Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1470/V

Obchodné meno: 
EL spol. s r.o.
  (od: 25.05.1992)
Sídlo: 
Radlinského 17A/1575
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 26.03.2004)
Duklianska 46
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 25.05.1992 do: 25.03.2004)
IČO: 
31 652 859
  (od: 25.05.1992)
Deň zápisu: 
25.05.1992
  (od: 25.05.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 25.05.1992)
Predmet činnosti: 
komplexné riešenie úloh súvisiacich s analýzou, vyhodnocovaním a monitorovaním jednotlivých zložiek živnotného prostredia
  (od: 25.05.1992)
servisné laboratórne práce
  (od: 25.05.1992)
výroba a predaj softwarových produktov
  (od: 25.05.1992)
vedenie účtovnej evidencie externým organizáciam
  (od: 25.05.1992)
poradenské a sprostredkovateľské služby
  (od: 25.05.1992)
veľkoobchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
  (od: 11.08.1994)
veľkoobchodný a ambulantný nákup a predaj stavebného, železiarského, elektrotechnického, potravinárskeho, hutnického tovaru, výpočtovej, medicínskej, analytickej, spotrebnej techniky a elektrotechniky a príslušenstva, laboratórne prístroje, drevo a kovo výrobky, kancelárska technika a potreby, výrobky z PVC, textilu, gumy, plastov, kože, skla a produktami chemického priemyslu, kozmetické výrobky, pracie a čistiace prostriedky, analytické roztoky a produkty, minerálne hnojivá a chemicky čisté látky, potraviny, poľnohospodárske plodiny, chemikálie okrem jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov
  (od: 11.08.1994)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (od: 23.04.1996)
poriadanie kurzov, školení a seminárov v rámci náplne a rozsahu predmetu podnikania
  (od: 23.04.1996)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
  (od: 13.09.1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 13.09.1999)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 13.09.1999)
demolácia a zemné práce
  (od: 13.09.1999)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 13.09.1999)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 10.04.2003)
laboratórne práce - skúšky a analýzy vzoriek včítane terénnych skúšok a vzorkovacích prác
  (od: 13.01.2006)
meranie, testovanie a analýzy v rozsahu voľných živností
  (od: 13.01.2006)
skúšanie výrobkov a odbery vzoriek v rozsahu voľných živností
  (od: 13.01.2006)
služby pre poľnohospodárov: kontrola kvality a kvantity poľnohospodárskych produktov, laboratórne a vzorkovacie práce, agrochemické skúšanie a poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (od: 13.01.2006)
vykonávanie certifikácie systémov kontroly hygieny potravín (HACCP) v oblastiach: výroba, skladovanie, manipulácia, preprava a predaj potravín a spoločné stravovanie okrem činnosti autorizovanej osoby
  (od: 13.01.2006)
vykonávanie certifikácie systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 okrem činnosti autorizovanej osoby
  (od: 13.01.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 13.01.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.08.2009)
výskum a vývoj v oblasti biotechnológie
  (od: 01.08.2009)
výroba kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov
  (od: 25.04.2013)
výroba chemikálií, chemických produktov a destilovanej vody
  (od: 25.04.2013)
Geologické práce: geologický prieskum životného prostredia, geochemické práce, laboratórne práce
  (od: 13.02.2016)
vykonávanie geologických prác:
  (od: 13.09.1999 do: 31.05.2019)
geologické práce: geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, laboratórne práce
  (od: 24.12.2015 do: 12.02.2016)
vykonávanie laboratórnych prác a geochemických prác pre účely projektovania, riadenia, vyhodnocovania úloh ložiskového prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
  (od: 13.09.1999 do: 31.05.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie, triedenie, využitie odpadov:
  (od: 13.09.1999 do: 10.04.2000)
stabilizovaný kal
  (od: 13.09.1999 do: 10.04.2000)
sedimenty z prevádzky vodárenských tokov a nádrží
  (od: 13.09.1999 do: 10.04.2000)
sedimenty z prevádzky vodných tokov, nádrží a rybníkov
  (od: 13.09.1999 do: 10.04.2000)
odpad z prevádzky vodných tokov, nádrží a rybníkov
  (od: 13.09.1999 do: 10.04.2000)
odpad zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva
