Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  961/V

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov
  (od: 13.07.1993)
Okresné stavebné bytové družstvo, Trebišov
  (od: 10.07.1973 do: 12.07.1993)
Sídlo: 
Pribinova 2246/2
Trebišov 075 01
  (od: 13.07.1993)
Pribinova 2246/2
Trebišov
  (od: 10.07.1973 do: 12.07.1993)
IČO: 
00 175 056
  (od: 10.07.1973)
Deň zápisu: 
10.07.1973
  (od: 10.07.1973)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 10.07.1973)
Predmet činnosti: 
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových priestorov a zabezpečenie služieb spojených s bývaním pre členov družstva
  (od: 13.07.1993)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 13.07.1993)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 13.07.1993)
zámočníctvo a závačské práce
  (od: 13.07.1993)
výkon správy podľa § 8 zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov u bytov vo vlastníctve nečlenov družstva, pokiaľ o to požiadajú
  (od: 14.02.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.09.2010)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 15.07.2016)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 15.07.2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 15.07.2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 15.07.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 15.07.2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 15.07.2016)
montáž určených meradiel: 1.3.15.a) Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 1.3.15.b) Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (od: 15.07.2016)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 15.07.2016)
murárstvo
  (od: 15.07.2016)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 15.07.2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 15.07.2016)
reklamné a marketingové služby
  (od: 15.07.2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích
  (od: 15.07.2016)
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov (v uzavretých priestoroch do 10m3)
  (od: 15.07.2016)
drevovýroba
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
obkladačské práce
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
cestná nákladná doprava
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2006)
poskytovanie opráv a údržby bytov
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod-vodárenský, elektrikársky, plynárenský,výťahársky a obkladací materiál, drevo, sklo, sklárske výrobky, staveb. materiál, PVC aj podlahoviny, nábytok, hliník, oceľ
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
výstavba bytov
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2006)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytov a nebytových priestorov
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
montáž meračov pretečeného množstva studenej a teplej úžitkovej vody
  (od: 03.07.2001 do: 14.07.2016)
opravy výťahov
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
revízie, revízne skúšky, montáž a elektroinštalácie výťahov
  (od: 13.07.1993 do: 14.07.2016)
v celom rozsahu
  (od: 10.07.1973 do: 12.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.07.1993)
Ing. Koloman Kačinetz - člen
L. Sáru 2363/7
Trebišov
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 20.05.2022)
Milan Macko - člen
Ternavská 2247/26
Trebišov
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 20.05.2022)
Milan Škvarkovský - člen
SNP 819/21
Sečovce
Vznik funkcie: 24.06.1995
  (od: 20.05.2022)
Valéria Antalová
Kutnohorská 2219/4
Trebišov
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 20.05.2022)
Vladimír Róth
Skladná 2
Streda nad Bodrogom
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 20.05.2022)
Eugen Pankovics
Fábryho 14
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 20.05.2022)
Darina Eštoková - člen predstavenstva
Komenského 2206/27
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 30.12.2011
  (od: 08.03.2012)
Gizela Szaláncziová - člen
L. Kossutha 605/97
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 28.06.2017)
Ľudovít Vašš - člen
L. N. Tolstého 80/1
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 28.06.2017)
Ida Literatiová - člen
Centrum I 922/25
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 26.01.2017)
Štefan Sándor - Člen predstavenstva
Záhradná 193/7
Čierna nad Tisou 076 43
Vznik funkcie: 01.08.2022
  (od: 13.10.2022)
v celom rozsahu
  (od: 10.07.1973 do: 12.07.1993)
Valéria Antalová
Kutnohorská 2219/4
Trebišov
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 28.05.2002 do: 19.05.2022)
Ing. Stanislav Babjak
Škultétyho 1924
Trebišov
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 28.05.2002 do: 31.08.2010)
Ing. Stanislav Babjak
Škultétyho 1924
Trebišov
Vznik funkcie: 29.12.2001 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 01.09.2010 do: 31.08.2010)
Marta Balogová - člen
Hlavná 116/188
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 27.05.2006
  (od: 15.07.2006 do: 27.02.2007)
Marta Balogová - člen
Hlavná 116/188
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 27.05.2006 Skončenie funkcie: 30.12.2006
  (od: 28.02.2007 do: 27.02.2007)
Marta Balogová - člen
Hlavná 116/188
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 30.12.2006
  (od: 28.02.2007 do: 25.01.2017)
Marta Balogová - člen
Hlavná 116/188
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 30.12.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 26.01.2017 do: 25.01.2017)
Ing. Jozef Bereš - člen
M. R. Štefánika 172
Trebišov
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Ing. Juraj Bereš - člen
Kutnohorská 2
Trebišov
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Ing. Juraj Béreš
Kutnohorská 2219/2
Trebišov
Skončenie funkcie: 29.12.2001
  (od: 12.08.1998 do: 27.05.2002)
Ing. Koloman Kačinetz
L. Sáru 2363/7
Trebišov
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
Ing. Koloman Kačinetz - riaditeľ
L. Sáru 2363/67
Trebišov
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Ing. Koloman Kačinetz - člen
L. Sáru 2363/7
Trebišov
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 03.10.2002 do: 19.05.2022)
Teodor Kamenický
POH 45/66
Veľké Kapušany
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
Teodor Kamenický - člen
POH 45/66
Veľké Kapušany
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 03.10.2002 do: 28.07.2005)
Teodor Kamenický - člen
POH 45/66
Veľké Kapušany
Vznik funkcie: 16.11.1996 Skončenie funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 28.07.2005)
Ing. Jozef Kancel
Centrum A 921/24
Veľké Kapušany
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
Ing. Jozef Kancel - člen
Centrum 24
Veľké Kapušany
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Ing. Jozef Kancel - člen
Centrum A 921/24
Veľké Kapušany
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 03.10.2002 do: 25.01.2017)
Ing. Jozef Kancel - člen
Centrum A 921/24
Veľké Kapušany
Vznik funkcie: 16.11.1996 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 26.01.2017 do: 25.01.2017)
Ing. Jozef Kolesár - člen
Hviezdoslavova
Sečovce
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Július Korpa-Ondo - člen
POH 45/66
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 25.06.2005
  (od: 29.07.2005 do: 25.01.2017)
Július Korpa-Ondo - člen
POH 45/66
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 25.06.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 26.01.2017 do: 25.01.2017)
PharmDr. Peter Kuczmann
Ľ. Kossutha 607/77
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
PharmDr. Peter Kuczmann - člen
Ľ. Kossutha 607/77
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 03.10.2002 do: 14.07.2006)
PharmDr. Peter Kuczmann - člen
Ľ. Kossutha 607/77
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 16.11.1996 Skončenie funkcie: 27.05.2006
  (od: 15.07.2006 do: 14.07.2006)
Milan Macko
Ternavská 2247/26
Trebišov
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
Milan Macko - člen
Ternavská 2247/26
Trebišov
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 03.10.2002 do: 19.05.2022)
Miroslav Mackových - člen
Trebišov
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Mgr. Miroslav Mackových
