Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  14961/N

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Tomagro s.r.o.
  (od: 11.02.2014)
B&B-Consulting, s.r.o.
  (od: 08.07.2004 do: 10.02.2014)
Sídlo: 
Budovateľská 7195
Dunajská Streda 929 01
  (od: 24.11.2017)
Ontopa 960
Zlatná na Ostrove 946 12
  (od: 11.02.2014 do: 23.11.2017)
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
  (od: 08.07.2004 do: 10.02.2014)
IČO: 
36 561 827
  (od: 08.07.2004)
Deň zápisu: 
08.07.2004
  (od: 08.07.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 08.07.2004)
Predmet podnikania (činnosti): 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.07.2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.07.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 08.07.2004)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 08.07.2004)
sekretárske a administratívne práce
  (od: 08.07.2004)
ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
  (od: 08.07.2004)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (od: 08.07.2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 08.07.2004)
poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (od: 08.07.2004)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (software)
  (od: 08.07.2004)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (hardware)
  (od: 08.07.2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 08.07.2004)
poľnohospodárska výroba
  (od: 11.02.2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 11.02.2014)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (od: 11.02.2014)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 11.02.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 11.02.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 11.02.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 11.02.2014)
Spoločníci: 
Bálint Szigeti
Agátová 558/15
Veľké Dvorníky 929 01
  (od: 27.11.2015)
Gergely Szigeti
Nám. Priateľstva 2164/2
Dunajská Streda 929 01
  (od: 27.11.2015)
Roman Juhász
Mad 180
Mad 930 14
  (od: 27.11.2015)
Ing. Zsolt Bindics
Agátová 556/17
Veľké Dvorníky 929 01
  (od: 27.11.2015)
JUDr. Peter Štrpka , PhD.
Šoltésovej 7325/14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 30.06.2016)
Ing. Zsolt Bindics
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
  (od: 08.07.2004 do: 10.02.2014)
Mgr. Emoke Bukorová
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
  (od: 08.07.2004 do: 11.08.2008)
Roman Juhász
180
Mad 930 14
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Juraj Kukucs
Hlavná ulica 8/107
Vrakúň 930 25
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Bálint Szigeti
Nám. Priateľstva 2172/31
Dunajská Streda 929 01
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Gergely Szigeti
Nám. Priateľstva 2172/31
Dunajská Streda 929 01
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Juraj Kukucs
Hlavná ulica 8/107
Vrakúň 930 25
  (od: 27.11.2015 do: 23.11.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Bálint Szigeti
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531F/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Bálinta Szigetiho v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 30.06.2016)
Gergely Szigeti
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531E/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Gergely Szigetiho v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 30.06.2016)
Roman Juhász
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531D/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Romana Juhásza v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 30.06.2016)
JUDr. Peter Štrpka , PhD.
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
Záložné právo: Na základe zmlúv o zriadení záložného práva na obchodné podiely č. 000531C/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015, č. 000531D/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015, č. 000531E/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 a č. 000531F/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka JUDr. Petra Štrpku, PhD. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 30.06.2016)
Ing. Zsolt Bindics
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR
Záložné právo: Na základe zmlúv o zriadení záložného práva na obchodné podiely č. 000531B/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 a č. 000531C/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Ing. Zsolta Bindicsa v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 24.11.2017)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 08.07.2004 do: 27.06.2005)
Mgr. Emoke Bukorová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 08.07.2004 do: 27.06.2005)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 28.06.2005 do: 11.08.2008)
Mgr. Emoke Bukorová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 28.06.2005 do: 11.08.2008)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 12.08.2008 do: 27.03.2009)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 28.03.2009 do: 10.02.2014)
Roman Juhász
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Juraj Kukucs
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Bálint Szigeti
Vklad: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 328 EUR
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Gergely Szigeti
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Ing. Zsolt Bindics
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
  (od: 11.02.2014 do: 26.11.2015)
Bálint Szigeti
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531F/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Bálinta Szigetiho v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 27.11.2015 do: 29.06.2016)
Gergely Szigeti
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531E/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Gergely Szigetiho v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 27.11.2015 do: 29.06.2016)
Roman Juhász
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531D/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Romana Juhásza v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 27.11.2015 do: 29.06.2016)
Juraj Kukucs
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531C/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Juraja Kukucsa v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 27.11.2015 do: 29.06.2016)
Ing. Zsolt Bindics
Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000531B/CORP/2015 zo dňa 23.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Ing. Zsolta Bindicsa v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká Republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B.
  (od: 27.11.2015 do: 23.11.2017)
Juraj Kukucs
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR
  (od: 30.06.2016 do: 23.11.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 08.07.2004)
Gergely Szigeti
Nám. Priateľstva 2164/2
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.01.2014
  (od: 24.11.2017)
Ing. Zsolt Bindics
Agátová 556/17
Veľké Dvorníky 929 01
Vznik funkcie: 21.01.2014
  (od: 24.11.2017)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 08.07.2004
  (od: 08.07.2004 do: 10.02.2014)
Ing. Jozef Bukor , CSc.
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 08.07.2004 Skončenie funkcie: 21.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 10.02.2014)
Mgr. Emoke Bukorová
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 08.07.2004
  (od: 08.07.2004 do: 11.08.2008)
Mgr. Emoke Bukorová
Damjanichova 218/13
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 08.07.2004 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 12.08.2008 do: 11.08.2008)
Gergely Szigeti
Nám.priateľstva 2172/31
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 23.11.2017)
Ing. Zsolt Bindics
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.01.2014
  (od: 11.02.2014 do: 23.11.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (od: 08.07.2004)
Výška základného imania: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 11.02.2014)
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 28.03.2009 do: 10.02.2014)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 28.06.2005 do: 27.03.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 Sk
  (od: 08.07.2004 do: 27.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR