Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  70/P

Business name: 
Duklianske tlačiarne Prešov, štátny podnik "v likvidácii"
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
Registered seat: 
Partizánska l
Prešov
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
Identification number (IČO): 
00 153 478
  (from: 07/01/1990)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 07/01/1990)
Date of deletion: 
07/20/2005
  (from: 07/20/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/20/2005)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1990)
Objects of the company: 
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
výroba hospodárskych tlačovín, adjustičných tlačovín a potlačených obalov
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
výroba špeciálnych polygrafických výrobkov a medziproduktov polygrafickej výroby
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
Founder: 
Ministerstvo hospodárstva SR
  (from: 12/31/1992 until: 07/19/2005)
Ordinary capital: 
112 694 000 Sk
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 19
Bratislava 851 06
From: 10/16/2004 Until: 07/20/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 19
Bratislava 851 06
From: 10/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Štefan Klein
Janka Alexyho 7
Bratislava
From: 01/24/2001 Until: 10/15/2004
  (from: 01/24/2001 until: 11/24/2004)
 Liquidators:
JUDr. Vladimír Pém
Nešpora 8
Prešov
  (from: 12/31/1992 until: 11/24/1997)
 Liquidators:
Ing. Michal Sirka
Višňová 9
Prešov
  (from: 11/25/1997 until: 01/23/2001)
 Liquidators:
Ing. Monika Šimová
Mukačevská 37
Prešov
  (from: 07/01/1990 until: 12/30/1992)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Štátny podnik v likvidácii zastupuje a zaň podpisuje likvidátor.
  (from: 07/01/1990)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 5.10.2001 č. 1K 101/00-10, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Duklianske tlačiarne Prešov, štátny podnik "v likvidácii" pre nedostatok majetku.
  (from: 07/20/2005)
Imanie ku dňu založenia - 112.694.000,- Kčs. Štátny podnik bol založený rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR č. 32/90 zo dňa 5.6.1990 na základe ustanovenia § 4 ods.l zák.č. 111/90 Zb. Stary spis: Pš 204
  (from: 07/01/1990 until: 07/19/2005)
Rozhodnutie ministra priemyslu SR č. 56/1992 zo dňa 29.5.1992 o zrušení podniku Duklianske tlačiarne Prešov, štátny podnik s likvidáciou. Vstup podniku do likvidácie: 1.6.1992. Zápis vstupu podniku do likvidácie do obchodného registra: 22.6.1992.
  (from: 01/24/2001 until: 07/19/2005)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person