava 917 08
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1999)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
ul.5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1999)
Ing. Ladislav Hrnek - člen
Budatínska 33
Bratislava 851 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1999)
PhDr. Peter Kasalovský - člen
Topoľčianska 5
Bratislava 851 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.1999)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.6.1999
  (od: 31.08.1999)
 Likvidátor:
Ing. Pavol Mikuška
Sládkovičova 1172/34
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.1999)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (od: 31.08.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1998 a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 29.04.1998 spísaným do notárskej zápisnice č. N 357/98, Nz 355/98 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) ako právny nástupca spoločnosti TAZ SIPOX spol. s r.o., Trnava, Coburgova 84 zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. e) a § 69 ods. 1,2 Obchodného zákonníka zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. S.r.o., vložka č. 10990/T. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti TAZ SIPOX spol. s r.o., IČO: 34 134 107 prechádzajú na jej právneho nástupcu.
  (od: 14.05.1998)
Zmluvou o predaji časti podniku v súlade s § 476 a nasl. Obchodného zákonníka previedla spoločnosť TAZ SIPOX, a.s. so sídlom 917 48 Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 227 803, časť podniku na spoločnosť LISOVŇA, a.s., so sídlom 917 48 Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 227 927, dňom 01.06.1998.
  (od: 18.06.1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1998, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 408/98, Nz 406/98 rozhodlo o znížení základného imania o 434 039 000,- Sk (z: 1 034 440 000,- Sk na: 600 401 000,- Sk).
  (od: 31.08.1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 02.09.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 894/98, Nz 891/98 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: TAZ SIPOX, a.s. na: TAZ, a.s.).
  (od: 01.06.1999)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 14.07.1999 o zmene členov predstavenstva.
  (od: 10.08.1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 02.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 596/99, Nz 586/99 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (od: 31.08.1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 3 K 105/99 zo dňa 21.12.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TAZ, a.s., v likvidácii, Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 36 227 803, zast. likvidátorom Ing. Pavlom Mikuškom. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Dušan Pohovej, advokát, AK, Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava
  (od: 07.01.2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3K 105/99 zo dňa 21.12.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.01.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TAZ, a.s., v likvidácii, Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 36 227 803. Za spávcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Dušan Pohovej, advokát, AK, Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava.
  (od: 28.06.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  26.09.2023
Dátum výpisu:  27.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)