Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  966/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
RUML Emes s.r.o.
  (from: 12/01/2018)
EMES, s.r.o.
  (from: 06/11/1998 until: 11/30/2018)
EMES - Energetické merania a služby, s.r.o.
  (from: 01/22/1993 until: 06/10/1998)
Registered seat: 
Ulica Svornosti 42
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
  (from: 12/01/2018)
Trieda SNP 75
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/22/1994 until: 11/30/2018)
Partizánska 94
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/22/1993 until: 08/21/1994)
Identification number (IČO): 
31 578 781
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1993)
Objects of the company: 
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti znižovania energetickej náročnosti, merania a regulácie, obnoviteľných zdrojov energie a v oblasti ekológie
  (from: 01/22/1993)
inžinierska činnosť v energetike a stavebníctve
  (from: 01/22/1993)
obchodná činnosť - dovoz strojov, zariadení a prvkov pre energetiku, stavebníctvo, meranie a reguláciu a ekológiu
  (from: 01/22/1993)
prevádzkové meranie-mimo úradné meraniavšetkých fyzikálnych veličín v energetike a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 01/22/1993)
chemické rozbory palív, škváry, popolčeka a vody
  (from: 01/22/1993)
odborné školenia, semináre, výstavníctvo a lektorská činnosť z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a životného prostredia
  (from: 01/22/1993)
revízia a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, zariadení v oblasti meracej a regulačnej techniky pre spotrebu tepla a energie, regulácia vykurovacích sústav
  (from: 01/22/1993)
projektovanie v oblasti stavebníctva, dodávateľská činnosť v stavebníctve a energeti- ke
  (from: 01/22/1993)
technická pomoc v oblasti energetiky a stavebníctva
  (from: 01/22/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie mimo riadnej prevádzky
  (from: 01/22/1993)
projektovanie v oblasti energetiky
  (from: 01/22/1993)
čistenie odpadových vôd, likvidácia kalov, sprostredkovanie výroby bioplynu
  (from: 01/22/1993)
Partners: 
David Ruml
Nad obcí I 1416/25
Praha 140 00
Czech Republic
  (from: 12/01/2018)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/14/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/1994 until: 04/13/1997)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/27/1993 until: 08/21/1994)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/27/1993 until: 04/13/1997)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Vlasta Pochobradská
Severná 10
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Marian Rutšek
Tr. SNP 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/27/1993 until: 04/13/1997)
Ing. Marian Rutšek
Tr. SNP 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 11/30/2018)
Filip Ruml
Pod školou 1262/8
Praha 150 00
Česká republika
  (from: 12/01/2018)
Contribution of each member: 
Filip Ruml
Amount of investment: 3 430 EUR Paid up: 3 430 EUR
  (from: 12/01/2018)
David Ruml
Amount of investment: 3 570 EUR Paid up: 3 570 EUR
  (from: 12/01/2018)
Ing. Marian Rutšek
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Vladimír Leitner
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Vlasta Pochobradská
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Štefan Chladný
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Marian Rutšek
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 04/13/1997)
Ing. Vladimír Leitner
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 04/13/1997)
Ing. Štefan Chladný
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 08/21/1994)
Ing. Štefan Chladný
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 08/22/1994 until: 04/13/1997)
Ing. Štefan Chladný
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Štefan Chladný
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 12/08/2009)
Ing. Štefan Chladný
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 11/30/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/1993)
David Ruml
Nad obcí I 1416/25
Praha 140 00
Česká republika
From: 11/07/2018
  (from: 12/01/2018)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
  (from: 01/22/1993 until: 08/21/1994)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica
  (from: 01/22/1993 until: 04/13/1997)
Vlasta Pochobradská
Severná 10
Banská Bystrica
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Ing. Marian Rutšek
Tr. SNP 2
Banská Bystrica
  (from: 01/22/1993 until: 04/13/1997)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
Until: 11/07/2018
  (from: 12/01/2018 until: 11/30/2018)
Ing. Štefan Chladný
Šalgotarjánska 1
Banská Bystrica
  (from: 08/22/1994 until: 11/30/2018)
Filip Ruml
Pod školou 1262/8
Praha 150 00
Česká republika
From: 11/07/2018
  (from: 12/01/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/22/1993)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 12/01/2018)
6 638,783775 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 11/30/2018)
200 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 12/08/2009)
102 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 06/10/1998)
100 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 12/26/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.09.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 2889
  (from: 01/22/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.11.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/27/1993)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 27.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/22/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.3.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/14/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1998 spoločník schválil Dodatok č. 4, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/11/1998)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person