Škultétyho 1924
Trebišov
Skončenie funkcie: 29.12.2001
  (od: 12.08.1998 do: 27.05.2002)
Tibor Nagy - člen
Kráľovský Chlmec
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Anna Olsoczká - člen
POH 58
Veľké Kapušany
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Ing. Koloman Orosz
Fábryho 1245/29
Kráľovský Chlmec
Skončenie funkcie: 29.12.2001
  (od: 12.08.1998 do: 27.05.2002)
Eugen Pankovics
Fábryho 14
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 28.05.2002 do: 19.05.2022)
Vladimír Róth
Skladná 2
Streda nad Bodrogom
Vznik funkcie: 29.12.2001
  (od: 28.05.2002 do: 19.05.2022)
Gizela Szalancziová - člen
L. Kossutha 605/97
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 26.01.2017 do: 27.06.2017)
Milan Škvarkovský
SNP 819/21
Sečovce
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
Milan Škvarkovský - člen
SNP 819/21
Sečovce
Vznik funkcie: 24.06.1995
  (od: 03.10.2002 do: 19.05.2022)
Mária Tóthová - člen
Fábryho 37
Kráľovský Chlmec
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Ľudovít Vass - člen
L. N. Tolstého 80/1
Veľké Kapušany 079 01
Vznik funkcie: 01.01.2017
  (od: 26.01.2017 do: 27.06.2017)
Andrej Vaško
Trakanská, bl. Agáta 4/3
Čierna nad Tisou
  (od: 12.08.1998 do: 02.10.2002)
Andrej Vaško - člen
Čierna nad Tisou
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Andrej Vaško - člen
Trakanská, bl. Agáta 4/3
Čierna nad Tisou
Vznik funkcie: 16.11.1996
  (od: 03.10.2002 do: 27.02.2007)
Andrej Vaško - člen
Trakanská, bl. Agáta 4/3
Čierna nad Tisou 076 43
Vznik funkcie: 16.11.1996 Skončenie funkcie: 30.12.2006
  (od: 28.02.2007 do: 27.02.2007)
Rudolf Zádori - člen
Ružova 323
Bieľ 076 41
Vznik funkcie: 30.12.2006
  (od: 28.02.2007 do: 27.06.2017)
Ing. Helena Zuskáčová - člen
Ternavská 13
Trebišov
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Eugen Žolčák
Agátová 2473
Trebišov
Skončenie funkcie: 29.12.2001
  (od: 12.08.1998 do: 27.05.2002)
Eugen Žolčák - člen
Kutnohorská 3
Trebišov
  (od: 13.07.1993 do: 11.08.1998)
Rudolf Zadori - člen
Ružova 323
Bieľ 076 41
Vznik funkcie: 30.12.2006 Skončenie funkcie: 28.05.2022
  (od: 13.10.2022 do: 12.10.2022)
Rudolf Zadori - člen
Ružova 323
Bieľ 076 41
Vznik funkcie: 30.12.2006
  (od: 28.06.2017 do: 12.10.2022)
Konanie: 
Za družstvo koná predsedajúci člen predstavenstva alebo riaditeľ. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 13.07.1993)
- v celom rozsahu
  (od: 10.07.1973 do: 12.07.1993)
Zapisované základné imanie: 
33 193,918875 EUR
  (od: 14.07.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 13.07.1993 do: 13.07.2009)
Základný členský vklad: 
99,581757 EUR
  (od: 14.07.2009)
3 000 Sk
  (od: 13.07.1993 do: 13.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
OSBD sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 9.12.1989 v znení doplnku k stanovám prijatými na členskej schôdzi dňa 9.12.1989 na základe zákona 94/88 Zb. Nové stanovy prijaté zhromaždením delegátov dňa 26.4.1991. Zmeny v zápise boli urobené na základe zmenených stanov schválených zhromaždením delegátov dňa 23.1.1993 v súlade s ust. § 22 odst.1 zák.č. 42/92 Zb.
  (od: 13.10.1993)
Zmena stanov valného zhromaždenia delegátov dňa 18.6.1994.
  (od: 14.02.1995)
Zmeny schválené na zhromaždení delegátov OSBD dňa 24.6.1995 a 16.11.1996.
  (od: 12.08.1998)
Zmena stanov schválená dňa 16.12.2000 na Zhromaždení delegátov.
  (od: 03.07.2001)
Zápisnica zo zasadnutia ZD zo dňa 29.12.2001.
  (od: 28.05.2002)
Zápisnica zo zasadnutia ZD a zmena stanov zo dňa 21.6.2003.
  (od: 12.01.2004)
OSBD sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 9.12.1989 v znení doplnku k stanovám prijatými na členskej schôdzi dňa 8.12.1989 na základe zákona 94/88 Zb.
  (od: 10.07.1973 do: 12.10.1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmenených stanov schválených zhromaždením delegátov dňa 23.1.1993, v súlade s ust. § 22 odst. 1 zák.č. 42/92 Zb.
  (od: 13.07.1993 do: 12.10.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  29.03.2023
Dátum výpisu:  31.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)