  (od: 13.09.1999 do: 10.04.2000)
výroba kozmetických, pracích a čistiach prostriedkov, chemicky čistých látok, analytických a farmaceutických výrobkov a reagencií, destilovanej vody
  (od: 23.04.1996 do: 24.04.2013)
distribúcia liečív a farmaceutických výrobkov
  (od: 23.04.1996 do: 31.05.2019)
výroba slených laboratórnych výrobkov
  (od: 25.05.1992 do: 15.01.2018)
výroba, montáž, servis a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 11.08.1994 do: 19.02.1995)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 11.04.2000 do: 24.04.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie, triedenie, využitie odpadov
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-odpad z krmív živočíšneho pôvodu
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-silážne a senážne šťavy
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-odpadové rastlinné oleje
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-zvyšky mastných kyselín
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-obsah odlučovačov tuku
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-odpadové olejové, tukové a voskové emulzie
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kal z odstrediviek mlieka
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-hydinový trus
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-hnojovica z chovu ošípaných
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-hnojovica z chovu hovädzieho dobytka
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-hnojovica z chovu iných zvierat
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-odrezky z kože
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-garbiarska brečka bez obsahu chrómu
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-iný odpad z koží, kožiek a usní
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kal a odpad z výroby drevovláknitých dosák so spojivom
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-odpad z drevotrieskových dosák s povrchovou úpravou
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kal z výroby črevných strún
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kal z výroby mydla
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kaly z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov a z podobných odpadov
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kaly z enaeróbnej úpravy odpadov rastlinného a živočíšneho pôvodu
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-zvyšky minerálnych hnojív
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-odpad zo žúmp z poľnohospodárstva
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
-kaly a zhrabky z čistenia priemyselných odpadových vôd neznečistené škodlivinami
  (od: 11.04.2000 do: 09.04.2003)
podnikanie v oblasti s nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie, triedenie, využitie odpadov
  (od: 04.12.2000 do: 09.04.2003)
stabilizovaný kal
  (od: 04.12.2000 do: 09.04.2003)
sedimenty z prevádzky vodárenských tokov a nádrží
  (od: 04.12.2000 do: 09.04.2003)
sedimenty z prevádzky vodných tokov, nádrží a rybníkov
  (od: 04.12.2000 do: 09.04.2003)
odpad z prevádzky vodných tokov, nádrží a rybníkov
  (od: 04.12.2000 do: 09.04.2003)
odpad zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva
  (od: 04.12.2000 do: 09.04.2003)
Spoločníci: 
Conscio Holding GmbH
Trogerstr. 48
Mníchov 816 75
Nemecká spolková republika
Iné identifikačné číslo: HRB 265657
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2022)
BBA Capitalpartners Management GmbH
Trogerstr. 48
Mníchov 816 75
Nemecká spolková republika
Iné identifikačné číslo: HRB 257494
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021)
LVA Holding GmbH
Trogerstr. 48
Mníchov 816 75
Nemecká spolková republika
Iné identifikačné číslo: HRB 265657
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021 do: 14.04.2022)
BBA Capitalpartners Management GmbH
Osterwaldstrasse 108
Mníchov 808 05
Nemecká spolková republika
Iné identifikačné číslo: HRB 257494
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2021 do: 13.12.2021)
LVA Holding GmbH
Osterwaldstrasse 108
Mníchov 808 05
Nemecká spolková republika
Iné identifikačné číslo: HRB 265657
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2021 do: 13.12.2021)
Vendeavour a.s.
