Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10046/B

Business name: 
Resideo s.r.o.
  (from: 05/08/2019)
Registered seat: 
Mlynské nivy 71
Bratislava 821 05
  (from: 01/25/2008)
Identification number (IČO): 
31 407 820
  (from: 12/18/1995)
Date of entry: 
12/18/1995
  (from: 12/18/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1995)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/18/1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1995)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 12/18/1995)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/18/1995)
Projektová činnosť v stavebníctve
  (from: 03/06/2000)
Projektovanie stavieb - Pozemné stavby
  (from: 03/06/2000)
technické vybavenie stavieb
  (from: 03/06/2000)
vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika, plynové odborné zariadenia
  (from: 03/06/2000)
Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 03/06/2000)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/29/2002)
finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/21/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 07/29/2004)
prenájom hardware a software so súhlasom autora
  (from: 07/29/2004)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
  (from: 03/04/2008)
Partners: 
Ademco 1 GmbH
Strahlenbergerstraße 110-112
Offenbach am Main 630 67
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 50927
  (from: 10/07/2022)
Contribution of each member: 
Ademco 1 GmbH
Amount of investment: 199 163,51 EUR Paid up: 199 163,51 EUR
  (from: 10/07/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/15/2018)
Pavol Skovajsa
Karadžičova 27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 10/26/2018
  (from: 11/15/2018)
Gabriela Hanáková
Osiková 404/44
Brno - Jundrov 637 00
Česká republika
From: 10/26/2018
  (from: 11/15/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť a podpisuje menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 01/29/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Resideo s.r.o. - Security Products o.z.
  (from: 05/08/2019)
Registered seat: 
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 05/08/2019)
Head: 
Radko Voda
Bratislavská 23
Modra 900 01
From: 1.4.2019
  (from: 05/08/2019)
Scope of business activity: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/08/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/08/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/08/2019)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
  (from: 05/08/2019)
 
 
Capital: 
199 163,51 EUR Paid up: 199 163,51 EUR
  (from: 10/08/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 201/95, Nz 180/95 napísanej dňa 30.11.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou v súlade s ust. §§ 24, 57 ods.3, 105-153 zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 16953
  (from: 12/18/1995)
Záisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1997. Stary spis: S.r.o. 16953
  (from: 12/11/1997)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 235/98, Nz 233/98 dňa 23.3.1998, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/06/2000)
Notárska zápisnica Nz 380/00 zo dňa 15. 12. 2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní a menovaní prokuristu.
  (from: 02/20/2001)
Zápisnica z valného z valného zhromaždenia dňa 22.11.2001. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 550/01 napísanej dňa 29.11.2001 notárom JUDr. Kováčom.
  (from: 01/29/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25. 7. 2003.
  (from: 10/21/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.2003.
  (from: 10/28/2003)
Rozhodnutie zo dňa 20.11.2003.
  (from: 01/12/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia - 25.7.2003.
  (from: 07/29/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2006.
  (from: 10/17/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006.
  (from: 12/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2007 - zmena sídla.
  (from: 01/15/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2008.
  (from: 03/04/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.09.2016. Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zmene vedúceho odštepného závodu zo dňa 31.08.2016.
  (from: 09/15/2016)
Na základe Zmluvy o prevode podniku účinnej dňa 01.08.2018 spoločnosť Honeywell s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 407 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 10046/B ako predávajúci previedla na kupujúceho: spoločnosť Honeywell HPS s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 821 176, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129540/B, časť svojho podniku. Účinnosťou Zmluvy o prevode podniku (t.j. dňa 01.08.2018) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť Honeywell HPS s.r.o. všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 09/08/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2019.
  (from: 04/01/2019)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person