Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15415/P

Business name: 
VIA INVEST s.r.o.
  (from: 02/02/2004)
ROCK FM Profit, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 10/23/1991 until: 02/01/2004)
P R O F I , spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 10/03/1991 until: 10/22/1991)
Registered seat: 
Sobotské námestie 1778
Poprad 058 01
  (from: 07/29/2004)
Rázusovo nábrežie č. 6
Bratislava 811 02
  (from: 02/02/2004 until: 07/28/2004)
Donnerova 13
Bratislava
  (from: 10/03/1991 until: 02/01/2004)
Identification number (IČO): 
17 328 390
  (from: 10/03/1991)
Date of entry: 
10/03/1991
  (from: 10/03/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/1991)
Objects of the company: 
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 07/29/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 07/29/2004)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 07/29/2004)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 07/29/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/29/2004)
poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti rozvojových programov
  (from: 07/29/2004)
marketingové služby
  (from: 07/29/2004)
prieskum trhu
  (from: 07/29/2004)
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
  (from: 07/29/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 07/29/2004)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/2004)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/29/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/29/2004)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 07/29/2004)
organizovanie a zabezpečovanie hudobných produkcií, kultúrnych podujatí a činností s tým spojených
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
reklamno-propagačná činnosť
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
inzertná činnosť
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
konzultačná a poradenská činnosť
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
obchodná, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť fyzickým a právnickým osobám
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
kúpa a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
výrobná a zákazková činnosť
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
Partners: 
Martina Kováčová
Tatranské námestie 4582/1
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 03/18/2021)
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 07/29/2004 until: 10/10/2004)
VIA FRANCE, s.r.o. IČO: 35 680 717
Rázusovo nábrežie č. 6
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 02/02/2004 until: 07/28/2004)
AKMG, s.r.o.
Dolná 6A
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 02/27/2015 until: 07/17/2019)
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2004 until: 02/26/2015)
Ing. Anton Beker
Donnerova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/03/1991 until: 02/01/2004)
Ing. Peter Jakubec
Donnerova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/03/1991 until: 02/01/2004)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL38DG
Veľká Británia
  (from: 10/11/2004 until: 02/26/2015)
Ing. Roman Dvorčák
Ludvika Svobodu 2493/52
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 02/27/2015 until: 03/17/2021)
Contribution of each member: 
Martina Kováčová
Amount of investment: 13 279 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 13 279 EUR
  (from: 03/18/2021)
Ing. Peter Jakubec
Amount of investment: 300 000 Sk
  (from: 10/03/1991 until: 02/01/2004)
Ing. Anton Beker
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 10/03/1991 until: 02/01/2004)
VIA FRANCE, s.r.o.
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 07/28/2004)
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/29/2004 until: 10/10/2004)
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 10/11/2004 until: 01/13/2010)
Jan Telensky
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/11/2004 until: 01/13/2010)
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 01/14/2010 until: 02/26/2015)
Jan Telensky
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/14/2010 until: 02/26/2015)
Ing. Roman Dvorčák
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/27/2015 until: 07/17/2019)
AKMG, s.r.o.
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 02/27/2015 until: 07/17/2019)
Ing. Roman Dvorčák
Amount of investment: 13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 07/18/2019 until: 03/17/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/18/2021)
Individual managing director
  (from: 07/18/2019 until: 03/17/2021)
konatelia
  (from: 05/20/2014 until: 07/17/2019)
Individual managing director
  (from: 10/11/2004 until: 05/19/2014)
Individual managing director
  (from: 07/29/2004 until: 10/10/2004)
konatelia
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
Martina Kováčová
Tatranské námestie 4582/1
Poprad 058 01
From: 02/19/2021
  (from: 03/18/2021)
Ing. Pavol Kováč
Mlynská 922/7
Poprad 058 01
From: 02/19/2021
  (from: 03/18/2021)
JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 02/12/2004
  (from: 01/14/2010 until: 03/19/2015)
JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 02/12/2004 Until: 03/10/2015
  (from: 03/20/2015 until: 03/19/2015)
JUDr. Jozef Hrobák
Jesenná 3174/23
Poprad 058 01
From: 02/12/2004
  (from: 07/29/2004 until: 01/13/2010)
Ing. Roman Dvorčák
Ludvika Svobodu 2493/52
Poprad 058 01
From: 03/11/2015 Until: 02/19/2021
  (from: 03/18/2021 until: 03/17/2021)
Ing. Roman Dvorčák
Ludvika Svobodu 2493/52
Poprad 058 01
From: 03/11/2015
  (from: 03/20/2015 until: 03/17/2021)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead, Herts AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 02/17/2014
  (from: 05/20/2014 until: 03/19/2015)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead, Herts AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 02/17/2014 Until: 03/10/2015
  (from: 03/20/2015 until: 03/19/2015)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/18/2021)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/20/2015 until: 03/17/2021)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne, za spoločnosť podpisuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/11/2004 until: 03/19/2015)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu v plnom rozsahu Ing. Anton Beker, obchodný riaditeľ spoločnosti.
  (from: 07/29/2004 until: 10/10/2004)
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu v plnom rozsahu Ing. Anton Beker, obchodný riaditeľ spoločnosti.
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
Capital: 
13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 01/14/2010)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 07/29/2004 until: 01/13/2010)
400 000 Sk
  (from: 10/03/1991 until: 07/28/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (from: 10/03/1991)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2004, notárska zápisnica N 55/2004, Nz 5375/2004.
  (from: 02/02/2004)
Notárska zápisnica č. N 50/2004, Nz 11730/2004 zo dňa 11. 2. 2004. Notárska zápisnica č. N 118/2004, Nz 25164/2004 zo dňa 23. 3. 2004.
  (from: 07/29/2004)
Date of updating data in databases:  06/18/2021
Date of extract :  06/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person