Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  51005/B

Business name: 
HPL PO spol. s r. o.
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
SPV39, s. r. o.
  (from: 03/08/2008 until: 12/12/2008)
Registered seat: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (from: 03/08/2008 until: 12/12/2008)
Identification number (IČO): 
44 020 546
  (from: 03/08/2008)
Date of entry: 
03/08/2008
  (from: 03/08/2008)
Person dissolved from: 
28. 2. 2011
  (from: 03/07/2011)
Date of deletion: 
03/07/2011
  (from: 03/07/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
administratívne služby
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska mikrobiológia
  (from: 11/01/2008 until: 03/06/2011)
Partners: 
SPV33, s. r. o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 08/01/2008 until: 12/12/2008)
HMG Company Services, s. r. o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 03/08/2008 until: 07/31/2008)
HPL spol. s r.o.
Istrijská 20
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
Contribution of each member: 
HMG Company Services, s. r. o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/08/2008 until: 07/31/2008)
SPV33, s. r. o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/01/2008 until: 12/12/2008)
HPL spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/13/2008 until: 05/06/2009)
HPL spol. s r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 03/06/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
Ing. Vladimír Budiač
Haanova 13
Bratislava 851 04
From: 03/08/2008
  (from: 03/08/2008 until: 12/12/2008)
Ing. Vladimír Budiač
Haanova 13
Bratislava 851 04
From: 03/08/2008 Until: 12/06/2008
  (from: 12/13/2008 until: 12/12/2008)
Mgr. Daniela Košťalová
Klinec I. 191
Zubrohlava 029 43
From: 03/08/2008
  (from: 03/08/2008 until: 07/31/2008)
Mgr. Daniela Košťalová
Klinec I. 191
Zubrohlava 029 43
From: 03/08/2008 Until: 07/23/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Ing. Vladimír Nestor
Sokolovská 16
Košice 040 11
From: 07/23/2008
  (from: 08/01/2008 until: 12/12/2008)
Ing. Vladimír Nestor
Sokolovská 16
Košice 040 11
From: 07/23/2008 Until: 12/06/2008
  (from: 12/13/2008 until: 12/12/2008)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/06/2008
  (from: 12/13/2008 until: 12/07/2010)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/06/2008 Until: 11/25/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
From: 12/06/2008
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
From: 11/25/2010
  (from: 12/08/2010 until: 03/06/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne.
  (from: 03/08/2008 until: 12/12/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 03/06/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/08/2008 until: 05/06/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011 o zrušení spoločnosti HPL PO spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO : 44 020 546, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51005/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou HPL SERVIS spol. s r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO : 35 860 456, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29095/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2011, Nz 6949/2011 dňa 28.02.2011 stáva ku dňu 07.03.2011 právnym nástupcom spoločnosti HPL PO spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 03/07/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.2.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/08/2008 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2008. a zo dňa 29.07.2008.
  (from: 08/01/2008 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2008.
  (from: 11/01/2008 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2008 a 6.12.2008. Zmena obchodného mena z SPV39, s. r. o. na HPL PO spol. s r. o.
  (from: 12/13/2008 until: 03/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2010.
  (from: 12/08/2010 until: 03/06/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/07/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL SERVIS spol. s r.o. 35860456 ,
Istrijská
20
  (from: 03/07/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person