Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9377/S

Business name: 
DENKO, spol. s r.o.
  (from: 04/24/2004)
HERO, spol. s r.o.
  (from: 06/01/1998 until: 04/23/2004)
Registered seat: 
Drňa 58
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/24/2004)
Hviezdoslavova 3
Prievidza 971 01
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
Svätoplukova 45
Prievidza 971 01
  (from: 06/01/1998 until: 09/30/2001)
Identification number (IČO): 
36 303 747
  (from: 06/01/1998)
Date of entry: 
06/01/1998
  (from: 06/01/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/24/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/24/2004)
strážna služba podľa § 3, písm.a) v rozsahu l-lO zák. č. 379/l99 Z.z.
  (from: 06/01/1998 until: 04/23/2004)
Partners: 
Zdenko Rácz
Drňa 58
Rimavská Sobota 979 01
Slovak Republic
  (from: 04/24/2004)
Ivana Leitmanová
F.Madvu 330/25
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/01/1998 until: 09/30/2001)
Ivan Loch
206
Opatovce nad Nitrou 972 02
Slovak Republic
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
Jozef Melcer
Partizánska 1646/10
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
Contribution of each member: 
Zdenko Rácz
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/24/2004)
Ivana Leitmanová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/01/1998 until: 09/30/2001)
Ivan Loch
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
Jozef Melcer
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/24/2004)
konatelia
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
konatelia
  (from: 06/01/1998 until: 09/30/2001)
Zdenko Rácz
Drňa 58
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/24/2004
  (from: 06/30/2017)
Ivan Loch
206
Opatovce nad Nitrou
  (from: 11/19/1999 until: 04/23/2004)
Ivan Loch
206
Opatovce nad Nitrou
Until: 03/24/2004
  (from: 04/24/2004 until: 04/23/2004)
Jozef Melcer
Malinová 302
Prievidza
  (from: 06/01/1998 until: 11/18/1999)
Mgr. Ján Mráz
Partizánska 67
Slovenská Ľupča
  (from: 06/01/1998 until: 09/30/2001)
Zdenko Rácz
Drňa 58
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/24/2004
  (from: 04/24/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/24/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/01/2001 until: 04/23/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 06/01/1998 until: 09/30/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/24/2004)
200 000 Sk
  (from: 06/01/1998 until: 04/23/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 33/98, Nz 44/98 zo dňa l8.2.l998 v znení doplnenia vo forme not. zápisnice N 89/98, Nz 96/98 zo dňa l2.5.l998 podľa § lO5 a nasl. zákona č. 513/9l Zb.
  (from: 06/01/1998)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 297/99, NZ 290/99 zo dňa 21.10.1999.
  (from: 11/19/1999)
Jediná spoločníčka vykonávajúca pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodla dňa 23.1.2001 o rozdelení a prevode obchodných podielov (notárska zápisnica N 3/2001, NZ 3/2001 zo dňa 23.1.2001 - Dodatok č.3 k zakladateľskej listine) - zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 23.1.2001. Valné zhromaždenie dňa 26.7.2001 schválilo zmenu zakladateľskej listiny prijatím Doplnku č.4 - úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané 27.7.2001.
  (from: 10/01/2001)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person