Karásek 1767/1
Brno - Řečkovice 621 00
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2019 do: 22.06.2021)
Jozef Ambruš
Rázusova 20/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.1999 do: 17.12.2004)
Jozef Ambruš
Rázusova 20/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Jozef Ambruš
Rázusova 20/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Jozef Ambruš
Rázusova 20/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves 052 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2004 do: 29.04.2019)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 17.12.2004)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves 052 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2004 do: 29.04.2019)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves 052 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2004 do: 29.04.2019)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.1999 do: 01.04.2002)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.1999 do: 01.04.2002)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1992 do: 19.02.1995)
RNDr. Ľubor Korpel
Kolárska 2/10
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
RNDr. Ľubor Korpel
Kolárska 2/10
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Pavol Korpel
Ferka Urbánka 14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1992 do: 21.09.1992)
RNDr. Vlastimil Potančok
Zimná 109/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
RNDr. Vlastimil Potančok
Zimná 109/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
RNDr. Vlastimil Potančok
Zimná 109/14
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Kamil Šimo
Štúrovo nábrežie 10/26
Spišská Nová Ves 052 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2004 do: 15.01.2018)
Ing. Kamil Šimo
Štúrovo nábrežie 10/26
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Ing. Kamil Šimo
Štúrovo nábrežie 10/26
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 01.04.2002)
Ing. Kamil Šimo
Štúrovo nábrežie 10/26
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Kamil Šimo
Štúrovo nábrežie 10/26
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.1994 do: 19.02.1995)
RNDr. Jaroslav Vozár
Duklianska 576/4
Spišská Nová Ves 052 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2004 do: 29.04.2019)
RNDr. Jaroslav Vozár
Hutnícka 2679/3
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Výška vkladu každého spoločníka: 
LVA Holding GmbH
( peňažný vklad )
  (od: 23.06.2021 do: 13.12.2021)
LVA Holding GmbH
( peňažný vklad )
  (od: 14.12.2021 do: 14.04.2022)
Conscio Holding GmbH
Vklad: 57 475 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 57 475 EUR
  (od: 15.04.2022)
BBA Capitalpartners Management GmbH
( peňažný vklad )
  (od: 23.06.2021 do: 13.12.2021)
BBA Capitalpartners Management GmbH
Vklad: 750 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 750 EUR
  (od: 14.12.2021)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 25.05.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Pavol Korpel
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 25.05.1992 do: 21.09.1992)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Juraj Bežila
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
RNDr. Vlastimil Potančok
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Jozef Ambruš
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
RNDr. Ľubor Korpel
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 22.09.1992 do: 19.02.1995)
Ing. Kamil Šimo
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 11.08.1994 do: 19.02.1995)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Juraj Bežila
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
RNDr. Vlastimil Potančok
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Jozef Ambruš
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
RNDr. Ľubor Korpel
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Kamil Šimo
Vklad: 250 000 Sk Splatené: 250 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 292 000 Sk Splatené: 292 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 292 000 Sk Splatené: 292 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Ing. Juraj Bežila
Vklad: 292 000 Sk Splatené: 292 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 17.12.2004)
RNDr. Vlastimil Potančok
Vklad: 292 000 Sk Splatené: 292 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Jozef Ambruš
Vklad: 292 000 Sk Splatené: 292 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
Ing. Kamil Šimo
Vklad: 292 000 Sk Splatené: 292 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 01.04.2002)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 390 000 Sk Splatené: 390 000 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 01.04.2002)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 390 000 Sk Splatené: 390 000 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 01.04.2002)
Jozef Ambruš
Vklad: 390 000 Sk Splatené: 390 000 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 17.12.2004)
Ing. Kamil Šimo
Vklad: 52 000 Sk Splatené: 52 000 Sk
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
RNDr. Jaroslav Vozár
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 02.04.2002 do: 17.12.2004)
Ing. Juraj Bežila
Vklad: 375 000 Sk Splatené: 375 000 Sk
  (od: 18.12.2004 do: 31.07.2009)
Ing. Kamil Šimo
Vklad: 68 000 Sk Splatené: 68 000 Sk
  (od: 18.12.2004 do: 31.07.2009)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 579 000 Sk Splatené: 579 000 Sk
  (od: 18.12.2004 do: 31.07.2009)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 579 000 Sk Splatené: 579 000 Sk
  (od: 18.12.2004 do: 31.07.2009)
RNDr. Jaroslav Vozár
Vklad: 153 000 Sk Splatené: 153 000 Sk
  (od: 18.12.2004 do: 31.07.2009)
Ing. Juraj Bežila
Vklad: 12 447,71 EUR Splatené: 12 447,71 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 15.01.2018)
Ing. Kamil Šimo
Vklad: 2 257,18 EUR Splatené: 2 257,18 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 15.01.2018)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 19 219,27 EUR Splatené: 19 219,27 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 15.01.2018)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 19 219,27 EUR Splatené: 19 219,27 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 15.01.2018)
RNDr. Jaroslav Vozár
Vklad: 5 078,66 EUR Splatené: 5 078,66 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 15.01.2018)
Ing. Juraj Bežila
Vklad: 12 448 EUR Splatené: 12 448 EUR
  (od: 16.01.2018 do: 29.04.2019)
Ing. Marián Blahut
Vklad: 20 217 EUR Splatené: 20 217 EUR
  (od: 16.01.2018 do: 29.04.2019)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Vklad: 20 217 EUR Splatené: 20 217 EUR
  (od: 16.01.2018 do: 29.04.2019)
RNDr. Jaroslav Vozár
Vklad: 5 343 EUR Splatené: 5 343 EUR
  (od: 16.01.2018 do: 29.04.2019)
Vendeavour a.s.
Vklad: 58 225 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 58 225 EUR
  (od: 30.04.2019 do: 22.06.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 10.04.2003)
konatelia
  (od: 11.12.1996 do: 09.04.2003)
konateľ
  (od: 25.05.1992 do: 10.12.1996)
RNDr. Jaroslav Vozár
Duklianska 576/4
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 09.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2020)
Roman Grunt
Borová 661
Vrané nad Vltavou 252 46
Česká republika
Vznik funkcie: 02.07.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2022)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 10.12.1996)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 09.04.2003)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 31.07.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2003 do: 23.12.2015)
Ing. Juraj Bežila
Tkáčska 2/22
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 31.07.1992 Skončenie funkcie: 15.12.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.12.2015 do: 23.12.2015)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.1992 do: 10.12.1996)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 09.04.2003)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1992 do: 10.12.1996)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.1996 do: 09.04.2003)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 31.07.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2003 do: 07.10.2020)
Ing. Ľuboslav Blahut , CSc.
Kamenárska 3/23
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 31.07.1992 Skončenie funkcie: 09.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2020 do: 07.10.2020)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin 063 01
Vznik funkcie: 09.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2020 do: 17.03.2021)
Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 14
Martin 063 01
Vznik funkcie: 09.09.2020 Skončenie funkcie: 05.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2021 do: 17.03.2021)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.07.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2022 do: 19.07.2022)
Ing. Juraj Kubáň , Ph.D.
Vrbov 437
Vrbov 059 72
Vznik funkcie: 01.12.2021 Skončenie funkcie: 01.07.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2022 do: 19.07.2022)
Ing. Marián Blahut
Slovenská 38/22
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 06.05.1992
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2003 do: 19.07.2022)
Ing. Juraj Kubáň , Ph.D.
Vrbov 437
Vrbov 059 72
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2021 do: 19.07.2022)
MUDr. Viktor Růžička
Vrbová 297/3
Olomouc - Chomoutov 783 35
Česká republika
Vznik funkcie: 04.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2019 do: 31.05.2019)
MUDr. Viktor Růžička
Vrbová 297/3
Olomouc - Chomoutov 783 35
Česká republika
Vznik funkcie: 04.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2019 do: 22.06.2021)
MUDr. Viktor Růžička
Vrbová 297/3
Olomouc - Chomoutov 783 35
Česká republika
Vznik funkcie: 04.04.2019 Skončenie funkcie: 15.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2021 do: 22.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.
  (od: 10.04.2003)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (od: 11.12.1996 do: 09.04.2003)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (od: 25.05.1992 do: 10.12.1996)
Základné imanie: 
58 225 EUR Rozsah splatenia: 58 225 EUR
  (od: 16.01.2018)
58 222,09 EUR Rozsah splatenia: 58 222,09 EUR
  (od: 01.08.2009 do: 15.01.2018)
1 754 000 Sk Rozsah splatenia: 1 754 000 Sk
  (od: 10.04.2003 do: 31.07.2009)
1 754 000 Sk
  (od: 13.09.1999 do: 09.04.2003)
1 752 000 Sk
  (od: 11.12.1996 do: 12.09.1999)
1 750 000 Sk
  (od: 20.02.1995 do: 10.12.1996)
350 000 Sk
  (od: 11.08.1994 do: 19.02.1995)
300 000 Sk
  (od: 22.09.1992 do: 10.08.1994)
100 000 Sk
  (od: 25.05.1992 do: 21.09.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.5.1992, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 25.05.1992)
Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.5.1994.
  (od: 11.08.1994)
Dodatky k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 25.12.1994 a č. 4 zo dňa 10.2.1995.
  (od: 20.02.1995)
Doplnok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.1995.
  (od: 23.04.1996)
Doplnok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.11.1996.
  (od: 11.12.1996)
Doplnok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.1999.
  (od: 13.09.1999)
Doplnok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 2. 2000.
  (od: 11.04.2000)
Doplnok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.3.2002.
  (od: 02.04.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.12.2002.
  (od: 10.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)